Vážení rodiče žáků – absolventů.

Na radě rodičů na konci května jsme se dohodli se zástupci z Vašich tříd na společném loučení s absolventy formou zahradní slavnosti i s Vaší účastí, nicméně v letošním roce se nám tato akce vzhledem k časové tísni nepodařila uspořádat.
Zveme Vás proto alespoň na slavnostní zakončení školního roku do naší tělocvičny (v pátek 28.6.2019 v 10.00), kde pedagogové společně se žáky hodnotí uplynulý rok a loučí se i s Vašimi dětmi – absolventy 9. ročníků. Celá akce bude trvat cca 1 hodinu, vstup bude umožněn ze dvora či od školního hřiště a nemusíte se přezouvat.

Za tým pracovníků ZŠ Šafaříkova Milan Hendrych

Mladý chemik – celostátní finále

V úterý 11. června 2019 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže se neobešlo bez nás a přivítalo 39 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. Sedmý ročník soutěže provázela rekordní účast v podobě 18 000 soutěžících z 660 základních škol.
Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí soutěže určil celkové pořadí.

Více …

Učitelé ze Šafařky se budou vzdělávat v zahraničí

Učitelé i žáci ze Šafařky dostali v červnu velmi dobrou zprávu. Podařilo se nám získat grant v programu Erasmus+ KA1 a v průběhu následujících dvou let poskytnout možnost osmi učitelům včetně vedení školy vzdělávat se v zahraničí. Profitovat z jejich profesního růstu by měli zprostředkovaně i žáci.

Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01- KA101-060857, je dvouletý a účastnit se jej bude vedení i 6 učitelek a učitelů 1. a 2. stupně. Projekt je rozdělen do několika fází a má dva základní cíle.

Více …