Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku 2017-2018

Seznam čísel žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2017-2018 je zveřejněn na: Úřední deska – Zápis do 1. třídy – Rozhodnutí o přijetí 2017 .
Dne 12.4.2017 bylo zveřejněno další rozhodnutí o přijetí ( Úřední deska – Zápis do 1. třídy – Rozhodnutí o přijetí ze dne 12.4.2017). Kapacita školy je tímto naplněna a odpolední losování se ruší.

Velikonoční tvořivé odpoledne na Šafařce


Ve středu dne 5. dubna 2017 se v prostorách školní jídelny ZŠ Šafaříkova sešli rodiče se svými dětmi k již tradičnímu jarnímu tvoření. Vychovatelky školní družiny připravily tři kreativní dílny, ve kterých si mohli všichni přítomní společnými silami vyrobit dekorace nejen k velikonočním svátkům.
V první dílně si naši účastníci vyzkoušeli malbu na sklo v podobě malovaného motýlka. Ve druhé dílně jsme vyráběli zápich – ptáčka z kartonového papíru s peříčky. Ve třetí dílně pak vznikaly voskovou technikou překrásné kraslice . Všichni přítomní, a bylo jich na čtyřicet, si domů odnášeli vydařené výtvory, kterými mohli ozdobit své domovy .Letošní atmosféra dílen byla příjemná a k ní také dopomohl výtečně připravený velikonoční bufet.
Děkujeme všem účastníkům tohoto velikonočního odpoledne za přízeň, kterou nám každoročně projevují a těšíme se na další společné chvíle.

Renata Wiesnerová
vedoucí vychovatelka ŠD