Klub přátel školy

Předseda: Mgr. Antonín Liebel

KLUB PŘÁTEL

ZŠ Šafaříkova

Valašské Meziříčí

skola@zssafarikova.cz
tel: 571 611 168
: 70238511