Archiv autora: Adamuška

Tomáš Bobek je druhým nejlepším mladým chemikem ČR

              

 


V úterý 12. 6. 2018 proběhlo v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice celostátní kolo prestižní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2018.
Šestý ročník této soutěže zaznamenal rekordní účast více než 15 000 žáků z 602 základních škol a na 39 nejlepších čekal ve finále nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodl o letošním vítězi. Stal se jím Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice, který sice o dva body porazil našeho Tomáše Bobka, ale může nás těšit, že v teoretických znalostech chemie byl Tomáš ze všech finalistů nejlepší! Tak obrovský úspěch jsme nečekali a byli jsme nesmírně překvapení, čeho se nám podařilo dokázat. Pokračování textu Tomáš Bobek je druhým nejlepším mladým chemikem ČR

Na návštěvě u sochařky


Pozvání od samotné sochařky vyrobit si vlastní misku na hrnčířském kruhu se nedá
vůbec odmítnout. Zvlášť když sochařka paní Marianna Machalová- Jánošíková je maminka
naší Elišky ze třídy. Panečku, a vážně může přijít celá naše třída prvňáčků?! A tak jsme se
druhé červnové pondělí vypravili na návštěvu. V baťůžku na zádech jsme si z domu nesli
svačinku a pití, ale také staré tričko. Vždyť budeme pracovat s hlínou. Moc jsme se těšili.
Přesto nikdo v tu chvíli neměl ani tušení, jaké úžasné zážitky, poznatky a zkušenosti si ten
den ještě odnese domů. Pokračování textu Na návštěvě u sochařky

Návštěvy u hasičů


Žáci ze školní družiny ZŠ Šafaříkova podnikli v průběhu měsíce května několik exkurzí do Hasičské zbrojnice ve Valašském Meziříčí. Vychovatelky se svými svěřenci přišly vždy v dohodnutých časech a s určeným počtem žáků, aby všichni mohli absolvovat prohlídku celé budovy, ale zároveň také jejího vybavení.
Během této exkurze se žáci dozvěděli mnohé o práci profesionálních hasičů. Zhlédli dokument a během besedy s hasiči živě diskutovali. Chlapci a dívky se nejvíce dotazovali na konkrétní případy zajímavých zásahů, které naše hasiče při jejich práci potkaly nebo potkat mohou. Pokračování textu Návštěvy u hasičů

Vyhlášení krajského kola literární soutěže „Já jsem tvůj člověk“

5. června byli v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně vyhlášeni vítězové krajského kola literární soutěže pro děti Já jsem tvůj člověk.

Tak jako každoročně i letos měly děti celého Zlínského kraje možnost zapojit se do literární soutěže ve vlastní literární tvorbě. Po celou dobu své dlouholeté existence je tato soutěž součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR s tradičním názvem „Kde končí svět?” Motto letošního, již 18. ročníku, který byl vyhlášen v listopadu loňského roku, znělo: „Já jsem Tvůj člověk” . Naši školu zastupovala žákyně Elisaveta Pisareva z 6.B, která se svou Pokračování textu Vyhlášení krajského kola literární soutěže „Já jsem tvůj člověk“

Zdravá školní jídelna

Naše škola se přihlásila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Základem je dát našim
žákům správné návyky pro stravování, které se nejlépe naučí v praxi. To bylo i podstatou naší soutěže, která proběhla dne 30. 4. 2018 na druhém stupni „O nejlépe sestavený jídelní lístek“ na dva týdny dle nutričních doporučení. Bylo velkým překvapením, že žáci opravdu měli jídelníčky nejen dle nutričních a mých doporučení, ale většinu z nich bych si dovolila zařadit do jídelníčku pro celou školu. Proto také jsme udělili více cen, než jsme měli původně v plánu. Vyhlašování výsledků proběhlo na den dětí, kdy žáci absolvovali kvalifikaci na Valašskou olympiádu. Ceny jim jistě přišly v parném dni velmi vhod – jednalo se totiž o koše plné ovoce. Pokračování textu Zdravá školní jídelna