Vánoční tvořivé odpoledne

Děkujeme vám všem, rodičům, dětem i ostatním rodinným příslušníkům, kteří jste přišli na naše tvořivé odpoledne.  Velmi nás potěšila vaše hojná účast a ochota společně přiložit ruce k dílu. Ještě jednou děkujeme a ceníme si vaší podpory.

Renata Wiesnerová

Erasmácká anketa v ulicích

V deštivém pondělním odpoledni 21. listopadu 2022 vyrazilo 11 „Erasmáků“ do ulic města Valašského Meziříčí zjišťovat, zda v rámci našeho projektu šíříme dostatečně výsledky naší práce mezi místní obyvatele. Žáci byli rozděleni na pět skupinek – před školou, u nemocnice, na náměstí, u zámku a na autobusovém nádraží. Ptali se kolemjdoucích, zda vědí, že na ZŠ Šafaříkova probíhá nějaký projekt Erasmus +. Ze 107 dotázaných vědělo o existenci našeho projektu 42 lidí, což je pozitivní číslo. Více podrobností ale mnoho lidí nevědělo. Téma našeho projektu – hory nebo turistika – vědělo jen 12 lidí, pouze 5 lidí vědělo, jaké dvě země kromě ČR jsou do projektu zapojené, a 7 lidí řeklo správně alespoň Lotyšsko nebo Španělsko.

Více …

Záložka do knih spojuje školy

Také v letošním školním roce se naši šesťáci zúčastnili mezinárodního projektu „Záložka do knih spojuje školy“. Tento projekt vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a na naší škole se stal již tradicí. Princip spočívá v tom, že každé české škole, která se přihlásí, je přidělena škola slovenská. Děti poté vyrobí papírové záložky do knih a navzájem si je s partnerskou školou vymění.

Letos nám byla přidělena škola z malé obce Smižany, kterou byste našli blízko Spišské Nové Vsi. Naše děti se s nadšením vrhly ve výtvarné výchově pod vedením paní učitelky Bilové do malování a vymýšlení těch nejkrásnějších záložek. Poté jsme je společně odeslali a čekali, co k nám na oplátku dorazí ze Slovenska. A dočkali jsme se.

Teď už má každá záložka svého nového majitele a určitě přispěje k tomu, aby se dětem mnohem lépe četlo.

                                                                                               Žáci 6.A + 6.B

Matematika tvořivě a hravě – projektový den

Škola hrou! A proč ne zrovna v matematice? A co takhle si hry rovnou vyrobit?  To byl úkol pro jednotlivé skupinky žáků od prvních po deváté ročníky v projektovém dni.  Podmínkou bylo, že hra musí být matematická a musí obsahovat pravidla, u starších i v cizím jazyce, a také správná řešení.  Žáci se do toho vrhli s vervou a zodpovědně. V každé třídě začala vznikat pexesa, domina, různé obměny hry Člověče, nezlob se. Ale také originální nápady jako lodě, které jsou nabity správně vypočítaným příkladem, Černý Petr, kdy je dovoleno karty odložit pouze s kartou se správným výsledkem, či Dračí stezka, kde se chyba ve výpočtu může stát fatálním propadem až na start.  Po složitém domlouvání, stříhání, vyměřování, propočítávání a závěrečném výtvarném doladění vznikly úžasné hry, které budou příjemným zpestřením hodin matematiky. Prvňáčkům v jejich tvorbě pomohli jejich patroni z devátých ročníků. Závěrečné hodnocení nebylo jednoduché. Výsledky jsou zahrnuty v tabulce. Všem tvůrcům patří velká pochvala. 

Eva Goláňová