Týden plný návštěv

Minulý týden se na Šafařce “dveře netrhly”. Tedy měli jsme u nás hned dvě zahraniční návštěvy.

Tou první byli učitelé a učitelky z Chorvatska, z okolí Daruvaru. Jenže to nebyli jen tak nějací Chorvati, nýbrž čeští krajané žijící v Chorvatsku, kam se před více než stoletím odstěhovali jejich předci. Nejen, že umí česky, ale dokonce se u nich ve školách i čeština vyučuje. Kromě toho si stále udržují českou kulturu. U nás se byli podívat, jak funguje česká škola. Nahlédli do některých hodin a poznávali Valašsko. Někteří z nich u nás již v minulosti byli a doufáme, že toto nebyla ani návštěva poslední.

Více …

Evropský den jazyků

Naše škola si připomenula – jako každoročně – Evropský den jazyků ve čtvrtek 26. 9. 2019. Je to den podpory jazykového vzdělávání v Evropě a slaví se z iniciativy Rady Evropy už od roku 2001. V České republice jej organizují většinou školy, univerzity a jazykové a kulturní instituce.

Více …

Přespolní běh družstev

Ve čtvrtek 19. září proběhlo na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí okresní kolo v přespolním běhu družstev. Naše škola obsadila všechny kategorie (starší a mladší žáky a žákyně). Družstvo tvořilo 4-6 závodníků v kategorii. Závodilo se hromadným startem kategorie, kde se započítávalo pořadí čtyř nejlepších závodníků v cíli z každé školy. Naši školu reprezentovali:

Více …

Na jubilejním desátém ročníku republikového finále OVOV v Brně skončila ZŠ Šafaříkova desátá a přivezla stříbro v jednotlivcích

Za ideálních podmínek pro sportovnání se 4. až 6. září 2019 v Brně uskutečnilo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů).  Na atletickém stadionu v areálu VUT se do 10. ročníku zapojilo 616 sportujících dětí a 35 učitelů.  Republikového finále se zúčastnilo více jak 60 současných či bývalých olympioniků,  240 učitelů a velké množství vojáků a policistů, kteří se ve formě organizátorů či rozhodčích  starali o celou akci. Samozřejmě nechyběly ani legendy českého sportu, mezi které patřili například cyklista Jiří Ježek, trojskokanka Šárka Kašpárková, nebo skifařka Mirka Topinková Knapková.

Více …

Deváťáci s prvňáky pouštěli draky

První školní týden zakončili naši nejmenší spolu se svými kamarády deváťáky drakiádou. Dlouhou cestu ze školy až na Vrchovinu zvládli prvňáčci na jedničku. Všichni jsme se posilnili vydatnou svačinkou a deváťáci vyzkoušeli svou zručnost při skládání draků. I když nám počasí nebylo příliš nakloněno, celé dopoledne se obešlo bez deště. Vítr foukal jen slabě, ale děti rychlým během dokázaly, že draci alespoň na chvíli vzlétli. Unavení a plní zážitků jsme se vrátili do školy na zasloužený oběd.

učitelky prvních tříd