Učitelé 2. stupeň a jazyky

Mgr. Karel Adamuška

zástupce ředitele pro 2. stupeň

tel: 770 101 651

adamuska@zssafarikova.cz

dějepis
informatika

Mgr. Martina Bilová

statutární zástupkyně ředitele

školní metodička prevence rizikového chování

tel: 739 454 348

bilova@zssafarikova.cz, zastupce@zssafarikova.cz

cvičení z matematiky
chemie
výtvarná výchova

Mgr. Petra Biskupová

biskupova@zssafarikova.cz

matematika 
chemie
výtvarná výchova

Mgr. Hana Břoušková

brouskova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk

Mgr. Ivana Doležalová 9.A

dolezalova@zssafarikova.cz

 cvičení z matematiky 
fyzika
matematika

Mgr. Ondřej Fojtík

koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

fojtik@zssafarikova.cz

informatika
tělesná výchova

Geraldine Fusková

fuskova@zssafarikova.cz

Anglický jazyk volitelný

Mgr. Eva Goláňová

golanova@zssafarikova.cz

matematika
zeměpis

Mgr. Milan Hendrych

ředitel školy

tel: 739 454 346

hendrych@zssafarikova.cz, skola@zssafarikova.cz

cvičení z matematiky
fyzika

Mgr. Magdalena Hrstková

hrstkova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk
německý jazyk volitelný
pracovní činnosti

Mgr. Jaromír Klimek 7.B

klimek@zssafarikova.cz

anglický jazyk
dějepis
informatika

Bc. Michaela Klosová

klosova@zssafarikova.cz

anglický jazyk 
psaní všemi deseti

Mgr. Jana Krejsová 8.A

krejsova@zssafarikova.cz

hudební výchova
výtvarná výchova

Mgr. Veronika Kulišťáková 9.B

kulistakova@zssafarikova.cz

dějepis
německý jazyk
německý jazyk volitelný

Bc. Martina Mazáčová

mazacova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
ruský jazyk
ruský jazyk volitelný

Mgr. Lukáš Navrátil 6.B

navratil@zssafarikova.cz

informatika
pracovní činnosti
přírodopis
zeměpis

Mgr. Hana Oborná 7.B

oborna@zssafarikova.cz

matematika
německý jazyk
přírodopis

Mgr. Helena Sochorová 7.A

sochorova@zssafarikova.cz

cvičení z češtiny
český jazyk
občanská výchova
výtvarná výchova

Mgr. Jana Škulavíková

skulavikova@zssafarikova.cz

anglický jazyk
německý jazyk

Mgr. Adéla Vančurová

vancurova@zssafarikova.cz

Mgr. Jana Veselá

vesela@zssafarikova.cz

chemie
přírodopis
výchova ke zdraví

Mgr. Pavlína Zavičáková 6.A

zavicakova@zssafarikova.cz

český jazyk

Mgr. Lada Zichová 9.C

výchovná poradkyně

zichova@zssafarikova.cz

cvičení z češtiny
český jazyk
občanská výchova