Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Díky projektu Erasmus + jsem měla možnost strávit 14 dní na metodickém kurzu ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Budova školy se nachází kousek od historickém centra Frankfurtu. Výuka probíhala 5 dnů a hodiny se zaměřovaly na práci s gramatickou, konverzací, poslechem a diskuzí. V odpoledních hodinách jsem potom měla možnost hospitací v jiných jazykových skupinách a získat další podněty k metodice přímo s konkrétními vyučujícími. Vyučující a ostatní zaměstnanci školy byli velmi vstřícní.  

Ve skupině nás bylo 14 z různých koutů světa – J. Korea, Japonsko, Moldávie, Turecko, J. Amerika, Švýcarsko a další. Velmi zajímavá byla konverzace s nimi nejen v hodinách, ale i o pauzách nebo společném pikniku, který jsme si uspořádali v parku.  

Více …

Jazykový kurz Erasmus+ Malta St. Julian’s

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Učitel se stává žákem, nejde o sen, ale skutečnost. 

Na konci prázdnin jsem přes projekt ERASMUS+ vyrazila na vzdělávací pobyt na Maltu. Pro své studium anglického jazyka jsem zvolila město St.Julian’s. Výuka probíhala ve škole EC Malta. Pro velký zájem studentů, a i z důvodu pandemie Covid, bylo vzdělávání rozděleno na ranní a odpolední výuku. Ve třídě nás bylo 11 studentů různých národností, např. Japonsko, Korea, Turecko, Španělsko nebo Portugalsko. Nikdo z nás nepromluvil ve svém jazyce – čeština nebyla vyslovena ani z mých úst.  Učitelka Zarah byla nejen velmi milá a sympatická, ale každá hodina s ní byla na vysoké profesionální úrovni. S využitím interaktivní tabule jsme procvičovali gramatiku, výslovnost i poslech. Samozřejmě nechyběla skupinová práce, dialogy a prezentace o svém domově a vlasti. Skupina dospělých osob, různých profesí a národností se proměnila v aktivní žáky s velkou vůli společně se vzdělávat a také i komunikovat v jednom jazyce. Musím podtrhnout, že celý pobyt se nesl s velkým důrazem na proticovidová opatření. Ve škole probíhalo pravidelné měření teploty při vstupu do zařízení, desinfekce rukou a respirátory ve třídách byly samozřejmostí. Malťané velmi dbají na svou bezpečnost a zdraví. Chrání se nejen v obchodech, dopravních prostředcích, ale i v běžném životě. Na ulici potkáváte obyvatele v roušce. 

Více …

Jazykový kurz Erasmus + Malta

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Letošní konec srpna jsem prožila poněkud netradičně. Stala jsem se na chvíli žákyní. V rámci projektu Erasmus + se mi podařilo uskutečnit už rok plánový čtrnáctidenní jazykový kurz angličtiny.  Vzhledem k složité situaci kvůli Covid19 jsem zvolila stát Malta.  I zde jsem musela vyplnit velké množství formulářů, ale školy byly pro naočkované na konci srpna otevřeny.

     Pro svůj pobyt jsem zvolila malebné klidné městečko St. Paul’s Bay u stejnojmenného zálivu. Škola probíhala denně od 9 hodin do 12:30. V prvním týdnu jsme byli ve škole 4 a další dva – Polka a Španěl byli připojeni na online výuce. V dalším týdnu jsme byli pouze tři  – Španěl, Chilan a já, ale už bez online studentů. Hodiny byly velmi pestré, skládaly se z poslechů, konverzací, gramatiky. Paní učitelka byla výborná, velmi zřetelně mluvila, takže i přes roušku, kterou jsme museli mít stále všichni na ústech, jí bylo výborně rozumět. Náročnější bylo porozumění nerodilým mluvčím, kde by člověk rád odezíral slova ze rtů. Přesto byla výuka vynikající, skvěle metodicky připravená a zábavná. Rozšířila jsem si slovní zásobu, vyjasnila si některé gramatické jevy a zbavila se zábran z komunikace v cizím jazyce.   

Více …

Metodický kurz u Bodamského jezera aneb Co nabízí Erasmus + KA1

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Usedám do autobusu, který mě odváží z jednoho z nejkrásnějších míst, která jsem kdy navštívila. Díky projektu Erasmus + KA1 se mi dostalo příležitosti strávit na přelomu srpna a září 2021 dva týdny v malebném romantickém bavorském městečku Lindau, v Německu u Bodamského jezera. Je to místo, které nabízí dostatek klidu, odpočinku, čerstvého vzduchu, kulturního a sportovního vyžití a samozřejmě i možnosti dalšího vzdělávání.

Školu Dialoge Bodensee Sprachschule byste snadno přehlédli. Nachází se v nevzhledné nádražní budově u přístavu, ale je pravým opakem našeho českého rčení „nahoře huj a vespod fuj.“ Přivítá vás útulné prostředí a spousta milých lidí. Škola nabízí velmi výhodné ubytování v 50 metrů vzdáleném „Seenest“, v úzké historické uličce Ludwigstraße se spoustou barevných domků a útulných krámků, táhnoucí se přes celý ostrov.

Více …

Projektový den 4.A – Štramberk

Dne 15.6. se uskutečnil s třídou 4.A Projektový den – cíl Štramberk. Děti byly předem seznámeny s cílem Projektu, místy, která jsme chtěli společně navštívit, zajímavostmi, historií města a památkami.

Sraz třídy byl ráno na vlakovém nádraží ve Valašské Meziříčí. Vlak nás dopravil do cílové stanice města Štramberku. Pan průvodce účastníky přivítal na nádraží a seznámil všechny s programem Projektu. Nejprve se blížíme k Národnímu sadu. Pěkná procházka k jeskyni Šipka, pro mnohé velké překvapení, že zde byly objeveny kosti neandertálského dítěte. Nesměle si prohlížíme jeskyni. Také jsme zazvonili na zvoničku, prošli jsme částí sadu s pomníky významných osobností a pokochali se nádherným výhledem na lom Kotouč. Pro všechny příjemné ráno v přírodě.

Více …