Soutěž

Stěna ve velké tělocvičně s nápisem ZŠ Šafaříkova potřebuje opravit. Proto vyhlašujeme soutěž o novou podobu nápisu.

Návrh by měl obsahovat nápis ZŠ Šafaříkova doplněný sportovním motivem (florbal, volejbal…), může obsahovat i znak školy.

Barevný návrh posílejte elektronicky na adresu bilova@zssafarikova.cz nebo přineste na papíře velikosti A4 nebo A3 do kanceláře školy.

Termín do 6.10.2021

Svůj návrh může poslat kdokoliv (žák, rodič, zaměstnanec, veřejnost) – nezapomeňte uvést kontakt, vztah ke škole a třída (u žáků).

Návrhy, které budou vybrány do užšího výběru, budou oceněny.

S Erasmem+ do Frankfurtu nad Mohanem

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logosbeneficaireserasmusright_cs_1-1024x210.jpg.

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Budova školy DID, ve které probíhal můj metodický kurz němčiny, leží nedaleko centra města, pouhých 5 minut pěšky od hlavního nádraží.  Výuka probíhala 5 dnů v týdnu v rozsahu 26 hodin jazykových kurzů  a 11 hodin metodických kurzů týdně. Jazykové kurzy se věnovaly gramatickým jevům a aktuálním konverzačním tématům. Odpolední metodické kurzy spočívaly v hospitační činnosti v kurzech začátečníků a mírně pokročilých. Dvouhodinový kurz indivduální metodiky týdně spočíval v rozboru metodických postupů. Z těchto hodin jsem si odnesla nejvíce námětů, které mohu ve výuce na naší škole využít. Jedná se o nejnovější písničky, videa a krátké filmy, které na DID využívají v hodinách k oživení výuky. Dále jsem získala řadu tipů, jak učit v online prostředí, protože tato škola vyučovala online v době uzavření škol.  

Více …

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Díky projektu Erasmus + jsem měla možnost strávit 14 dní na metodickém kurzu ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Budova školy se nachází kousek od historickém centra Frankfurtu. Výuka probíhala 5 dnů a hodiny se zaměřovaly na práci s gramatickou, konverzací, poslechem a diskuzí. V odpoledních hodinách jsem potom měla možnost hospitací v jiných jazykových skupinách a získat další podněty k metodice přímo s konkrétními vyučujícími. Vyučující a ostatní zaměstnanci školy byli velmi vstřícní.  

Ve skupině nás bylo 14 z různých koutů světa – J. Korea, Japonsko, Moldávie, Turecko, J. Amerika, Švýcarsko a další. Velmi zajímavá byla konverzace s nimi nejen v hodinách, ale i o pauzách nebo společném pikniku, který jsme si uspořádali v parku.  

Více …

Jazykový kurz Erasmus+ Malta St. Julian’s

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Učitel se stává žákem, nejde o sen, ale skutečnost. 

Na konci prázdnin jsem přes projekt ERASMUS+ vyrazila na vzdělávací pobyt na Maltu. Pro své studium anglického jazyka jsem zvolila město St.Julian’s. Výuka probíhala ve škole EC Malta. Pro velký zájem studentů, a i z důvodu pandemie Covid, bylo vzdělávání rozděleno na ranní a odpolední výuku. Ve třídě nás bylo 11 studentů různých národností, např. Japonsko, Korea, Turecko, Španělsko nebo Portugalsko. Nikdo z nás nepromluvil ve svém jazyce – čeština nebyla vyslovena ani z mých úst.  Učitelka Zarah byla nejen velmi milá a sympatická, ale každá hodina s ní byla na vysoké profesionální úrovni. S využitím interaktivní tabule jsme procvičovali gramatiku, výslovnost i poslech. Samozřejmě nechyběla skupinová práce, dialogy a prezentace o svém domově a vlasti. Skupina dospělých osob, různých profesí a národností se proměnila v aktivní žáky s velkou vůli společně se vzdělávat a také i komunikovat v jednom jazyce. Musím podtrhnout, že celý pobyt se nesl s velkým důrazem na proticovidová opatření. Ve škole probíhalo pravidelné měření teploty při vstupu do zařízení, desinfekce rukou a respirátory ve třídách byly samozřejmostí. Malťané velmi dbají na svou bezpečnost a zdraví. Chrání se nejen v obchodech, dopravních prostředcích, ale i v běžném životě. Na ulici potkáváte obyvatele v roušce. 

Více …