Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu pro zahájení docházky ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku se bude konat ve čtvrtek 5. DUBNA 2018 od 12:00 do 18:00 hodin v budově naší školy (vstup z ulice Nerudova).

V termínu zápisu budeme přijímat z kapacitních důvodů maximálně 50 dětí.

Pokud se Vám ze závažných důvodů nehodí termín 5.4.2018, přihlaste se na telefonním čísle 739 454 348 nebo 571 611 168 a domluvíme jiný termín zápisu.

K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V průběhu zápisu bude připravena školní psycholožka i školní speciální pedagožka, aby Vám poskytly jakoukoli konzultaci (např. ohledně odkladu školní docházky apod.).

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky, půjde Vaše dítě k zápisu až za rok. V
takovém případě je třeba doručit žádost o odklad školní docházky s požadovanými přílohami:
– posouzení příslušného školského poradenského zařízení
– posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud jste se rozhodli o předčasné zaškolení dítěte (tzn. dítě dosáhne šestého roku věku až
v průběhu školního roku 2018-19), je podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou nutná doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Žádost o přijetí, Žádost o odklad a Zápisový list jsou přílohou tohoto článku. Můžete si je
vytisknout a přinést k zápisu vyplněné.