Úspěch našich němčinářů

Dne 11. února se na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo v konverzaci v německém jazyce.  Celkem se okresního kola zúčastnilo 30 žáků základních škol a gymnázií. Žáci museli prokázat svou schopnost porozumění německému jazyku jak v písemném, tak v ústním projevu. Písemný projev byl založen na porozumění poslechového cvičení. V ústní části žáci museli prokázat svou znalost němčiny v konverzaci s porotou. Žáci byli hodnoceni za zvládnutí vylosovaného tématu, popis obrázku k tématu a za pohotové reakce při rozhovoru s komisí.

Více …

Výlet na Pustevny -8.B a 9.C

Ve středu 30. ledna 2019 jsme jeli naše třída společně s 9.C  na skvělý výlet na Pustevny.

Dali jsme si sraz 7:50 před družinovým vchodem a v 8 hodin jsme s “Valaškou” vyrazili.

Pustevny nás přivítaly s oblohou bez mráčků a sluníčkem. Nejdříve jsme se podívali na ledové sochy. Obdivovali jsme, jakou nádheru dokáží lidé vytesat z ledu. Letos s tématy Ledové peklo a Dračí doupě. 

Více …

Drápačka

V pravé poledne 29. listopadu se lezecká stěna na naší škole (v nově opravené tělecvičně) zaplnila lezci a lezkyněmi. Důvodem byly již tradiční boulderové závody Drápačka 2018. Soutěžilo se v šesti kategoriích podle třídy a pohlaví. Samotný závod měl dvě kola. V prvním se každý účastník snažil postupně zdolat šest různě obtížných cest. Na každou měl dva pokusy a podle úspěšnosti získával body. Po-té tři nezdatnější drápači z každé kategorie postoupili do kola druhého. V tom se již zdolával velká stěna, kde bylo třeba i jištění. Více …