Učitelé 2. stupeň a jazyky

Mgr. Karel Adamuška

zástupce ředitele pro 2. stupeň

tel: 770 101 651

adamuska@zssafarikova.cz

dějepis
informatika
občanská výchova

Mgr. Martina Bilová

statutární zástupkyně ředitele

školní metodička prevence rizikového chování

tel: 739 454 348

bilova@zssafarikova.cz, zastupce@zssafarikova.cz

cvičení z matematiky
chemie
matematika
výtvarná výchova

Mgr. Petra Biskupová

biskupova@zssafarikova.cz

matematika 
pracovní činnosti výtvarná výchova

Mgr. Hana Břoušková

brouskova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
anglický jazyk volitelný
německý jazyk

Mgr. Ivana Doležalová 8.A

dolezalova@zssafarikova.cz

fyzika
matematika

Mgr. Anna Erbanová-Polociková

polocikova@zssafarikova.cz

český jazyk
český jazyk volitelný
cvičení z českého jazyka
občanská výchova

Mgr. Ondřej Fojtík

fojtik@zssafarikova.cz

fyzika
informatika
psaní všemi deseti
tělesná výchova

Mgr. Eva Goláňová 9.B

golanova@zssafarikova.cz

cvičení z matematiky
matematika
zeměpis

Mgr. Milan Hendrych

ředitel školy

tel: 739 454 346

hendrych@zssafarikova.cz, skola@zssafarikova.cz

fyzika
matematika

Mgr. Magdalena Hrstková

hrstkova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk
německý jazyk volitelný

Mgr. Jaromír Klimek 7.B

klimek@zssafarikova.cz

anglický jazyk
anglický jazyk volitelný
dějepis
hudební výchova

Bc. Michaela Klosová

klosova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
anglický jazyk volitelný

Mgr. Jana Krejsová 7.A

krejsova@zssafarikova.cz

hudební výchova
výtvarná výchova

Mgr. Barbora Krumpholzová

krumpholzova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
matematika

Mgr. Veronika Kulišťáková 8.B

kulistakova@zssafarikova.cz

dějepis
německý jazyk
německý jazyk volitelný
výtvarná výchova

Bc. Martina Mazáčová

mazacova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
ruský jazyk
ruský jazyk volitelný

Mgr. Lukáš Navrátil 9.C

navratil@zssafarikova.cz

přírodopis
zeměpis

Mgr. Hana Oborná 6.B

oborna@zssafarikova.cz

matematika
matematika volitelná
přírodopis

Mgr. Helena Sochorová 6.A

sochorova@zssafarikova.cz

český jazyk
občanská výchova
pracovní činnosti
výtvarná výchova

Mgr. Eliška Sojková

sojkova@zssafarikova.cz

hudební výchova
sportovní aktivity
tělesná výchova
výchova ke zdraví

Mgr. Jana Škulavíková

skulavikova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk

Mgr. Jana Veselá

vesela@zssafarikova.cz

chemie
praktika z biologie
přírodopis

Mgr. Pavlína Zavičáková 9.A

zavicakova@zssafarikova.cz

český jazyk
dějepis

Mgr. Lada Zichová 8.C

zichova@zssafarikova.cz

cvičení z češtiny
český jazyk
český jazyk volitelný
občanská výchova
pracovní činnosti