Informace k zahradní slavnosti

Pozvánka na zahradní slavnost

Program:

Vystoupení žáků 

Začátek v 15.00 a v 16:15 ve velké tělocvičně – vstup vchodem u velké tělocvičny (Máchova ulice)

Posezení na školní zahradě – hřišti

od 15:45

občerstvení lze zakoupit v jídelně

Zábavné aktivity pro děti 

od 16:45 – překážková dráha, soutěže a hry s hudbou, hry v písku

Výstava prací žáků

chodba před velkou tělocvičnou 

Holešovská regata

Po dvouleté pauze se Holešovská regata dočkala svého desátého ročníku. Jedná se o hudební festival zasazený do krásného areálu Holešovského zámku. Součástí festivalu je i přehlídka netradičních plavidel, které se už po několik ročníků účastní i naše škola.  
 

Během školního roku jsme v rámci školního klubu společně s Dřevákem (zájmový kroužek probíhající ve školních dílnách, ve kterém se děti věnují práci se dřevem) vymýšleli, plánovali a vyráběli plavidlo. 

S našim plavidlem, které neslo název Detektivní kancelář jsme v sobotu 18.6.2022 vypluli na holešovský kanál. Oblečeni ať už do detektivních, nebo zločineckých kostýmů jsme lákali návštěvníky do naši plovoucí kanceláře. Zde se každý mohl nechat vyfotit v pruhovaném obleku (fotku jsme hned vyvolali) a odevzdat své otisky prstů na tzv. ID kartičku. Tu si i s fotografií pak mohl každý návštěvník vzít s sebou jako suvenýr a památku na naši kancelář. 

Plavba proběhla úspěšně (účastnili se ji jak současní tak i bývalí žáci, kteří jsou již na střední škole, ale předchozí ročníky s námi absolvovali) za potlesku početného publika.  

Po soutěžní plavbě jsme se už mohli zaposlouchat do hudebních kapel (NO NAME, MŇÁGA a ŽĎORP, MIRAI, …) a užívat si doprovodného programu. 

Všichni jsme si tento den užili nejen jízdu na vodě, ale i atmosféru festivalu. 

Poděkování patří mistrovi Vaškovi Čepovi a všem žákům, kteří se podíleli na stavbě i na samotné plavbě.  

Regatě zdar a už teď se těšíme na příští ročník Holešovské regaty 2023. 

Jiří Vološin 

Jazykářky na zkušené v Německu

V rámci projektu Erasmus + KA1 jsem měla možnost vyjet se svou kolegyní Mgr.  Hanou Břouškovou na vzdělávací pobyt do německého města Lutherstadt Wittenberg. Zde jsme strávily celý týden na základní škole Evangelische Gesamtschule Philipp Melanchton a na gymnáziu Cranach. Přihlížely jsme výuce cizích jazyků a mohly poznat, jak vypadá pracovní den učitelů a také žáků v SRN. Nejvíc zajímavé bylo srovnání průběhu výuky a zázemí v naší škole a na německých školách. Zkráceně napsáno, není na německé škole tolik prostoru pro zábavné formy učení, jak známe z naší školy. Nejen znalosti, ale i chování je hodnoceno dle jednotných kritérií školy. Proto se žáci chovali v hodinách o poznání lépe než známe z českého prostředí. Velice se mi líbila důslednost, s jakou bylo vymáháno porušení zákazu používání mobilů. Zneužití zákazu mobilů u žáků či studentů jsem za celý pobyt v obou školách nezaznamenala. Žáci trávili přestávky venku. Na základní škole bylo vybavení informační technikou  na velmi vysoké úrovni. Za to gymnázium nebylo nijak inovační. A co máme lepší? Určitě to, že se žáci u nás přezouvají, jazykové skupiny jsou menší, vyučovací hodina netrvá 90 minut, nevybíráme poplatky za učebnice a také více mi chutná v naší jídelně.

Mgr. Magdalena Hrstková

Inspirace jménem Erasmus+ aneb Německá škola je povinnost, ne zábava.

Logo Erasmus+

Těsně před koncem školního roku se mi dostalo příležitosti nahlédnout poprvé v životě pod pokličku německého školství. Díky projektu Erasmus + KA1, který je určen pro další vzdělávání vyučujících, jsem se od 13. do 17. června 2022 účastnila tzv. job shadowing (tzn. pozorování výuky, v mém případě hodin anglického jazyka) v německé škole Evangelische Gesamtschule Philipp Melanchthon ve městě Lutherstadt Wittenberg. Jedná se o školu s žáky od 5. po 13. třídu, kde se konají i maturity.

Přivítala nás úplně nová budova, která je natolik moderně vybavená, že jsme nestačili zírat. Interaktivní obrazovka je v každé třídě samozřejmostí, ale že vypínače na světla jsou zamčené ve skříňce a bez čipu si neotevřete ani učebnu nebo nezajdete na WC, to už bylo opravdu překvapivé. Klíče jsou zde už obstarožní záležitostí.

Více …