Archiv autora: Adamuška

Šafařka rozjíždí spolupráci s Německem

Začal nový školní rok a my na Šafařce rozhodně nezahálíme. Na základě mezinárodního kontaktního semináře v Německu se nám podařilo sehnat další partnerskou školu pro naše žáčky, tentokrát v Německu! Jedná se o evangelickou základní školu, Gesamtschule Philipp Melanchton v městečku Lutherstadt Wittenberg ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Německý školský systém je odlišný od našeho, ale jejich „Gesamtschule“ bychom mohli přirovnat k našemu 2. stupni ZŠ až po 10. třídu. Pokračování textu Šafařka rozjíždí spolupráci s Německem

Gruzínské studentky na Šafařce


Naše škola se opět zapojila do mezinárodního projektu hostitelství zahraničních studentů v projektu Edison, organizovaném sdružením AISEC. V září jsme měli možnost poznat dvě studentky Elenu Gotsiridze a Ketevan Phagava z Gruzie. Čekaly nás velmi zajímavé prezentace obou dívek vedené v angličtině v hodinách anglického, německého, ruského jazyka, zeměpisu, dějepisu. S reáliemi a jazykem Gruzie se měli možnost seznámit i docela malé děti na prvním stupni. Pokračování textu Gruzínské studentky na Šafařce

Výlet 7.A


Po namáhavé a dlouhé cestě vlakem jsme přesedli na autobus, který nás převezl na místo, kde jsme měli po následující dny setrvat. Z Baldovce jsme s velkými batohy vyrazili kolem kamenolomu až do našeho tábořiště. Tam jsme si na osamělé louce postavili stany a potom jsme šli ke 12 metrů vysoké lezecké věži. Tam začal náš animační program. Naštěstí jsme nemuseli lézt na věž, ale jen jsme si vyzvedli vybavení, oblékli se do sedáků a vyrazili na vedlejší lanovou dráhu, která také visela v úctyhodné výšce. Po patřičném vyškolení jsme se na ni pustili. Jistili nás naši kamarádi, což se nakonec ukázalo jako ne zas tak špatný nápad. Vydováděli jsme se, ale někteří toho ještě neměli dost, a proto až do setmění hráli fotbal. Po večeři jsme ještě udělali táborák, na kterém jsme si opekli špekáčky a šli jsme spát. Pokračování textu Výlet 7.A