Jak dopadla Klubová výzva

Během března a dubna proběhla v rámci školního klubu Klubová výzva. Jednalo se o soutěž, kdy na jednotlivce průběžně čekalo šestnáct rozmanitých úkolů. Úkoly prověřily znalosti z různých oborů, šikovnost, kulinářské dovednosti, fantazii, deduktivní schopnosti, trpělivost a mnoho dalšího. Dva týdny byly zaměřeny i tematicky – cestovatelský a detektivní.  

Za úspěšné splnění úkolů obrdržely děti knihu/neknihu – knížku, která je zároveň úniková hra, kterou si mohu zahrát s přáteli, nebo rodiči. 

Věřím, že Klubová výzva děti bavila i něco naučila. A budu se těšit, že si ji někdy, s novými úkoly zopakujeme. 

Jiří Vološin 

Zápis 2021 – stav k 28.4.2021

Vážené děti, vážení zákonní zástupci.

Vzhledem k několika dotazům zveřejňujeme aktuální průběh zápisu 2021. 

Do dnešního dne (28.4.2021) bylo k zápisu na naši školu svými zákonnými zástupci přihlášeno celkem 79 dětí. Z celkového počtu jich 57 požádalo o přijetí k povinné školní docházce, 20 požádalo o odklad a 2 se zatím nedostavili.

Všem bylo zatím vyhověno, seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejníme dle požadavku školského zákona na začátku příštího týdne (pravděpodobně v úterý 4.5.2021) na obvyklém místě ve škole (žákovský – ul. Nerudova a hospodářský – ul. Šafaříkova vchod) i na webu. 

Další informace podáme přímo zákonným žákům přijatých dětí.

Zákonným zástupcům dětí se žádostí o odklad rozhodnutí zašleme nebo si jej mohou po předchozí domluvě (tel 571 611 168) vyzvednout v kanceláři školy. 

Mgr. Milan Hendrych

ředitel