Archiv pro rubriku: Projekt

Projekty, kterých se škola účastní

Další část e-twinningového videoslovníku 5.B

Na světe je další část našeho videoslovníku, který žáci 5.B tvoří v rámci eTwinningu s německou partnerskou školou. Tentokrát bylo tématem “Moje město”. S šesti žáky jsme se za krásného slunečného dne vypravili “prošmejdit” Valašské Meziříčí a natočit pár nejdůležitějších pojmů. Týden na to si žáci video sami sestříhali a zde je výsledek.

Hana Břoušková.

Spolupráce s Německem v plném proudu!!

Žáci třídy 5.B rozhodně nezahálí a čile komunikují s partnerskou školou v německém městě Lutherstadt Wittenberg v rámci projektu eTwinning. V druhém pololetí jsme už vytvořili různá interaktivní cvičení v aplikaci learningapps.org, kde si naši němečtí kamarádi mohou procvičit češtinu, a také jsme si s nimi vyměnili poštou dopisy. Oni nám napsali o jejich prázdninách a o tom, jaký mají obvyklý denní program, my jsme jim napsali o naší škole. Toto téma bylo tématem měsíce února nejen v našich učebnicích angličtiny, ale také tématem března v našem projektu. Proto Marek Juřička a Maroš Matuštík  natáčeli video o naší škole, které bude součástí elektronického trojjazyčného slovníku se základními pojmy kolem nás. Podívejte se sami, jak se jim povedlo!

Mgr. Hana Břoušková.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Pokračování textu Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.