Beseda se spisovatelkou 

Dne 20.1.2023 se uskutečnila beseda pro žáky třetích ročníků se spisovatelkou. Miluška Štefanová je překladatelka, tlumočnice z angličtiny i autorka knih pro děti.  

V úvodu se děti dozvídají, kde autorka bydlí a jaká zvířátka má doma. Všichni zvířecí hrdinové mají skutečná jména. Žáci reagují a každý má možnost povyprávět, jakého zvířecího mazlíčka má, nebo by chtěl chovat a starat se o něj. 

Více …

Šafařka na bazéně 

Na podzim letošního školního roku začal plavecký výcvik druhého a třetího ročníku, který byl ukončen teď v lednu. My třeťáci, zkušenější plavci, jsme procvičovali a zdokonalovali jednotlivé plavecké styly.  

Naše skupina třídy 3.A a 3.C jezdila na bazén jako poslední v úterý od 11:00 hod. Holky a kluci vše znali z loňského roku, šatna, sprcha a odchod k velkému bazénu. Na počátku bylo řazení, podle zdatnosti a kvality plavání. Tři družstva, žádný neplavec. To je radost pro každého třídního učitele, který všechny plavecké lekce prožívá spolu s dětmi. 

Naši lektoři plavání: Jiří Podzemný, Martina Jašková a Martina Pastyříková jsou skvělí. Každá lekce má výsledky, zdokonalujeme se a věřím, že plavat v dospělosti nezapomeneme. Lekce je vždy ukončeny volnou zábavnou částí. Dnes na poslední hodině nechyběly i závody a předání vysvědčení každému malému plavci. Děkujeme našim učitelům plavání za to, co nás naučili. Děti nezapomenou na pěkné hodiny, kamarády a plavat určitě budeme i nadále, buď na bazéně nebo třeba i u moře v létě s rodiči. 

Třídní učitelka Mgr. Lenka Šimčíková 

Školní kolo Biologické olympiády

V úterý 10. ledna proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie D pro žáky 6. a 7. třídy.

Téma letošního ročníku zní „Bezlesí“. Na účastníky tak čekaly otázky nejen z všeobecného přírodopisného přehledu, ale především konkrétní dotazy na louky, pole, mokřady nebo skály a živočichy či rostliny z těchto míst. Nedílnou součást představovalo i určování rostlin a živočichů v podobě modelů, herbářových položek nebo obrázků.

Více …