S Erasmem+ do Irska

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +
Reg. číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

letošní červenec pro mě začal poněkud netradičně a to návštěvou školy. V rámci projektu Erasmus + jsem se vydala do Irska na metodický kurz. Kurz byl zaměřený na metodu CLIL, tedy používání cizího jazyka v hodinách jiných předmětů. Škola ACET, kterou jsem čtrnáct dní navštěvovala, sídlí v krásném univerzitním městě Cork na jihozápadním pobřeží Irska.  

Více …

Šablony na „Šafařce“ v novém kabátě OP JAK

Logo Eu a MŠMT

Základní škola Šafaříkova získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ (reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001551). Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci šablon I., II. a III. z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Více …

Zpráva o průběhu mobility 3.7.-16.7.2022 Cork, Irsko

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +
reg. číslo 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000063126

Výuka: Budova jazykové školy ACET leží přímo v historickém centru Corku, druhého největšího města Irska.  Výuka probíhala 5 dnů v týdnu v rozsahu 20 hodin týdně. Hodiny byly zaměřeny kromě využití metody CLIL ve výuce i na výuku angličtiny (gramatika, výslovnost) a na Irské reálie. Vyučující a ostatní zaměstnanci školy byli velmi vstřícní a snažili se, abychom studium dobře zvládli a také se starali o náš volný čas. Každé úterý a čtvrtek byly naplánovány odpolední aktivity zaměřené na poznávání Corku a jeho okolí.

Více …

Třída 5.A píše do Finska

Stejně jako třída 5.B, která si už od loňského roku dopisuje s finskou školou Alakylän koulu v Oulu a letos v tom pokračuje, i třída 5.A si od letošního roku začíná psát s pobočkou této školy, která se jmenuje Tirinkylän koulu a vyučuje v ní ta samá paní učitelka, angličtinářka Katja Juntunen. Tyto dvě školy spadají i pod vedení jednoho ředitele a nacházejí se 4km od sebe.

Více …

Na vlně Erasmu+ II

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +
Reg. číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Moje mobilita obsahovala kurz CLIL ve Velké Británii ve městě Scarborough. Škola Anglolang, ve které kurz probíhal, má s poskytováním podobných kurzů zkušenost více než 25 let. Kurz byl sestaven z části jazykové a části metodologické. Škola nabídla studentům i volnočasové aktivity a poznávací výlety do měst Hull a York nebo po městě Scarborough s návštěvou hradu.

Více …