Speciální pedagog

Mgr. Miroslava Vašutová

tel: 702 008 821
vasutova@zssafarikova.cz


Konzultace pro rodiče jsou možné kdykoliv – na základě telefonické či emailové domluvy.

Práce speciálního pedagoga si klade za cíl podpořit pracovní aktivitu a zájem o vzdělávání u všech žáků školy, zejména u těch, kteří z jakéhokoli důvodu selhávají a nedosahují výsledků, které by odpovídaly jejich nadání (speciální vzdělávací potřeby, poruchy chování, absence kulturního kapitálu v rodině, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, kulturní odlišnost..)..

Jako školní speciální pedagog se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,dětem s hraniční inteligencí a školní neúspěšností, jejich rodičům, ale také pedagogům školy, se kterými řešíme aktuální problémy žáků.

Domnívám se, že školní speciální pedagog má zásadní roli při včasné a komplexní diagnostice školní neúspěšnosti. Díky soustavnosti péče je možné lépe předcházet rizikům dlouhodobého selhávání, které by negativně ovlivňovalo další průběh vzdělávání. Včasná diagnostika a náprava neúspěšnosti přispívá k omezení možnosti vzniku sociálně patologických procesů a díky společnému řešení s rodiči i pedagogy ke stabilitě osobnosti těchto dětí, zvýšení jejich úspěšnosti, zlepšení prospěchu.

Práce speciálního pedagoga na ZŠ Šafaříkova – podrobněji

 

Práce s nejmladšími dětmi

 

Proč používáme písmo Comenia script

Logo Spolufinancováno Evropskou unií; MŠMT

Napsat komentář