Školská rada

Složení školské rady

Za pedagogické pracovníky

Mgr. Martina Bilová – zastupce@zssafarikova.cz

Za zřizovatele

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA – mikulastikova@spsstavvm.cz

Za zákonné zástupce

Ondřej Liebl – info@vyskove-kaceni.com