Malí umělci

Pro většinu dětí znamená rotační výuka týden ve škole a týden doma na online výuce. Děti z vybraných povolání (např. složky IZS) jsou ale ve škole, i když je výuka vzdálená. V prostorách školního klubu se připojují na výuku, svačí, odpočívají, chodí na procházky a také malují. S barvičkami a štětcem dokáží úžasné věci. Z obyčejných kamínků dokáží vytvořit poklady. A když kamínky dojdou, a není zrovna počasí na vycházku k Bečvě, pak malují i na šišky. Těch je kolem školy naštěstí dost. No řekněte sami: Není to krásné?

Jana Sedlářová, školní psycholog

Vybavili jsme dílny obráběcími strojky

V rámci programu MaS05-20/013 jsme získali od Zlínského kraje dotaci 150 000 Kč v projektu Vybavení pracovních dílen v ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí.

Pořídili jsme stavebnicové obráběcí strojky, které umožňují sestavit ruční vrtačku, ruční brusku, bruska, soustruh na dřevo a lupínkovou pilku. Stojky jsou přizpůsobeny pro bezpečnou práci žáků. Ani na pilce se žák při manipulaci nepořeže, i kdyby se vibrující pilky dotknul.

Věříme, že toto vybavení přispěje k rozvoji technického myšlení žáků a atraktivitě technického směru.

Karel Adamuška

Proběhla olympiáda v anglickém jazyce

V průběhu měsíce března proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, která v tomto roce proběhla online formou. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to žáci 6. a 7. třídy, a pak 8. a 9. třídy. Olympiáda probíhala na základně formátu Cambridge zkoušky KET (6. a 7. třída) a PET (8. a 9. třída). Celkově soutěžilo ve školním kole 15 žáků.

Školní kolo za mladší žáky vyhrál Radim Křenek, který reprezentoval naši základní školu na okresním kole Olympiády, pořádané ZŠ Vyhlídka, kde se umístil na krásném 9. místě. Kategorii starších žáků vyhrál Lukáš Randýsek, který se umístil na skvělém 7. místě. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účastníkům Olympiády v anglickém jazyce, stejně jako bych ráda poděkovala kolegům jazykářům, za pomoc s přípravou této soutěže.

Za tým jazykářů,

Michaela Klosová