Archiv autora: Adamuška

Mladí chemici ze Šafařky znovu zazářili

V úterý 29. ledna proběhlo na ISŠ – COP závěrečné kolo soutěže pro žáky 9. ročníků ZŠ se zájmem o chemii a současně i vyhlášení celkových vítězů krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2019.
Soutěžilo se tradičně ve 3 kolech. První kolo proběhlo na naší škole, druhé a třetí pak na ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí, kde byly prověřeny nejprve teoretické a později i praktické dovednosti žáků v laboratořích školy.

Pokračování textu Mladí chemici ze Šafařky znovu zazářili

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Pokračování textu Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Anglická olympiáda na Šafařce tentokrát s rodilým mluvčím!

Jako každý rok, i letos jsme uspořádali školní kolo anglické olympiády, která nám měla určit, který z žáků půjde naši školu reprezentovat do okresního kola, které se koná 19. února na ZŠ Vyhlídka.

Po mnoha letech prošla naše olympiáda několika změnami a můžeme říci, že se všechny velmi osvědčily. První novinkou bylo, že k ústní části, která obsahuje rozhovor na vylosované téma, postoupili od písemné části pouze ti žáci, kteří dosáhli v 1. kategorii alespoň 70% a v 2. kategorii alespoň 60% z celkového počtu bodů v testu. Ten se v obou kategoriích skládal z poslechu a práce s textem. Z tohoto důvodu proběhla soutěž nově ve dvou termínech. Dne 9. ledna napsalo test celkem 37 žáků, ale k ústní části 16. ledna se dostalo už pouze 20 žáků.

Pokračování textu Anglická olympiáda na Šafařce tentokrát s rodilým mluvčím!

Připravili jsme manuál k elektronické žákovské knížce

Od druhého pololetí zavádíme rozšířené možnosti elektronické žákovské knížky, kterou realizujeme v prostředí systému Bakaláři. K současnému modulu klasifikace přibude například sekce omlouvání a komunikace mezi rodiči a školou prostřednictvím systému Bakaláři – modul Komens. Vše je vysvětleno v přiloženém manuálu. Pro zdárné fungování je také potřeba dodržovat pravidlo, že rodičovské přihlašovací údaje mají sloužit rodiči, žákovské potom žákovi.