Učitelé 2. stupeň a jazyky

Mgr. Karel Adamuška

zástupce ředitele pro 2. stupeň

tel: 770 101 651

adamuska@zssafarikova.cz

dějepis
občanská výchova
pracovní činnosti

Mgr. Martina Bilová

statutární zástupkyně ředitele

školní metodička prevence rizikového chování

tel: 739 454 348

bilova@zssafarikova.cz, zastupce@zssafarikova.cz

cvičení z matematiky
chemie
matematika
výtvarná výchova

Mgr. Hana Břoušková

brouskova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk

Marco Campos

campos@zssafarikova.cz

anglický jazyk
anglický jazyk volitelný

Mgr. Ivana Doležalová 7.A

dolezalova@zssafarikova.cz

cvičení z matematiky
fyzika
matematika

Mgr. Anna Erbanová-Polociková 7.B

polocikova@zssafarikova.cz

český jazyk
cvičení z českého jazyka
občanská výchova

Mgr. Ondřej Fojtík

fojtik@zssafarikova.cz

fyzika
informatika
tělesná výchova
volejbal

Mgr. Eva Goláňová 8.B

golanova@zssafarikova.cz

fyzika
matematika
zeměpis

Mgr. Milan Hendrych

ředitel školy

tel: 739 454 346

hendrych@zssafarikova.cz, skola@zssafarikova.cz

matematika

Mgr. Magdalena Hrstková

hrstkova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk
německý jazyk volitelný
pracovní činnosti

Mgr. Jaromír Klimek 6.B

klimek@zssafarikova.cz

anglický jazyk
anglický jazyk volitelný
dějepis
hudební výchova

Mgr. Michaela Klosová

klosova@zssafarikova.cz

anglický jazyk

Mgr. Jana Krejsová 6.A

krejsova@zssafarikova.cz

hudební výchova
výchova ke zdraví
výtvarná výchova

Mgr. Barbora Krumpholzová

krumpholzova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
matematika

Mgr. Veronika Kulišťáková

kulistakova@zssafarikova.cz

dějepis
německý jazyk
německý jazyk volitelný
výtvarná výchova

Bc. Martina Mazáčová

mazacova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
ruský jazyk
ruský jazyk volitelný

Mgr. Lukáš Navrátil 8.C

navratil@zssafarikova.cz

přírodopis
zeměpis

Mgr. Hana Oborná 9.C

oborna@zssafarikova.cz

matematika
německý jazyk
přírodopis

Mgr. Nela Rambousková 9.A

rambouskova@zssafarikova.cz

informatika
matematika
pracovní činnosti
psaní všemi deseti
výtvarná výchova

Mgr. Helena Sochorová

sochorova@zssafarikova.cz

český jazyk
občanská výchova
pracovní činnosti
výtvarná výchova

Mgr. Eliška Sojková

sojkova@zssafarikova.cz

hudební výchova
přírodopis
tělesná výchova
výchova ke zdraví

Mgr. Jana Veselá 9.B

vesela@zssafarikova.cz

chemie
praktika z biologie
přírodopis

Mgr. Pavlína Zavičáková 8.A

zavicakova@zssafarikova.cz

český jazyk
dějepis

Mgr. Lada Zichová 7.C

zichova@zssafarikova.cz

český jazyk
český jazyk volitelný
občanská výchova
pracovní činnosti
výtvarná výchova