Lezecká stěna a hřiště

Lezecká stěna

Hodiny pro veřejnost :

Říjen – Duben

Úterý 18:30 – 20:30

Vstupné: 20 Kč / vstup

Hodiny pro veřejnost zajišťuje KP ZŠ Šafaříkova.
Mimo tuto dobu si lze domluvit pronájem u ZŠ Šafaříkova (Mgr. Milan Hendrych).

Před lezením si přečtěte provozní řád.

Registrační osvědčení pro lezce.