Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Bc. Renata Wiesnerová

tel:  571 611 765 
email: wiesnerova@zssafarikova.cz

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 • Ranní provoz :   6:15 – 7:45
 • Odpolední provoz :   11:50 – 16:15

  CENA

  150 Kč/měsíc

  ZPŮSOB PLATBY 

 • nejlépe převodem na účet školy 1511988/0300
 • variabilní symbol: zápisové číslo dítěte (k dispozici v družině)
 • 1. platba září – prosinec do 20.9. (600,-)
 • 2. platba leden – červen do 20.1. (900,-)

Prominutí platby : ten, kdo pobírá sociální podporu, musí čtvrtletně dokládat potvrzení o přiznání této podpory a následně vyplnit předtištěný formulář „ Žádost o prominutí poplatku za ŠD „

Vychovatelky:

I. ODDĚLENÍ ( motýl Emanuel )

Eva Lindušková 
linduskova@zssafarikova.cz

 

 

II. ODDĚLENÍ   ( Maková panenka )  

 

Bc. Markéta Konvičná 
konvicna@zssafarikova.cz

 

 

III.   ODDĚLENÍ    ( Šmoulové )      

    

 

Bc. Renata Wiesnerová - vedoucí vychovatelka
wiesnerova@zssafarikova.cz
tel:  571 611 765

 

IV. ODDĚLENÍ   ( Rákosníček )
                   

Martina Matisková
matiskova@zssafarikova.cz

 

V. ODDĚLENÍ   ( včelka Mája )

 

Alice Géryková 
gerykova@zssafarikova.cz

 

 

VI. ODDĚLENÍ   ( silák )

Bc. Nela Petřkovská
petrkovska@zssafarikova.cz

 

 

 

 

 

Napsat komentář