Dopravní soutěž mladých cyklistů


Ve středu 16. května 2018 proběhlo na Dětském dopravním hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Soutěž se skládala ze čtyř disciplín: jízda zručnosti, jízda podle pravidel (tu přísným okem sledovali policisté), test z pravidel silničního provozu a základy první pomoci (zde na správné postupy dohlíželi zdravotníci z Českého červeného kříže). Pokračování textu Dopravní soutěž mladých cyklistů

Konec roku s eTwinningem na Šafařce

Ani jsme se nenadáli a eTwinningu na Šafařce je konec. Ve středu 16. května zakončili žáci 6.A projekt s Finy nazvaný Abeceda mé země a mého rodného města závěrečnou soutěžní videokonferencí a skupinku 6.AB to samé čeká ve čtvrtek. V rámci videokonference si žáci dávali otázky o České republice a Finsku založené na prezentacích, které postupně v průběhu roku tvořili o pojmech na každičké písmeno abecedy. Protože byly vytvořeny mezinárodní týmy, měli jsme vítěze v každé zemi. Oba dva týmy byly ale velmi vyrovnané, žáci se na otázky poctivě připravovali – nechtěli si přece udělat mezinárodní ostudu! Nyní se viděli online se svými kamarády z Finska tedy naposledy a nezbývalo, než se rozloučit a popřát si také hezké prázdniny, protože ve Finsku začínají o několik týdnů dříve než nám. Pokračování textu Konec roku s eTwinningem na Šafařce

Den maminek s Šafařkou

Dne 10. 5. 2018 jsme přivítali ve velké tělocvičně na ZŠ Šafaříkova všechny maminky, tetičky, babičky a ostatní, kteří za námi přišli společně oslavit Den maminek. Žáci prvního stupně pilně nacvičovali se svými třídními učitelkami program, kterým chtěli potěšit všechny přítomné. Celé pásmo uváděla Beátka Červenková ze 4. třídy. Jako první vystoupily dvě úspěšné recitátorky Anička a Esterka z 2. ročníku se svými básněmi a po nich následovalo taneční vystoupení zumby. Následně dvě třídy 5. ročníku předvedly malou módní přehlídku. Poté si připravil 3. ročník netradiční alternativní hudební vystoupení. 

Pokračování textu Den maminek s Šafařkou

Dětské slyšení

Dne 26. 4. se naše třída 9. A zúčastnila Dětského slyšení s představiteli města v čele s panem starostou Stržínkem. Hlavním tématem byly plasty. Dozvěděli jsem se mnoho nových informací proč a jak plasty třídit, co se s nimi děje a co všechno se z recyklovaných plastů dále vyrábí. Uvědomili jsme si, že je opravdu důležité, aby každý člověk používal kontejnery a odpad důsledně třídil. Získali jsme informace o připravované rekonstrukci Pokračování textu Dětské slyšení