Erasmus+ Metodický kurz ve Španělsku

Na konci července jsem měla možnost vycestovat na týdenní metodicky zaměřený kurz v rámci projektu ERASMUS+ pro učitele. Samotný kurz nesl název Inovativní metody ve výuce a konal se na krásném španělském ostrově Tenerife, konkrétně v městečku Puerto de la Cruz. Sešli jsme se učitelé ze základních a středních škol z pěti států, a to z Česka, Maďarska, Albánie, Rumunska a Německa. Všichni účastnici kurzu jsme byli ubytování v mystickém hotelu La Marquesa, kde také probíhala výuka, velmi často za hudby pouličních umělců. Prostě úžasné Španělsko. Program kurzu byl nabitý. Výuka probíhala každý den a probírali jsme například projektové učení, outdoorové a indoorové aktivity, formální a neformální výuku. Také jsme pracovali v týmech, zkoušeli různé metody učení, sdíleli své zkušenosti z výuky, debatovali, či se věnovali teambuildingovým aktivitám. Zaměřili jsme se také na ICT tools a jejich využití ve výuce. Probírali jsme webové aplikace, které mohou výuku obohatit. Výuka byla velmi užitečná, inspirativní a také velice interaktivní, což jsme všichni oceňovali. Celý kurz byl výborně koncipován a naše lektorka byla vždy perfektně připravená.

Více …

Adaptační pobyt 6.A

Ve čtvrtek 21.9.2023 vyrazilo všech 27 žáků třídy 6.A na adaptační pobyt do Štramberku. Cesta vlakem příjemně uběhla a nás čekal slunečný den plný zábavy a soutěží. Začali jsme naučnou hrou v Národním sadu. Pokračovali jsme na náměstí, kde jsme si prohlédli MINIZOO a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o životě plazů. Chybět nemohl ani výstup na Štramberskou trůbu s nádherným výhledem do okolí. Pak jsme došli do areálu U Kateřiny, kde jsme se ubytovali a pokračovali v dalších soutěžích. Po zaslouženém nočním odpočinku jsme se v pátek ráno nasnídali a prohlédli si fotky z předešlého dne. Nakonec už nás čekala jen cesta k vlaku, který nás dovezl zpátky domů. Počasí nám přálo a my budeme na náš adapťák rádi vzpomínat.                                                                                                                       

Ivana Doležalová

Učíme se netradičně

V pátek ráno 22.9.2023 se třídy 4.B a 4.C ZŠ Šafaříkova společně vydávají na cestu poznání. Autobus nás od školy odváží do města Štramberk. Společná exkurze obou tříd je naplánována a program pro děti připraven tak, aby poznaly mnoho nového a rozšířily si i vědomosti, které již mají.  

Cestou pozorujeme krajinu, povídáme si a po půl hodině pan řidič zastavuje na kraji města Štramberk.  

Nejprve jdeme po stopách pravěku. Jeskyně Šipka nám odhaluje svá tajemství. Dovídáme se, že archeolog K. J. Mašek v roce 1880 zde našel pozůstatky prvního neandrtálského dítěte (stáří 8 – 10 let) na světě. Také nálezy kosti, zubů a zkameněliny asi 130 druhů různých živočichů napovídají, že jde o významné místo. Kdo ví, jaká tajemství jeskyně ještě ukrývá? 

Obohaceni a plni dojmů se přesouváme na náměstí. Čeká nás návštěva Muzea Zdeňka Buriana. Expozice je celoročně přístupná. Můžeme nahlédnout do světa malíře a ilustrátora. Poznáváme autorova díla, uznávána po celém světě. Dovídáme se, že umělec prožil část života v tomto městě. Jeskyně Šipka se stala celoživotní inspirací v jeho tvorbě. Opět jsme vtáhnutí do historie a vše nás zajímá.  

Více …

Navštívili jsme dopravní hřiště 

Dne 14.9.2023 naše třída 4.C navštívila dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Již večer i noc před čtvrtečním ránem pršelo a vše nasvědčovalo, že akce neproběhne, nebo vše prožijeme jen v učebně. 

Ráno se počasí umoudřilo, kolem půl desáté jsme odcházeli ze školy a nikdo nepotřeboval deštník ani pláštěnku. Cesta na dopravák rychle utekla a ve stanoveném čase se nás ujala odborná pracovnice z Domečku.  

První část byla teoretická, v učebně jsme procvičovali dopravní značky. Mnoho dětí již zná a určí značku zákazovou, informativní, příkazovou, výstražnou, upravující a pozná i dodatkové tabulky. Příště procvičíme i křižovatky. 

Více …