Školní družina

Školní družina informuje :

Vážení rodiče,
také letos můžete přihlásit své děti do školní družiny. Uvítáme a jsme připravení přijmout žáky od prvních do čtvrtých ročníků. Přesto Vás žádáme o včasné přihlášení Vašeho dítěte.
V současné době plánujeme otevření zájmových kroužků ( sborový zpěv, keramika, angličtina pro prvňáčky apod…….)

Závazné přihlášky do školní družiny přijímáme od zákonných zástupců dítěte do 6. září !

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna do poloviny měsíce září na web stránkách školy, na nástěnce a v družinových deníčcích.

Děkujeme za trpělivost a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vedoucí vychovatelka: Bc. Renata Wiesnerová

tel:   571 611 765, 702 008 822 
email: wiesnerova@zssafarikova.czPROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Ranní provoz :   6:15 – 7:45
  • Odpolední provoz :   11:50 – 16:15

CENA

150 Kč/měsíc

ZPŮSOB PLATBY 

  • nejlépe převodem na účet školy 1511988/0300
  • variabilní symbol: zápisové číslo dítěte (k dispozici v družině)
  • 1. platba září – prosinec do 20.9. (600,-)
  • 2. platba leden – červen do 20.1. (900,-)

Prominutí platby : ten, kdo pobírá sociální podporu, musí čtvrtletně dokládat potvrzení o přiznání této podpory a následně vyplnit předtištěný formulář „Žádost o prominutí poplatku za ŠD

Vychovatelky:

I. ODDĚLENÍ ( motýl Emanuel )

Eva Lindušková 
linduskova@zssafarikova.cz

II. ODDĚLENÍ   ( Maková panenka )  

Bc. Markéta Kučerová 
kucerova@zssafarikova.cz


III.   ODDĚLENÍ    ( Šmoulové )      

Bc. Renata Wiesnerová - vedoucí vychovatelka
wiesnerova@zssafarikova.cz
tel:   571 611 765
                   IV. ODDĚLENÍ   ( Rákosníček )

Alice Géryková
 
gerykova@zssafarikova.cz

V. ODDĚLENÍ   ( včelka Mája )

Bc. Tereza Humeníková
 
humenikova@zssafarikova.czVI. ODDĚLENÍ   ( silák )

Bc. Nela Petřkovská
petrkovska@zssafarikova.cz
 

Napsat komentář