Učitelé ze Šafařky se budou vzdělávat v zahraničí

Učitelé i žáci ze Šafařky dostali v červnu velmi dobrou zprávu. Podařilo se nám získat grant v programu Erasmus+ KA1 a v průběhu následujících dvou let poskytnout možnost osmi učitelům včetně vedení školy vzdělávat se v zahraničí. Profitovat z jejich profesního růstu by měli zprostředkovaně i žáci.

Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01- KA101-060857, je dvouletý a účastnit se jej bude vedení i 6 učitelek a učitelů 1. a 2. stupně. Projekt je rozdělen do několika fází a má dva základní cíle.

Více …

Aktualizovaná informace o provozu školní družiny v době konání škol v přírodě

Školní družina nemá v době od 17.6. do 21.6. 2019 provoz !!!

Pondělí 17.června – je pouze ranní družina 6:15 – 8:00 hodin
Pátek 21.června – je odpolední družina otevřena do 14:00 hodin, vzhledem k přijíždějícím skupinám ze škol v přírodě

  • Pokud nebude Vaše dítě odcházet po příjezdu ze školy v přírodě samo domů, můžete si jej v družině do této doby ( 14:00 hodin ) vyzvednout

Žáci, kteří se neúčastní školy v přírodě se budou denně scházet ráno po půl osmé
ve vestibulu žákovského vchodu u šatních skříněk. Zde si je vyzvednou pověření
učitelé. Vyučování pro tyto žáky bude od 8:00 do 12:30 a poté půjdou na oběd.
Vyučování v tyto dny končí obědem !
Žáci odchází domů sami nebo si je můžete vyzvednout v družině do 13:00 hod. !

Hodina ruštiny opět s rodilou mluvčí Lizou

Konec roku se kvapem přiblížil a my jsme ještě jednou pozvali do naší šesťácké hodiny ruštiny rodilou mluvčí Lizu Pisarevu ze 7.B, aby s námi uzavřela letošní snažení naučit se krásnému, zvučnému jazyku.

Tentokrát si Liza připravila úžasnou prezentaci ruských přírodních krás. U každého obrázku byl stručný popis psaný azbukou, a tak měly děti možnost vyzkoušet si své znalosti čtení azbuky na zcela neznámém textu a musím říct, že jim to šlo bravurně. Hravě přelouskaly i delší slova. K tomu se mohly zaposlouchat do přirozeného projevu Lizy a vyzkoušet si, nakolik rozumí, když mluví rodilá mluvčí.

Více …