Únor ve školní družině

Vážení rodiče,

zdravíme Vás a posíláme opět několik fotografií z činnosti školní družiny v měsíci únoru. V tomto měsíci jsme uspořádali ve všech našich odděleních projektová odpoledne, která byla zaměřena na práci s dřevem. Podařilo se nám zajistit a zdarma pořídit materiál pro skládání jednodušších dřevěných modelů. Žáci podle plánků sestavovali a slepovali letadélka, vesmírné lodě, autíčka nebo domečky a nábytek pro panenky. Všechny děti práce se dřevem moc bavila a jejich výrobky byly velmi zdařilé.  Většinu výrobků si žáci odnesli domů, a tak jste mohli sami jejich práci zhlédnout a ocenit.

Po návratu dětí do škol budeme v započaté práci ještě dále pokračovat.

Vychovatelky

Zavření škol od 1.3.2021 potvrzeno

Oficiální oznámení jsme jako škola sice ještě nedostali, ale dle zprávy na www.msmt.cz a s odkazem na krizové opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021 (https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna) je pobyt žáků ve škole zakázán. 
Od 1.3.2021 tedy bude probíhat vzdálená výuka pro všechny žáky.
Ohledně změn v režimu školních jídelen nemáme žádné zprávy.
Školní jídelna tedy vaří, žáci mají právo na odebrání dotovaného oběda do jednorázových obalů. Všichni mají oběd odhlášen. Přihlášky na pondělí 1.3. proveďte prosím dnes do 17:00 (v neděli 28.2.2021) mailem, telefonicky či SMS. Kdy aktuální režim skončí, nedokážeme bohužel předpovědět.

Milan Hendrych

Režim výuky od 1.3.2021 je zatím nejistý

Bohužel stále ještě nevíme, v jakém režimu se budeme nacházet od pondělí 1.3.2021.
Pro 3. – 9. ročník se pravděpodobně nic nezmění a budou pokračovat ve stávající vzdálené výuce.

Jak to bude s výukou 1. a 2. ročníku?
V případě, že budou školy zavřeny, oznámíme Vám to neprodleně přes Komens, upozorníme na webu a také přes třídní učitele. Žáci by v tomto případě měli odhlášeny automaticky obědy včetně svačinek a výuka by probíhala vzdáleně –  podobně, jako tomu bylo na podzim. Kolegyně na ni již děti “předpřipravily” a komunikovat s Vámi i dětmi ve třídě budou obvyklým způsobem. Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na ně či na vedení školy (přes Komens, mailem, telefonem). Případné vratky plateb za družinu bychom řešili dle délky přerušení prezenční výuky.

Více …