Školní družina

Informace školní družiny

V tomto školním roce (od 1.9.2022) jsme nuceni vzhledem k narůstajícím cenám zvýšit poplatek za družinu na 250,- Kč/měsíc.

Jelikož předpokládáme (vzhledem k počtu žáků nejmladších ročnících) možný zvýšený zájem o školní družinu, potřebujeme získat informace co nejdříve, abychom mohli případně zřídit další oddělení školní družiny v prostorách školního klubu. Toto by částečně umožnilo navštěvovat družinu také žákům 4. ročníků.

Pokud máte vážný zájem, aby vaše dítě navštěvovalo družinu, potřebujeme rychlou odpověď. Přihlášku (najdete níže) prosím odevzdejte 1.9. nebo 2.9.2022 přímo do školní družiny.

Provoz školního klubu (který je určen pro žáky od 4. ročníku) pak bude nastaven dle toho, zda otevřeme či neotevřeme další oddělení školní družiny.

Vedoucí vychovatelka:

Bc. Renata Wiesnerová

tel: 571 611 765, 702 008 822

email: wiesnerova@zssafarikova.cz

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Ranní provoz :   6:15 – 7:45
  • Odpolední provoz :   11:50 – 16:15

CENA

250 Kč/měsíc

ZPŮSOB PLATBY

  • nejlépe převodem na účet školy 1511988/0300
  • variabilní symbol: zápisové číslo dítěte (k dispozici v družině)
  • 1. platba září – prosinec do 20.9. (1000,-)
  • 2. platba leden – červen do 20.1. (1500,-)

Prominutí platby : ten, kdo pobírá sociální podporu, musí čtvrtletně dokládat potvrzení o přiznání této podpory a následně vyplnit předtištěný formulář „Žádost o prominutí poplatku za ŠD

Vychovatelky:

I. oddělění (motýl Emanuel)

Eva Lindušková

linduskova@zssafarikova.cz

II. oddělení (Maková panenka)

Bc. Markéta Kučerová

kucerova@zssafarikova.cz

III. oddělení (Šmoulové)

Bc. Renata Wiesnerová

wiesnerova@zssafarikova.cz

IV. oddělení (Rákosníček)

Martina Matisková

matiskova@zssafarikova.cz

V. oddělení (Včelka Mája)

Iva Zwettlerová

zwettlerova@zssafarikova.cz

VI. oddělení (Silák)

Bc. Nela Kelnarová

kelnarova@zssafarikova.cz

VII. oddělení (Krteček)

Bc. Tereza Stolařová

stolarova@zssafarikova.cz

 

Napsat komentář