O škole

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 450 – 550 (dle plánované naplněnosti 25-30) žáků, k 31.12.2021 má škola 546 žáků. Na škole je zřízeno pracoviště speciálního pedagoga v rámci projektu Šablony i OP JAK. Je spádovou školou zejména pro část města Štěpánov a Hrachovec, popř. pro ostatní zájemce z jiných částí města i okolních obcí. Situována je v klidné části města (vilová zástavba, před školou parčík), jen několik minut pěší chůze od centra města. V blízkosti se nachází autobusová zastávka.
Žáci mají možnost pracovat v odborných pracovnách multimediální výchovy, fyziky a chemie, stejně tak jako přírodopisu. Kromě dvou tělocvičen a hřiště s umělohmotným povrchem provozujeme originální lezeckou stěnu nejen pro žáky naší školy.
Prostě a jednoduše: Přijďte pobýt.
 

Historie školy na Šafaříkově ulici ve světle (nejen) trojek


Současná základní škola sídlí v původní budově, která byla postavena pro prvotní dívčí učitelský ústav. Vznikl snad jako protiváha chlapeckého českého gymnázia a česko-německé odborné dřevařské střední školy, které ve městě působily již od 19. století. To se zdálo málo a tak v roce:
1933

byla dokončena samostatná budova pro Masarykův státní československý koedukační ústav učitelský. Po vítězství jednotné školy a snaze o unifikaci školství dochází i na “učitelák“. Byl zrušen. Následuje krátké období využití budovy střední ekonomickou školou a zahajuje zde činnost gymnázium, které se v roce

1953

přejmenovává na jedenáctiletou střední školu. Ta se časem opět mění na střední všeobecně vzdělávací školu. Nakonec došlo k oddělení základního vzdělávání, a tak se za deset let v roce

1963

„základka“ stává samostatným typem školy. Oba systémy škol pak žijí společně až do roku

1973

, kdy se gymnázium osamostatnilo i fyzicky a přestěhovalo se do své původní budovy. Větší počet žáků znamenal i značné problémy s výukou. Existovalo směnné vyučování, učilo se na různých místech města. Ale vše do času. Došlo k dlouho očekávané dostavbě nových pavilonů a částečné opravě budovy stávající a roku

1983

je dokončena a předána do užívání žákům i pedagogům již opravená a dostavěná. Uplynulo dalších dvacet let a město dává žákům v roce

2003

do vínku nemalý dárek. Poprvé se na základní škole objevilo hřiště s umělým povrchem, které slouží nejen žákům, ale i ostatní mládeži této městské aglomerace.

2007
 těžko lze spočítat všechny kroky, které zněly chodbami a třídami školních budov. A tento rok, od netypického data se sedmičkou na konci, začala další etapa – etapa samostatného školního vzdělávacího programu s názvem:
„Všude dobře, u nás nejlépe!“
 
2013
 na počest oslav – 80 let založení staré budovy – jsme uspořádali školní ples, a vytvořili tak novou příjemnou tradici. Také se začalo s rozšiřováním výuky pomocí smart tabulí.

Mgr. Jiří Hruška
a Mgr. Karel Adamuška