Družina na dopravním hřišti

V průběhu měsíce září a října navštěvovali žáci z naší školní družiny dopravní hřiště.  Počasí nám přálo, a tak se nám podařilo využít všechny nabízené termíny. „ Vozový park“ dopravního hřiště je dostatečně vybavený a nabízí tak dětem kola, tříkolky a káry všech velikostí. Největší zájem byl, jako již tradičně, o káry. Děti se potrénovaly nejen ve zručnosti ovládat své vozidlo, ale hlavně v jízdě podle pravidel silničního provozu.  Musíme děti pochválit, protože poměrně brzy zvládly jízdu v jízdních pruzích, pravidla při jízdě na kruhovém objezdu nebo semafor.

Podzim na dopravním hřišti pomalu končí, a tak nám nezbývá než se těšit na jarní sezónu !

Renata Wiesnerová

Přírodovědný klokan

Ve středu 13. října se naši žáci zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Úlohy z matematiky, zeměpisu, přírodopisu a fyziky řešilo 22 žáků, největšího bodového zisku dosáhla Barbora Krejsová z 9.B, Michal Krupík z 9.B a Marie Rajnochová z 9.C.
Nejlepším řešitelům blahopřeji k úspěchu a všem žákům děkuji za to, že se soutěže zúčastnili.


Mgr. Jana Veselá

Nabídka provozu školní družiny o podzimních prázdninách

Vážení rodiče,

Ve dnech 27.10. (středa) a 29.10. (pátek) 2021 jsou podzimní prázdniny. Tyto dny není vyučování. Máte však možnost přihlásit dítě do školní družiny. Ta, v případě Vašeho dostatečného zájmu, bude mít provoz od 8:00 – do 15:00 hodin. Také si musíte přihlásit obědy, cena jednoho obědu se v tyto dny zvyšuje (73 Kč – nedotovaný oběd).

Pokud máte zájem dítě do družiny přihlásit, prosím Vaše závazné přihlášky posílejte do pátku 22.10. 2021 prostřednictvím bakalářů na Renata Wiesnerová.  V pondělí 25.10.2021 budete vyrozuměni o provozu či případném neotevření školní družiny.

Erasmácké štěstí na Lysé hoře

Když jsem sepisovala žádost na projekt Erasmus + Hiking – Explore  And Learn!, vybrala jsem si jako téma něco, co mě samotnou dělá šťastnou – hory a turistika. Doufala jsem, že se mi povede předat kousek tohoto štěstí a nadšení dětem. Když jsme stáli kousek pod vrcholem Lysé hory a kochali se úžasnými výhledy, kde Smrk a Radhošť jako ostrůvky vyčnívaly z moře inverzní oblačnosti, zaznělo mezi žáky: „Paní učitelko, já jsem úplně šťastná!“ A v tu chvíli jsem věděla, že se to povedlo…

Více …