Učitelé 2. stupeň a jazyky

Mgr. Karel Adamuška

zástupce ředitele pro 2. stupeň

tel: 770 101 651

adamuska@zssafarikova.cz

dějepis
informatika

Mgr. Martina Bilová

statutární zástupkyně ředitele

tel: 739 454 348

bilova@zssafarikova.cz, zastupce@zssafarikova.cz

chemie
matematika
pracovní činnosti
výtvarná výchova

Bc. Tereza Bolfová

bolfova@zssafarikova.cz

občanská výchova
pracovní činnosti
sportovní aktivity
tělesná výchova

Mgr. Hana Břoušková

brouskova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
anglický jazyk volitelný
německý jazyk
německý jazyk volitelný

Mgr. Ivana Doležalová 6.A

dolezalova@zssafarikova.cz

fyzika
matematika

Mgr. Ondřej Fojtík

koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

fojtik@zssafarikova.cz

informatika
informatika volitelná
sportovní aktivity
pracovní činnosti
tělesná výchova

Mgr. Eva Goláňová

golanova@zssafarikova.cz

fyzika
matematika

Mgr. Milan Hendrych

ředitel školy

tel: 739 454 346

hendrych@zssafarikova.cz, skola@zssafarikova.cz

fyzika
pracovní činnosti

Mgr. Magdalena Hrstková

hrstkova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk
německý jazyk volitelný
pracovní činnosti
výtvarná výchova

Mgr. Jaromír Klimek 8.B

klimek@zssafarikova.cz

anglický jazyk
dějepis
informatika
informatika volitelná
pracovní činnosti

Mgr. Michaela Klosová

školní metodička prevence rizikového chování

klosova@zssafarikova.cz

anglický jazyk 
psaní všemi deseti
výtvarná výchova
zdravé vaření

Mgr. Jana Krejsová 9.A

krejsova@zssafarikova.cz

hudební výchova
výtvarná výchova

Mgr. Veronika Kulišťáková 6.B

kulistakova@zssafarikova.cz

dějepis
německý jazyk
německý jazyk volitelný

Bc. Martina Mazáčová

mazacova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
ruský jazyk

Mgr. Lukáš Navrátil 7.B

navratil@zssafarikova.cz

informatika
pracovní činnosti
praktika z biologie
přírodopis
zeměpis

Mgr. Hana Oborná 8.B

oborna@zssafarikova.cz

matematika
německý jazyk
přírodopis

Jiří Palát

palat@zssafarikova.cz

pracovní činnosti

Mgr. Helena Sochorová 8.A

sochorova@zssafarikova.cz

český jazyk
občanská výchova
pracovní činnosti
výtvarná výchova

Mgr. Markéta Stančíková

stancikova@zssafarikova.cz

informatika
matematika

Mgr. Jana Škulavíková

skulavikova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
prvouka

Mgr. Jana Veselá

vesela@zssafarikova.cz

chemie
přírodopis
praktika z biologie

Mgr. Pavlína Zavičáková 7.A

zavicakova@zssafarikova.cz

český jazyk
občanská výchova

Mgr. Lada Zichová

výchovná poradkyně

zichova@zssafarikova.cz

český jazyk