Projektový den na hvězdárně 4.A

Dne 18.9. 2020 se naše třída zúčastnila návštěvy Hvězdárny ve Valašské Meziříčí. Nejprve jsme si společně ve třídě (v hodinách přírodovědy) zopakovali, co víme o Slunci, Zemi a Měsíci. Děti věděly pár informací z předešlého ročníku a také i z jiných zdrojů.

Na hvězdárně nás celé dopoledne provázel pan Mgr. Petr Zelený. V promítacím sále nejen ukázal všem fotografie, pouštěl videa, ale celý projektový den doprovázel svými profesionálními znalostmi. Společně jsme diskutovali, odpovídali jsme na otázky: Co je Slunce? Co víme o Zemi, naší planetě? Poznali jsme fáze Měsíce, střídání dne a noci. Prakticky jsme si vyzkoušeli (využití modelů), jak se otáčí Země, Měsíc a jakou mají vzdálenost od sebe. Probrali jsme i úplné zatmění Slunce a Měsíce.

Více …

4.A na dopravním hřišti

Je krásné úterní ráno 15.9. 2020. Naše třída 4.A ZŠ Šafaříkova, sportovně oblečena a v dobré náladě, se vydává ze školní šatny cestou na dopravní hřiště. Jsme čtvrťáci a víme, že na jaře budeme dělat testy k získání „Průkazu cyklisty“.

Dnešní dopoledne je určeno k získání teoretických poznatků, ale i procvičení jízdy na kole. Nejprve nás pan správce v učebně seznámí s pravidly cyklisty, probereme několik nejdůležitějších dopravních značek, vybavení jízdního kola, jak se chovat bezpečně nejen na silnici, cyklostezce i v městském provozu.

Více …

Šafařka po letech rozjíždí další Erasmus +

Spolufinancováno z programu Evropské unie, Erasmus +

Mnozí možná pamatují, jak v letech 2014-17 obohatil naši školu projekt Erasmus +, tehdy s našimi finskými a chorvatskými partnery. Po třech letech od jeho ukončení se nám podařilo získat grant z EU na další podobný projekt, tentokrát s nově nalezenými partnerskými školami v Lotyšsku a Španělsku.

Projekt je koncipován jako dvouletý, tedy od školního roku 2020 do 2022. Naši lotyšští partneři jsou základní školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nachází se přímo v hlavním městě Riga. Španělská škola je kombinací základní a střední školy a je situována v městečku Pilas, poblíž známé Sevilly.

Více …

Roušky i ve třídách

Vážení rodiče a žáci,

od 18.9. je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení, včetně učeben. Výjimkou z nošení roušky v učebně jsou pouze žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně, výuka tělesné výchovy a zpěvu (v ostatních společných prostorách jsou nadále povinné pro všechny).
Rodiče, nabalte prosím žákům alespoň 2 roušky. 

Další informace najdete na https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 

Vedení školy