Pozdrav od školní psycholožky

Kluci a holky ze Šafářky,

moc vás zdravím. Myslím na vás každý den. Říkám si: “Jak se asi máte? Jak vám jde domácí výuka a jestli vám třeba není smutno po kamarádech?” Pak si ale vzpomenu na to, že jste velmi šikovní a vím, že to nakonec všechno dobře zvládnete.

Nemůžeme se teď potkat a popovídat si. Můžete mi ale napsat nebo zatelefonovat. Budu moc ráda, když mi napíšete. Napište mi, jak se vám daří, co vám třeba nejde a co už jste zvládli dobře. Pořád jsem tady pro vás a zajímá mě, jak se cítíte.

Domácí výuka brzy skončí a my se zase budeme moci potkávat, usmívat se na sebe, mluvit spolu, budeme se moci obejmout. Tohle je velká zkouška pro vás i pro nás pro všechny. Do školy se pak vrátíte mnohem bohatší, samostatnější a dospělejší.

Hodně úspěchů ve studiu a zejména hodně zdraví

                       vám přeje vaše psycholožka

                       Jana Sedlářová

Mail: sedlarova@zssafarikova.cz

Tel: 702 008 823 (PO -PÁ od 8 do 15h)

Omezení provozu škol a školských zařízení vyhlášené KHS Zlín

Vážení rodiče a ostatní zákonní zástupci.

Zasílám informaci k omezení provozu škol a školských zařízení vyhlášenou KHS Zlín v pátek 2.10.2020 na období 5. -18.10.2020. Z pohledu základních škol nedochází k žádnému faktickému omezení a významné změně organizace.

1. Zákaz sportovních činností na 2. stupni – v dotčených hodinách (TV, Sportovní aktivity, Volejbal) nahradíme dosavadní běžnou činnost pohybem ve venkovním prostředí, v případě nepříznivého počasí teoretickou přípravou. Žáci by tedy měli být vybaveni dostatečně na procházky venku.

2. Zákaz zpěvu – v hudební výchově se žáci budou věnovat teorii, poslechu a rytmickým cvičením.

V případě dalších změn či omezení Vás budeme informovat.

S pozdravem

Milan Hendrych
ředitel

Projektový den na hvězdárně 4.A

Dne 18.9. 2020 se naše třída zúčastnila návštěvy Hvězdárny ve Valašské Meziříčí. Nejprve jsme si společně ve třídě (v hodinách přírodovědy) zopakovali, co víme o Slunci, Zemi a Měsíci. Děti věděly pár informací z předešlého ročníku a také i z jiných zdrojů.

Na hvězdárně nás celé dopoledne provázel pan Mgr. Petr Zelený. V promítacím sále nejen ukázal všem fotografie, pouštěl videa, ale celý projektový den doprovázel svými profesionálními znalostmi. Společně jsme diskutovali, odpovídali jsme na otázky: Co je Slunce? Co víme o Zemi, naší planetě? Poznali jsme fáze Měsíce, střídání dne a noci. Prakticky jsme si vyzkoušeli (využití modelů), jak se otáčí Země, Měsíc a jakou mají vzdálenost od sebe. Probrali jsme i úplné zatmění Slunce a Měsíce.

Více …

4.A na dopravním hřišti

Je krásné úterní ráno 15.9. 2020. Naše třída 4.A ZŠ Šafaříkova, sportovně oblečena a v dobré náladě, se vydává ze školní šatny cestou na dopravní hřiště. Jsme čtvrťáci a víme, že na jaře budeme dělat testy k získání „Průkazu cyklisty“.

Dnešní dopoledne je určeno k získání teoretických poznatků, ale i procvičení jízdy na kole. Nejprve nás pan správce v učebně seznámí s pravidly cyklisty, probereme několik nejdůležitějších dopravních značek, vybavení jízdního kola, jak se chovat bezpečně nejen na silnici, cyklostezce i v městském provozu.

Více …