Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Pokračování textu Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Připravili jsme manuál k elektronické žákovské knížce

Od druhého pololetí zavádíme rozšířené možnosti elektronické žákovské knížky, kterou realizujeme v prostředí systému Bakaláři. K současnému modulu klasifikace přibude například sekce omlouvání a komunikace mezi rodiči a školou prostřednictvím systému Bakaláři – modul Komens. Vše je vysvětleno v přiloženém manuálu. Pro zdárné fungování je také potřeba dodržovat pravidlo, že rodičovské přihlašovací údaje mají sloužit rodiči, žákovské potom žákovi.

Úspěch našich němčinářů

Dne 11. února se na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo v konverzaci v německém jazyce.  Celkem se okresního kola zúčastnilo 30 žáků základních škol a gymnázií. Žáci museli prokázat svou schopnost porozumění německému jazyku jak v písemném, tak v ústním projevu. Písemný projev byl založen na porozumění poslechového cvičení. V ústní části žáci museli prokázat svou znalost němčiny v konverzaci s porotou. Žáci byli hodnoceni za zvládnutí vylosovaného tématu, popis obrázku k tématu a za pohotové reakce při rozhovoru s komisí.

Pokračování textu Úspěch našich němčinářů

Výlet na Pustevny -8.B a 9.C

Ve středu 30. ledna 2019 jsme jeli naše třída společně s 9.C  na skvělý výlet na Pustevny.

Dali jsme si sraz 7:50 před družinovým vchodem a v 8 hodin jsme s “Valaškou” vyrazili.

Pustevny nás přivítaly s oblohou bez mráčků a sluníčkem. Nejdříve jsme se podívali na ledové sochy. Obdivovali jsme, jakou nádheru dokáží lidé vytesat z ledu. Letos s tématy Ledové peklo a Dračí doupě. 

Pokračování textu Výlet na Pustevny -8.B a 9.C

Naši florbalisti třetí v kraji!

Na konci ledna proběhlo krajské kolo ve florbale starších žáků, kterého se zúčastnili také naši chlapci. Turnaj se hrál ve sportovní hale v Uherském Brodě za účasti čtyř nejlepších škol Zlínského kraje (ZŠ Slovan Kroměříž, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí). Hrálo se systémem každý s každým a vítěz postoupil do kvalifikace o republikové finále.

Pokračování textu Naši florbalisti třetí v kraji!

Šafařka úspěšná ve skoku vysokém

Ve středu 6. února se konala v tělocvičně SVČ Domeček Valašské Meziříčí soutěž ve skoku vysokém. Naši žáci si v soutěži vedli skvěle a získali spoustu medailí. V kategorii prvních tříd zvítězil Ondra Liebl, v soutěži druhých ročníků získal stříbrnou medaili Matthew Hradil a bronzovou Patrik Urban. Mezi třeťáky bral zlatou medaili Artur Vojta a mezi děvčaty byla stříbrná Eliška Kuráňová. Čtvrtý a pátý ročník se bohužel nemohl zúčastnit, protože děti absolvují lyžařský kurz na Makově. Mezi šesťáky skončil třetí Damián Hradil, bronz získala také Stela Barochová a stříbro Tereza Petrošová. V kategorii sedmáků jsme měli dokonce dva vítěze. Chlapcům kraloval Dan Bilík a mezi děvčaty nedala nikomu šanci Tereza Lieblová. Také mezi osmáky získali cenné kovy chlapci i děvčata. Stříbro získali Tomáš Gerla a Míša Petrošová, zlato brala Zuzka Zachrdlová. V kategorii devátých tříd se zúčastnili pouze naši hoši a obsadili první dvě místa. Zlato získal Radim Koláček a stříbro Petr Grygar. Dále naši školu reprezentovali Marie Rajnochová, Adéla Malíková, Jarek Tkadlec, Jindra Španěl, Honza Brhel, Tomáš Holčák a Ondra Vašát. Všem žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy

Mgr. Tomáš Brňovják