Školní kolo olympiády v konverzaci v německém jazyce

Ve středu 29. listopadu měli žáci sedmých až devátých tříd možnost porovnat své komunikační dovednosti v němčině.  Soutěž se skládala z písemného testu s poslechem a z konverzační části. Ta probíhala formou rozhovoru s porotou a s ostatními soutěžícími. Zúčastnilo se celkem 16 žáků.

Vítězem mladší kategorie (7. třídy) podle výsledků testu a konverzace se stala Rozálie Spáčilová a na druhém místě Barbora Kučerová. Z osmých a devátých tříd se nejvíce dařilo Nele Klímové a Miroslavu Rajnochovi. Tito žáci budou školu reprezentovat v okresním kole. Budeme jim držet pěsti.

Více …

Třeťáci si už také dopisují s Finy

Naše spolupráce se školou Alakylän koulu ve finském Oulu už na Šafařce trvá od roku 2012. V letošním roce se do aktivit s touto školou zapojili i jedni z našich nejmladších žáků. Žáci 3.C si letos vyměňují vánoční přáníčka se stejně starými žáky ve Finsku. Všichni žáci dostali přiděleného jednoho nebo dva dopisovací kamarády a vyrobili pro ně doma hezká přáníčka. Ve škole jsme pak do nich uvedli anglicky základní informace o sobě – jméno, věk, co máme rádi nebo kde bydlíme. A hlavně jsme si popřáli „Merry Christmas and happy new year!“ Ukázali jsme si Finsko na velké mapě světa a řekli si o tamější škole pár zajímavostí. Společně s dopisy šesťáků, kteří tuto komunikaci udržují už několik let a letos na podzim svým dopisovacím kamarádům psali o svém bydlení, putují naše přáníčka na daleký sever. Budeme se těšit na odpovědi!

Mgr. Hana Břoušková.

Vyhlášení vítězů projektových dní k 90. výročí naší školy

Ve dnech 25.-27.9.2023 probíhaly na naší škole projektové dny, kdy žáci sbírali virtuální Šafíkovské koruny za plnění různých úkolů a pak je mohli směnit na nákup materiálu potřebného k vyrobení modelů školy, abychom tak oslavili 90. výročí od jejího postavení. Modely školy pak byly vystaveny u žákovského vchodu. Žáci a učitelé pak přes internet mohli dát hlas pěti modelům, které se jim líbily nejvíce. Mezi silnou konkurencí 32 týmů se umístilo 5 nejlepších skupin takto:

  1. 9.B1 (68 hlasů)
  2. 9.B3 (55 hlasů)
  3. 7.B1 (37 hlasů)
  4. 6.A1 (31 hlasů)
  5. 9.A1 (27 hlasů)

Vítězný tým 9.B1 také vyhrál přidruženou soutěž o co nejvyšší počet získaných Šafíkovských korun za splněné úkoly, vysloužili si jich 96.

Všem žákům děkujeme za úžasnou práci, kterou na modelech odvedli.

Mgr. Jaromír Klimek

S virtuálními brýlemi až do vesmíru aneb Den otevřených dveří na Šafařce

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhl na základní škole Šafaříkova Den otevřených dveří u příležitosti výročí 90 let školní budovy. Naši učitelé si pro veřejnost připravili spoustu zajímavostí a interaktivních aktivit, se kterými jim pomáhali i žáci.

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout, historické školní pomůcky, původní plány školy, stará fotoalba nebo třídy, do kterých kdysi chodili. Za splněné aktivity získávali šafíkovy koruny, jež mohli na konci směnit za originální školní placku. Čekala na ně alchymistická laboratoř, interaktivní tabule, výroba dřevěného robotka v dílnách nebo trocha pohybu v tělocvičnách.

Velmi populární byla naše zánovní počítačová učebna, ve které se děti i dospělí mohli seznámit s programováním robotů a pohledem do virtuální reality.

Více …