Výsledky ankety – výuka doma

Děkujeme všem rodičům, kteří si našli chvilku k vyplnění ankety v Bakalářích. Vaše odpovědi nás potěšily a také přivedly k zamyšlení. Připomínkám budeme věnovat pozornost a vynasnažíme se, aby pro vás a vaše děti byla výuka za současných podmínek co nejpříjemnější a současně efektivní. Vzhledem k omezeným možnostem v některých domácnostech jsme se domluvili, že do výuky budeme zařazovat max. 1-2 videokonference denně. Pokud nastaneja kýkoliv problém s výukou, řešte ho s konkrétním učitelem nebo prostřednictvím třídního učitele.

Výsledky ankety najdete v přílohách této zprávy.

Časté dotazy

Na nástěnce v systému bakaláři jsme vyvěsili časté dotazy. Pokud máte nejasnosti, jak na práci s žáky doma, případně jiné týkající se současné situace, podívejte se nejprve na nástěnku a možná tam odpověď už je. Průběžně budeme aktualizovat.