Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu 2021 na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí  

Na základě mimořádné situace a metodického pokynu MŠMT proběhne v letošním roce pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti. 

Doba formální části zápisu je od 19. do 23. dubna 2021.  

V této době budeme přijímat žádosti o přijetí i případné žádosti o odklad (dále jen žádost).  

V případě, že jako zákonní zástupci nebudete moci z jakéhokoliv důvodu (např. nemoci či z pracovních důvodů) v době formální části zápisu žádost doručit, kontaktujte nás na telefonu 571 611 168 (kancelář), 739 454 346 (ředitel) či mailem (skola@zssafarikova.cz), domluvíme se na jiném termínu. 

V prvním týdnu měsíce dubna bude na stránkách www.zssafarikova.cz zveřejněn přístup do předběžné elektronické přihlášky k zápisu. Na základě elektronické registrace si bude moci zákonný zástupce vytisknout vyplněnou žádost, kterou je nutné od 19. dubna do 23. dubna 2021 doručit škole podepsanou nejlépe oběma zákonnými zástupci (popřípadě jedním, pokud jednají ve shodě). Doručení bude možné: 

  • datovou schránkou (8mwmubq)  
  • mailem se zaručeným elektronickým podpisem na mail skola@zssafarikova.cz  
  • vytisknuté a fyzicky podepsané osobně (na základě vybraného času při elektronické registraci)  
  • vytisknuté a fyzicky podepsané poštou na adresu Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí.  

Škola potvrdí převzetí, v případě potřeby si vyžádá další nutné dokumenty. 

Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům v čase dohodnutém na tel. 571 611 168 (kancelář), 739454 346 (ředitel) do 30.4.2021. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vstupy do školy) a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zssafarikova.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů, kdy lze podat odvolání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby v zákonné lhůtě 30 dnů (předpokládáme nejpozději v prvním týdnu v květnu) od konání zápisu. 

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky, je třeba doručit škole žádost o odklad školní docházky s oběma požadovanými přílohami: 

– doporučení příslušného školského poradenského zařízení 
– doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Pokud zákonní zástupci nedodají přílohy současně se žádostí v době zápisu, učiní tak co nejdříve. 

Pro případ, že byste měli problém s elektronickou registrací, vzorovou Žádost o přijetí a Žádost o odklad najdete v přílohách ve spodní části stránkyPo vyplnění doručte žádost do školy osobně nebo poštou ve dnech od 19. do 23. dubna 2021 nejlépe po předchozí tel. domluvě 571 611 168 (kancelář), 739 454 346 (ředitel).  

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zápisu a povinné školní docházky, jsme připraveni je zodpovědět také na online schůzkách v úterý 30.3. od 16:00 do 17:00 a ve čtvrtek 8.4. od 16:00 do 17:00. Odkaz k přihlášení bude zveřejněn na www.zssafarikova.cz od středy 24.3.2021. Budeme rádi, když nám vaše dotazy pošlete předem na mail skola@zssafarikova.cz

Klikněte pro návod, jak se připojit na schůzku

E-Book určený pro rodiče předškoláků – ke stažení