Bakaláři – informační systém

Co to je:

 • služby, které škola nabízí žákům, zaměstnancům a rodičům, dostupné prostřednictvím internetu 
 • vždy je potřeba se přihlásit pomocí přihlašovacího jména a hesla
 • rodiče i žáci mají každý svůj účet a přihlašovací údaje
 • dostupné i v chytrém telefonu – aplikace Bakaláři (pro ANDROID, IOS)
 • známky a další informace pro rodiče
 • nahrazuje papírovou žákovskou knížku
 • váha známek je v rozmezí je od 1 do 8. Čím vyšší váha, tím je známka důležitější (významnější)
 • datum u známky je datum, kdy žák prokázal své znalosti, tzn. den, kdy byl zkoušený nebo psal test
 • průměr uváděný v bakalářích je tzv. vážený  průměr (každá známka se započítá tolikrát, jaká je její váha a součet všech známek se dělí součtem jejich vah) – vážený průměr je jen vodítkem pro konečnou klasifikaci. Výsledná známka nemusí přesně odpovídat průměru – učitel kromě známek započítá do výsledného hodnocení i další náležitosti jako je aktivita v hodinách, nošení pomůcek apod.
   
 • Příklad výpočtu váženého průměru:
  Žák má následující známky (v závorce jsou uvedeny jejich váhy):
  1(2), 3 (5), 2(3)
  Výpočet váženého průměru:  (1+1+3+3+3+3+3+2+2+2):(2+5+3)=23:10=2,3
 • žáci mají vlastní hesla pro vstup do Bakalářů. Doporučujeme rodičům změnu svého hesla (pokud žáci jejich hesla znají). Změnu hesla lze provést v Bakalářích po přihlášení v horní liště – tlačítko Nástroje – změna hesla.
 • Při ztrátě přístupových údajů má žák nárok na nové heslo vždy o čtvrtletí. O heslo rodiče lze požádat kdykoli.  

Manuál