Úspěch našich němčinářů

Dne 11. února se na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo v konverzaci v německém jazyce.  Celkem se okresního kola zúčastnilo 30 žáků základních škol a gymnázií. Žáci museli prokázat svou schopnost porozumění německému jazyku jak v písemném, tak v ústním projevu. Písemný projev byl založen na porozumění poslechového cvičení. V ústní části žáci museli prokázat svou znalost němčiny v konverzaci s porotou. Žáci byli hodnoceni za zvládnutí vylosovaného tématu, popis obrázku k tématu a za pohotové reakce při rozhovoru s komisí.

Naši školu reprezentovali v kategorii 6. a 7. tříd Elisaveta Pisareva a Regina Juřicová, v kategorii 8. a 9. tříd Jan Křenek. Jsem moc ráda, že všem našim žákům se podařilo přeměnit snahu a úsilí v získání krásných míst! Gratuluji Lise k druhému místu a Regině k třetímu místu. Honzovi blahopřeji k zisku krásného třetího místa ve své kategorii. Kategorie sedmých a osmých tříd končí okresním kolem, Honza se stal náhradníkem pro krajské kolo. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci naší školy, Honzovi přeji hodně úspěchů při dalším studiu a na Reginu a Lisu se budu těšit na některé z dalších jazykových akcí.

Mgr. Magdalena Hrstková