Přírodovědný klokan

Ve středu 13. října se naši žáci zapojili do soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž je určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Úlohy z matematiky, zeměpisu, přírodopisu a fyziky řešilo 22 žáků, největšího bodového zisku dosáhla Barbora Krejsová z 9.B, Michal Krupík z 9.B a Marie Rajnochová z 9.C.
Nejlepším řešitelům blahopřeji k úspěchu a všem žákům děkuji za to, že se soutěže zúčastnili.


Mgr. Jana Veselá

Soutěž

Stěna ve velké tělocvičně s nápisem ZŠ Šafaříkova potřebuje opravit. Proto vyhlašujeme soutěž o novou podobu nápisu.

Návrh by měl obsahovat nápis ZŠ Šafaříkova doplněný sportovním motivem (florbal, volejbal…), může obsahovat i znak školy.

Barevný návrh posílejte elektronicky na adresu bilova@zssafarikova.cz nebo přineste na papíře velikosti A4 nebo A3 do kanceláře školy.

Termín do 6.10.2021

Svůj návrh může poslat kdokoliv (žák, rodič, zaměstnanec, veřejnost) – nezapomeňte uvést kontakt, vztah ke škole a třída (u žáků).

Návrhy, které budou vybrány do užšího výběru, budou oceněny.

Úspěch našich programátorů

VEX-IQ je programovatelná stavebnice, pomocí níž se sestavují roboti. S těmito roboty se pořádají soutěže v rámci republiky (a ti nezdatnější postupují do světového turnaje). 

Již několik let je i naše škola zapojena v této soutěži. Na konci každého školního roku se jezdí do Prahy na finálový turnaj. Zde žáci porovnávají mechanické i programové dovednosti svých robotů s roboty dětí z celé republiky. 

Více …

Výborní matematici na Šafářce nezaháleli ani v tomto roce

Období distanční výuky přineslo mnoho změn, ale i tak se podařilo v tomto školním roce zorganizovat několik matematických soutěží. A protože má Šafářka spoustu vynikajících dětí, pustili jsme se s chutí do toho. A výsledky se dostavily. Na podzim proběhla z jara přesunutá soutěž Matematický klokan. Na druhém místě v okrese se 105 body z možných 120  se umístil Jindra Valoušek z 6.A. Hned další příčku obsadila Šárka Lieblová z 6.B s 104 body. Bára Vykopalová ze 7.B  s 98 body obsadila 3. místo ve své kategorii.

Více …

Proběhla olympiáda v anglickém jazyce

V průběhu měsíce března proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, která v tomto roce proběhla online formou. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to žáci 6. a 7. třídy, a pak 8. a 9. třídy. Olympiáda probíhala na základně formátu Cambridge zkoušky KET (6. a 7. třída) a PET (8. a 9. třída). Celkově soutěžilo ve školním kole 15 žáků.

Školní kolo za mladší žáky vyhrál Radim Křenek, který reprezentoval naši základní školu na okresním kole Olympiády, pořádané ZŠ Vyhlídka, kde se umístil na krásném 9. místě. Kategorii starších žáků vyhrál Lukáš Randýsek, který se umístil na skvělém 7. místě. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účastníkům Olympiády v anglickém jazyce, stejně jako bych ráda poděkovala kolegům jazykářům, za pomoc s přípravou této soutěže.

Za tým jazykářů,

Michaela Klosová