Vážení rodiče a další zákonní zástupci.

Bohužel, vzhledem k situaci dle informací MŠMT prodloužila vláda stávající stav ve školách minimálně do 22.1.2021. Pokračujeme tedy v prezenční výuce 1. a 2. ročníku a vzdálené výuce ostatních ročníků s možnostmi individuálních konzultací. 

Způsob hodnocení v pololetí neměníme, žáci dostanou výpis vysvědčení se známkami. Vyučující samozřejmě berou v úvahu komplikace spojené se vzdálenou výukou.

O dalším postupu Vás i žáky budeme informovat nejpozději 22.1.2021.

Přeji Vám i Vašim dětem a blízkým hodně sil, štěstí a zdraví v novém roce 2021, který snad z našeho vzdělávacího hlediska dopadne nakonec lépe než ten minulý.

Milan Hendrych

Informace k docházce od 4.1.2021

Vážení rodiče a ostatní zákonní zástupci,

od pondělí 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost ve škole jen žákům 1. a 2. tříd. Ostatní žáci (3. -9. ročník) se učí distančně podle dosavadních pravidel. Povoleny jsou pouze individuální konzultace, rovněž dle dosavadních pravidel. Pravidla pro distanční (vzdálenou výuku) jsou umístěna na nástěnce školy v Bakalářích a také na webu školy na tomto odkazu:

https://drive.google.com/file/d/1sibpeTZvtI_VjwYhmOy0nNyUZ0Yg4wi2/view

Případné tištěné materiály pro žáky se budou vydávat v úterý 5.1. od 8:00 do 14:00, pak vždy v pondělí ve stejném čase – vchod z ulice Šafaříkova pod kulatým oknem.

Pravidla pro žáky 1. a 2. ročníku od 4.1.2020 (mírně upraveno oproti podzimu):

Více …

Volné dny 21. a 22. 12. 2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 se zakazuje ve dnech 21. a 22. 12. 2020 osobní přítomnost žáků ve škole . Ministerstvo školství vyhlásilo na tyto termíny volné dny. Žáci tedy jdou v tomto kalendářním roce do školy naposledy 18. 12. 2020.