Vánoční pohár – lezecké závody

Tradiční lezecký závod určený pro amatéry a nadšence v Lipníku nad Bečvou měl letos 22. listopadu již svůj 23. ročník. I my jsme se opět zúčastnili. 

Soutěž probíhala v pěti věkových kategoriích (každá rozdělena na kluky a holky). Cílem je na dvou různě obtížných cestách dosáhnout na top (nejvyšší bod) a nebo se alespoň pokusit k němu dostat co nejblíže. Nejúspěšnější lezci na těchto dvou cestách postoupili do finále, které rozhodlo o konečném pořadí. 

Více …

Vánoční tvořivé odpoledne

Děkujeme vám všem, rodičům, dětem i ostatním rodinným příslušníkům, kteří jste přišli na naše tvořivé odpoledne.  Velmi nás potěšila vaše hojná účast a ochota společně přiložit ruce k dílu. Ještě jednou děkujeme a ceníme si vaší podpory.

Renata Wiesnerová

Erasmácká anketa v ulicích

V deštivém pondělním odpoledni 21. listopadu 2022 vyrazilo 11 „Erasmáků“ do ulic města Valašského Meziříčí zjišťovat, zda v rámci našeho projektu šíříme dostatečně výsledky naší práce mezi místní obyvatele. Žáci byli rozděleni na pět skupinek – před školou, u nemocnice, na náměstí, u zámku a na autobusovém nádraží. Ptali se kolemjdoucích, zda vědí, že na ZŠ Šafaříkova probíhá nějaký projekt Erasmus +. Ze 107 dotázaných vědělo o existenci našeho projektu 42 lidí, což je pozitivní číslo. Více podrobností ale mnoho lidí nevědělo. Téma našeho projektu – hory nebo turistika – vědělo jen 12 lidí, pouze 5 lidí vědělo, jaké dvě země kromě ČR jsou do projektu zapojené, a 7 lidí řeklo správně alespoň Lotyšsko nebo Španělsko.

Více …

Záložka do knih spojuje školy

Také v letošním školním roce se naši šesťáci zúčastnili mezinárodního projektu „Záložka do knih spojuje školy“. Tento projekt vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a na naší škole se stal již tradicí. Princip spočívá v tom, že každé české škole, která se přihlásí, je přidělena škola slovenská. Děti poté vyrobí papírové záložky do knih a navzájem si je s partnerskou školou vymění.

Letos nám byla přidělena škola z malé obce Smižany, kterou byste našli blízko Spišské Nové Vsi. Naše děti se s nadšením vrhly ve výtvarné výchově pod vedením paní učitelky Bilové do malování a vymýšlení těch nejkrásnějších záložek. Poté jsme je společně odeslali a čekali, co k nám na oplátku dorazí ze Slovenska. A dočkali jsme se.

Teď už má každá záložka svého nového majitele a určitě přispěje k tomu, aby se dětem mnohem lépe četlo.

                                                                                               Žáci 6.A + 6.B