Školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Michaela Klosová

klosova@zssafarikova.cz

 

Komu mohu pomoci ?

Každému, kdo se setká s

  • šikanou vlastní nebo někoho jiného
  • násilím ve škole i mimo školu
  • sebepoškozováním
  • návykovými látkami (drogy, alkohol, cigarety…)
  • kriminalitou (krádeže, vandalismus, distribuce drog…)

Pokud tě některý z uvedených problémů tíží, je potřeba jej začít řešit!

Kdy ?

denně o velké přestávce 9:40 – 10:00

V neodkladných případech kdykoliv.

Kde ?

Kancelář zástupce ředitele v přízemí 2. stupně

Online schránka důvěry

Nenech to být - online schránka důvěry

Informační leták – drogy, šikana

Informační leták – nebezpečí internetu

Informační leták – kyberšikana

Napsat komentář