Tomáš Bobek zvítězil v krajském kole Mladého chemika

V úterý 6. února proběhla na ISŠ – COP druhá část regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se závěrečným vyhlášením celkových výsledků této soutěže. Vyhlášení byli přítomni i zástupci sponzorů – společnosti DEZA, a.s., CS CABOT, s.r.o. Gumárny Zubří a Austin Powder s.r.o. Vyhlašovatelem této soutěže je Svaz chemického průmyslu ČR, spoluvyhlašovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pořadatelem Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Pokračování textu Tomáš Bobek zvítězil v krajském kole Mladého chemika

Bronzová Šafařka v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

Přibližně tři týdny poté, co se v anglickém jazyce utkali žáci mezi sebou na Šafařce, šli Lukáš Chuděj ze 7.A a Ondra Šnajdr z 9.A reprezentovat naši školu na ZŠ Vyhlídka, kde se 8. února 2018 konalo okresní kolo soutěže. Zde se sešla jazykářská „elita“ okresu a konkurence byla opravdu velká. Tradičně si žáci poměřili síly v oblasti poslechu, práce s textem a konverzaci a síly byly natolik vyrovnané, že rozhodovaly opravdu jen desetinky bodů. Pokračování textu Bronzová Šafařka v okresním kole olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Ve středu 7. února proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce. Po dvou týdnech od soutěžního klání žáků nadaných na angličtinu se nám přihlásilo i mnoho statečných žáků a žákyň – bojovníků s němčinou. Velice oceňujeme jejich snahu naučit se víc i nad rámec výuky dle učebnic němčiny, neb do okresního kola nás lákají i na témata ještě neprobraná, jako je „Jídlo, pití, nákupy“ a též dosti „suché” téma „Moje škola, moje třída“. No co na to říct, viďte? Pokračování textu Školní kolo olympiády v německém jazyce

Prvňáčci pasováni na rytíře


Už znají všechna písmenka a cokoliv si mohou přečíst. A kde najdou nejvíce knih? Přece v knihovně. A právě tam se vypravily děti z 1.A a 1.B.
Několik dní jsme pilně trénovali slib, který jsme se měli naučit zpaměti. V knihovně nás už čekal král Knihoslav s královnou Abecedou. Děti přednesly slavnostní slib, že budou knihy opatrovat jako nejvzácnější poklady a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Pokračování textu Prvňáčci pasováni na rytíře