Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +
reg. číslo 2020-1-HR01-KA229-077830_3

Žáci sedmých tříd ZŠ Šafaříkova, kteří byli zařazeni do projektu Erasmus+ s názvem „Jednakost u različitosti nacionalnih manjina“ se 5.6.2022 rozjeli směr Slovensko a Chorvatsko. Na Slovensku se setkali s žáky ze Základné školy Klačno – Ružomberok, se kterými se vydali na dlouhou cestu do vnitrozemí Chorvatska. Ve městečku Končanica došlo konečně k setkání i s žáky z Češka osnovna škola Josipa Ružičky. V plánu bylo společné tvoření kvízů na téma významných osobností jednotlivých národnostních menšin. Kvízy žáci zpracovávali v programech: Kahoot, Wordwall a Propyx.

Více …

Když jeden projekt Erasmus+ na Šafařce končí, další začíná

Blíží se konec školního roku a na naší škole také s koncem prázdnin ukončíme tří letý projekt vzdělávání učitelů. Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01-KA101-060857 začal o prázdninách roku 2019. Od té doby se naši učitelé měli příležitost učit angličtině v jazykových kurzech ve Velké Británii a na Maltě, získávat nové poznatky o metodách výuky a práce v hodinách anglického a německého jazyka v Německu a Velké Británii a v neposlední řadě se také měli možnost podívat na výuku a poznat „školní život“ v Německu, Chorvatsku a Finsku.

Více …

Informace k zahradní slavnosti

Pozvánka na zahradní slavnost

Program:

Vystoupení žáků 

Začátek v 15.00 a v 16:15 ve velké tělocvičně – vstup vchodem u velké tělocvičny (Máchova ulice)

Posezení na školní zahradě – hřišti

od 15:45

občerstvení lze zakoupit v jídelně

Zábavné aktivity pro děti 

od 16:45 – překážková dráha, soutěže a hry s hudbou, hry v písku

Výstava prací žáků

Od 16:45 – chodba před velkou tělocvičnou