Školní družina

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

Dovolte abychom Vás přivítali v tomto novém školním roce 2023/24 a podali vám několik důležitých informací ze školní družiny.

Letos pro vás otevíráme (stejně jako loni) sedm družinových oddělení, které budou určeny pro vaše děti, žáky 1. až 4. ročníků.  Celkem šest oddělení je umístěno v budově školy v patře nad školní jídelnou v pavilonu ŠD.

Pouze sedmé oddělení bude (stejně jako loni) umístěno v původních prostorách školního klubu.  Tyto prostory prošly během velkých prázdnin rekonstrukcí a v současné době je dovybavujeme. Zde budou umístěni žáci ze 3.A a 4.A. Pro vyzvedávání dětí ze sedmého oddělení (Krteček) použijete vchod od družinového parkoviště, vchod je opatřen zvonkem. Pravidla pro fungování školní družiny jsou stejná pro všechna oddělení. Ranní družina bude v prostorách klasické družiny.

Vážení rodiče, věříme, že otevřením sedmého oddělení, uspokojíme Váš každoroční velký zájem a zařazení dítěte do školní družiny.  Přesto je nutné, abyste co nejdříve zapsali své dítě do družiny a vyplnili zápisní lístek. Určitě v prvním zářijovém týdnu.

Současně bychom Vás, my vychovatelky, rády informovaly o změně naší vzájemné komunikace. Upustily jsme od klasických deníčků a všechny informace o akcích družiny, platbách, vyzvedávání dětí a jiné, si budeme sdělovat prostřednictvím Bakalářů.

Vedoucí vychovatelka:

Bc. Renata Wiesnerová

tel: 571 611 765, 702 008 822

email: wiesnerova@zssafarikova.cz

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Ranní provoz :   6:15 – 7:45
  • Odpolední provoz :   11:50 – 16:15

CENA

250 Kč/měsíc

ZPŮSOB PLATBY

  • nejlépe převodem na účet školy 1511988/0300
  • variabilní symbol: zápisové číslo dítěte (k dispozici v družině)
  • 1. platba září – prosinec do 20.9. (1000,-)
  • 2. platba leden – červen do 20.1. (1500,-)

Prominutí platby : ten, kdo pobírá sociální podporu, musí čtvrtletně dokládat potvrzení o přiznání této podpory a následně vyplnit předtištěný formulář „Žádost o prominutí poplatku za ŠD

Vychovatelky:

I. oddělění (motýl Emanuel) 1.B+4.B

Eva Lindušková

linduskova@zssafarikova.cz

II. oddělení (Maková panenka) 1.A+3.C

Iva Zwettlerová

zwettlerova@zssafarikova.cz

III. oddělení (Šmoulové) 2.C+4.A

Bc. Renata Wiesnerová

wiesnerova@zssafarikova.cz

IV. oddělení (Rákosníček) 2.A+3.C

Martina Matisková

matiskova@zssafarikova.cz

V. oddělení (Včelka Mája) 2.B

Bc. Tereza Stolařová

stolarova@zssafarikova.cz

VI. oddělení (Silák) 3.B+4.BC

Bc. Nela Kelnarová

kelnarova@zssafarikova.cz

VII. oddělení (Krteček) 3.A+4.A

Barbora Zubíčková

zubickova@zssafarikova.cz

 

Napsat komentář