Z českého učitele kyperským studentem 

Logo: Spolufinancováno Evropskou unií

Po skončení školního roku jsem využil možnosti vzdělávacího programu Erasmus+, do kterého je naše škola zapojena, a začátkem července jsem vycestovat na dvoutýdenní jazykový kurz angličtiny na ostrov Kypr. 

Navštěvoval jsem školu Bayswater school v centru Limassolu, města na jižním pobřeží ostrova. 

Výuka probíhala denně v několika blocích. Dopolední část byla zaměřena na gramatiku, odpoledne následovala konverzace. Témata konverzace na moje studium byly emoce a budoucnost. Ve třídě jsem měl jedenáct spolužáků, a to převážně z Polska, Ukrajiny, Ruska nebo i Česka a Itálie. Součástí výuky byla také individuální příprava v podobě denních domácích úkolů a test na konci každého týdne. 

Více …

Erasmus+ na Kypru

Díky zapojení naší školy do projektu Erasmus+ jsem letos mohla využít sebevzdělávání, a to v anglickém jazyce. Vybrala jsem si jazykovou školu Bayswater school na Kypru ve městě Limassol. Kurz byl na dva týdny, během kterých jsme procvičovali anglický jazyk velice intenzivně. Výuka se skládala jak z procvičování gramatiky, tak z procvičování psaní, poslechu a především mluvení. Denně jsme dostávali domácí úkoly a každý pátek nás čekal test, ve kterém jsme prokazovali nabyté vědomosti. Během dopoledních hodin mě vyučovala Kate, která byla velice laskavá. S tou jsme procvičovali především gramatiku, psaní a poslech. Každé odpoledne pak probíhala hodina konverzace s Romanem. Zatímco Kate byla původem z Kypru, Roman byl z Ukrajiny. Deset let žil v Číně a na Kypru žije přes rok a půl. Oba učitelé byli velice přátelští a inspirativní.

Více …

ZŠ Šafaříkova na Holešovské regatě: Drak Šafík okouzlil diváky 

V sobotu 22. června proběhl v zámeckém parku v Holešově již dvanáctý ročník hudebního festivalu Holešovská regata. Na festivalu hrály kapely jako Monkey Business, Circus Problem, Pokáč a mnoho dalších.  

Mimoto je nedílnou součástí i plavba netradičních plavidel. A naše škola je od roku 2016 pravidelným účastníkem. Letos jsme vypluli na zámecký kanál již po sedmé. 

Více …

Výchovně vzdělávací pobyt a Teplice – 4.B, 4.C

Třídy 4.B a 4.C odjely na výchovně vzdělávací pobyt do Penzionu Gaudeamus ve Velkých Karlovicích. Celkem se pobytu zúčastnilo 34 žáků, tři paní učitelky (Lenka Šimčíková, Michaela Klosová, Kateřina Kubová) a paní asistentka Pavla Svobodová. Ve středu 19.6. se za námi přijela podívat Tea Jasná, žákyně 4.B, která se nemohla účastnit celého pobytu.

Žáci byli ubytováni v pokojích po dvou nebo po třech. Každé ráno nás čekala bohatá snídaně formou švédských stolů, obědy a vždy teplé večeře pro nás připravovala paní Dana Michálková. Vše bylo připravováno s láskou😊 Dětem chutnalo a většinou vracely prázdný talíř.

Více …

Žáci Šafařky si užívali s Valašskou podle pravidel

V letošní soutěži S Valašskou podle pravidel se třídám ZŠ Šafaříkova podařilo získat tři první místa. Odměnou jim byly výlety. Čtvrťáci si užili den v ostravském populárně naučném centru Velký svět techniky.  Autobus je vyzvedl v Rožnově pod Radhoštěm, kde zrovna byli na výchovně vzdělávacím pobytu. Ve Světě techniky strávili čtyři hodiny plné zábavy a poučení. Seznámili se s novými technologiemi, prozkoumali lidské tělo, prožili chvíli v říši zvířat prostřednictvím 3D filmu. A komunikovali s robotem.

Pro šesťáky byl také naplánovaný výlet, ale nakonec se s pořadatelem dohodli na finančním příspěvku na aktivitu, kterou již měli naplánovanou dříve.

Více …