Školní družina

Školní družina informuje :

Vážení  rodiče,

naše školní družina je v nastávajícím školním roce 2021/22 připravena přijmout všechny naše žáky 1.,2. a 3. ročníku. Z kapacitních důvodů nedokážeme přijmout do družiny  žáky  4.ročníků. Rovněž respektujeme  doporučení  MŠMT školám, nemíchat více ročníků v jednom družinovém oddělení a pokud možno zachovávat homogenitu dětských kolektivů.

 Vám, rodičům žáků čtvrtých ročníků, nabízíme možnost zařazení Vašeho dítěte do školního klubu. Školní klub je připraven právě na tyto žáky.  Je nově dovybaven pomůckami a hrami určených  pro tuto věkovou kategorii. Bude otevřen každodenně a fungovat bude obdobně jako školní družina . Platba se bude řídit platnými pravidly pro úplatu za školní klub.

Těšíme se na spolupráci a věříme, že navrhované řešení povede k oboustranné spokojenosti.           

Závazné přihlášky do školní družiny přijímáme od zákonných zástupců dítěte do 6. září !

Děkujeme za trpělivost a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedoucí vychovatelka:

Bc. Renata Wiesnerová

tel: 571 611 765, 702 008 822

email: wiesnerova@zssafarikova.cz

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Ranní provoz :   6:15 – 7:45
  • Odpolední provoz :   11:50 – 16:15

CENA

150 Kč/měsíc

ZPŮSOB PLATBY

  • nejlépe převodem na účet školy 1511988/0300
  • variabilní symbol: zápisové číslo dítěte (k dispozici v družině)
  • 1. platba září – prosinec do 20.9. (600,-)
  • 2. platba leden – červen do 20.1. (900,-)

Prominutí platby : ten, kdo pobírá sociální podporu, musí čtvrtletně dokládat potvrzení o přiznání této podpory a následně vyplnit předtištěný formulář „Žádost o prominutí poplatku za ŠD

Vychovatelky:

I. oddělění (motýl Emanuel)

Eva Lindušková

linduskova@zssafarikova.cz

II. oddělení (Maková panenka)

Bc. Markéta Kučerová

kucerova@zssafarikova.cz

III. oddělení (Šmoulové)

Bc. Renata Wiesnerová

wiesnerova@zssafarikova.cz

IV. oddělení (Rákosníček)

Alice Géryková

gerykova@zssafarikova.cz

V. oddělení (Včelka Mája)

Iva Zwettlerová

zwettlerova@zssafarikova.cz

VI. oddělení (Silák)

Bc. Nela Kelnarová

kelnarova@zssafarikova.cz

 

 

Napsat komentář