Třídy

1.A – Mgr. Marcela Ondruchová

ondruchova@zssafarikova.cz

1.B – Mgr. Barbora Farkašová

farkasova@zssafarikova.cz

1.C – Mgr. Alena Kudělková

kudelkova@zssafarikova.cz
materiály pro žáky

2.A – Mgr. Bohdana Mikulášková

mikulaskova@zssafarikova.cz

2.B – Mgr. Karla Strážnická

straznicka@zssafarikova.cz

3.A – Mgr. Lenka Šimčíková

simcikova@zssafarikova.cz

3.B – Mgr. Jitka Michnová

michnova@zssafarikova.cz

4.A – Mgr. Zdenka Dočkalová

dockalova@zssafarikova.cz

4.B – Mgr. Irena Jíchová

jichova@zssafarikova.cz

5.A – Mgr. Miroslava Vašutová

vasutova@zssafarikova.cz

5.B – Mgr. Gabriela Kubáňová

kubanova@zssafarikova.cz

6.A – Mgr. Ivana Doležalová

dolezalova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Anna Erbanová Polociková
materiály pro žáky

6.B – Mgr. Anna Erbanová Polociková

polocikova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Lada Zichová
materiály pro žáky

6.C – Mgr. Lada Zichová

zichova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Ivana Doležalová
materiály pro žáky

7.A – Mgr. Pavlína Zavičáková

zavicakova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Lukáš Navrátil
materiály pro žáky

7.B – Mgr. Eva Goláňová

golanova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Pavlína Zavičáková
materiály pro žáky

7.C – Mgr. Lukáš Navrátil

navratil@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Eva Goláňová
materiály pro žáky

8.A – Mgr. Karel Adamuška

adamuska@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Hana Oborná
materiály pro žáky

8.B – Mgr. Jana Veselá

vesela@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Karel Adamuška
materiály pro žáky

8.C – Mgr. Hana Oborná

oborna@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Mgr. Jana Veselá
materiály pro žáky

9.A – Mgr. Veronika Černochová

cernochova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Jaromír Klimek
materiály pro žáky

9.B – Mgr. Magdaléna Hrstková

mhrstkova@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Markéta Dobiasová
materiály pro žáky

9.C – Mgr. Jaromír Klimek

klimek@zssafarikova.cz
zástupce třídního učitele: Mgr. Magdaléna Hrstková
materiály pro žáky