Šafařka ONLINE

Co to je:

 • služby, které škola nabízí žákům, zaměstnancům a rodičům, dostupné pomocí internetu prostřednictvím systému BAKALÁŘI.
 • vždy je potřeba se přihlásit pomocí přihlašovacího jména a hesla
 • rodiče i žáci mají každý svůj účet a přihlašovací údaje

Žákovská knížka ONLINE

 • MANUÁL
 • dostupné i v chytrém telefonu – aplikace Bakaláři (pro ANDROID, IOS)
 • známky a další informace pro rodiče
 • nahrazuje papírovou žákovskou knížku
 • váha známek je v rozmezí je od 1 do 8. Čím vyšší váha, tím je známka důležitější (významnější)
 • omluvenky a sdělení rodičům probíhají nadále papírovou formou přes žákovský zápisník
 • datum u známky je datum, kdy žák prokázal své znalosti, tzn. den, kdy byl zkoušený nebo psal test
 • průměr uváděný v bakalářích je tzv. vážený  průměr (každá známka se započítá tolikrát, jaká je její váha a součet všech známek se dělí součtem jejich vah) – vážený průměr je jen vodítkem pro konečnou klasifikaci. Výsledná známka nemusí přesně odpovídat průměru – učitel kromě známek započítá do výsledného hodnocení i další náležitosti jako je aktivita v hodinách, nošení pomůcek apod.
  Příklad výpočtu váženého průměru:
  Žák má následující známky (v závorce jsou uvedeny jejich váhy):
  1(2), 3 (5), 2(3)
  Výpočet váženého průměru:  (1+1+3+3+3+3+3+2+2+2):(2+5+3)=23:10=2,3
  žáci mají vlastní hesla pro vstup do ONLINE žákovské knížky. Doporučujeme rodičům změnu svého hesla (pokud žáci jejich hesla znají), aby měli přehled, kdy naposledy známky kontrolovali. Změnu hesla lze provést v ONLINE žákovské knížce po přihlášení v horní liště tlačítko Nástroje – změna hesla. Při ztrátě má žák nárok na nové heslo vždy o čtvrtletí. O heslo rodiče lze požádat kdykoli.

Jídelníček ONLINE

 • odhlašování, změny obědů
 • vždy minimálně den předem do 12:30
 • chci vědět více
  Co to je?

  Jídelníček dostupný na internetu, ve kterém je možné po zadání přístupových údajů také odhlašovat, přihlašovat nebo měnit obědy.

  Jak se můžu přihlásit?

  Pomocí přihlašovacích údajů dostupných u vedoucí jídelny.

  Jak se s tím pracuje?

  Ovládání je velmi intuitivní. V případě potřeby najdete návod pro používání po přihlášení v sekci „Nápověda“

  Co, když ztratím přihlašovací údaje?

  U vedoucí jídelny dostanete nové.

  Co, když nemám přístup k internetu?

  Stravu lze odhlásit nebo měnit jako doposud telefonicky nebo pomocí čipu na terminálu před vchodem do jídelny, kde je také jídelníček vyvěšen.