Informace k nástupu žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle metodiky MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020 může Vaše dítě od 25. 5. 2020 navštěvovat vzdělávací aktivity ve škole.

Závazné přihlášení k docházce do školy proběhne formou ankety, kterou lze vyplnit přes rodičovský účet v systému bakaláři do 18.5.2020. (Informace, které jste podali minulý týden třídním učitelkám, jsou pro nás jen orientační.)

Anketu vyplňte i v případě, že Vaše dítě do školy chodit nebude! (Vyberete možnost: Mé dítě NEBUDE docházet do školy.)

Více …

Hodnocení na vysvědčení

Vážení rodiče,

Podle vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 a metodiky ministerstva školství POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

budeme udělovat v 2. pololetí ve všech předmětech známky na vysvědčení.

Známky budou udělovány na základě těchto podkladů:

  • Získané známky v 2. pololetí do uzavření škol
  • Práce v rámci výuky na dálku včetně případné přítomnosti ve škole od května
  • Známka udělená na pololetí

Z toho důvodu bude žákům zaslán i povinný nenáročný úkol do předmětů výchovných (pokud tak v některých případech již učitelé zpočátku dálkové výuky neučinili)  a volitelných, abychom měli dostatek podkladů pro známkování. Ve většině z nich totiž z důvodu nízké hodinové dotace či jiného v únoru známku neobdrželi.