Informace k představení Ježíšek u Šafaříků 7. a 8. 12.2016

Vážení návštěvníci.

  1. Vstup do budovy je možný buď žákovským vchodem z Nerudovy ulice nebo vchodem ze školního pozemku – sledujte šipky od parkoviště u velké tělocvičny.
  2. Prosíme vás, abyste kabáty a bundy odkládali do šaten. Vzhledem k velkému zájmu jsme museli navýšit kapacitu hlediště na maximum a bude zde těsno.
  3. Dále Vás prosíme, abyste se nepokoušeli o vstup do tělocvičny bez vstupenky.
  4. Vzhledem k předpokládanému velkému počtu zaparkovaných automobilů v okolí školy prosíme ty,  kteří bydlí v blízkém okolí, aby nejezdili autem.
  5. Přejeme, aby se Vám představení líbilo.

Organizační tým

Zpívání s profesionální zpěvačkou

Poslední listopadový den jsme se vydali navštívit rockovou zkušebnu. Ta se nachází v budově Základní umělecké školy (ul. Sokolská) a čekala tam na nás profesionální zpěvačka Céline Boss. Zde jsme si pod jejím vedením chvilku o zpěvu vyprávěli a pak přišlo na řadu to, čeho se všichni trochu báli, ale na co se také těšili – zpěv samotný. Po malé chvíli však všechen ostych opadl. Společně jsme zazpívali několik písniček a vyzkoušeli si i zpěv do mikrofonu. Hodina a půl uběhla velice rychle a doslova se zpěvem na rtech vyrazili zpátky do školy.

Jiří Vološin

Páté třídy opět na návštěvě v zahradnictví.

Již podruhé v tomto pololetí páťáci ze „Šafářky“ navštívili místní městské zahradnictví. Přivítaly nás dvě milé paní zahradnice, které si pro nás připravily zdobení šišek a adventních svícínků. Děti se seznámily s technikou aranžování pomocí aranžovací hmoty, ozdobného chvojí, korálků a jiných přírodnin, které si mohly vybrat dle vlastního vkusu. Pokračování textu Páté třídy opět na návštěvě v zahradnictví.

Vstupenky na Ježíška u Šafaříků

Vážení rodiče,
omlouváme se všem, na které nezbyla vstupenka na Ježíška. Kapacita tělocvičny je maximálně 350 diváků. Při dvou představeních to činí celkem 700 míst. Při počtu 500 žáků nejsme schopni uspokojit všechny zájemce i za předpokladu, že jsme omezili počet vstupenek na maximálně dvě na dítě a v  případě sourozenců připadly vstupenky jen na nejmladšího.
Doufáme, že i tak naši školu podpoříte a své dítě necháte vystupovat po oba dva dny.
Celé představení bude natáčeno. Kopií záznamu představení bude dostatek. Díky tomu budete moci shlédnout letošního Ježíška alespoň dodatečně.