Květnaté louky na Valašsku a v Kysucích

logo

 Je název projektu organizovaného našim městem Valašské Meziříčí pro žáky našich základních škol. Žáci se během roku dozvěděli a naučili spoustu zajímavých věcí o rostlinách, bylinkách, živočiších, vodě a mnoho dalšího co je spjato s loukami naší krajiny. Zároveň díky tomu před každou školou vzkvétá malá loučka připravena a oseta samotnými žáky. 

Více …

Španělé a Lotyši u nás na Šafařce

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +

Necelých pět měsíců museli naši žáci čekat, než se opět setkali se svými kamarády ze Španělska a Lotyšska. V týdnu od 19. do 23. září 2022 jsme pro 28 žáků a 7 učitelů z partnerských škol v Pilas a Rize v rámci projektu Erasmus + připravili týden vzdělávacích aktivit.

Od začátku organizace se nám lepila smůla na paty. Kolize termínu naší závěrečné akce s volbami nás vyhnala z naší vlastní školní jídelny a v ten samý den nám opatření ohledně místní slavnosti zkomplikovala dopravu do náhradního sálu v knihovně. Při vzpomínání na tento týden se určitě časem zasmějeme historkám o řidiči autobusu, který přijel o hodinu později, což je prý politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za dvacet let. S úsměvem na rtech budeme vzpomínat na děti, které si v noci zabouchly klíče v pokoji hotelu nebo na problém s cizineckou policí kvůli nečitelnému číslu pasu. Museli jsme se vyrovnat s nepřízní počasí, protože svatý Petr nám naplánoval snad nejhorší možné počasí na babí léto. Musím však říci, že Španělé, kteří přijeli ze čtyřicetistupňových veder do 5-10 stupňů s deštěm odpovídajícím jejich nejchladnějšímu počasí v zimě, se s touto změnou vyrovnali naprosto bravurně. Vše jsme zvládli, i díky horké jižanské nátuře, která vše bere s ledovým klidem. No pasa nada – nic se neděje!

Více …

Za vzděláním do Florencie

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +
reg. číslo 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000063126

Letos v srpnu jsem díky projektu Erasmus+ dostala příležitost vycestovat na kurzy pro učitele do Itálie, konkrétně do toskánského města Florencie. Můj pobyt se skládal ze dvou týdenních metodických kurzů pořádaných školou Europass Teacher Academy. První z nich byl zaměřený na prevenci šikany a řešení konfliktů. V tomto kurzu jsme se učili především o emoční a sociální inteligenci. Dozvěděli jsme se, jak je důležité, aby byl učitel empatický a uměl aktivně naslouchat. Techniky řešení konfliktů jsme si například vyzkoušeli pomocí dramatizace konkrétních případů ve skupinách.

Více …

S Erasmem+ do Irska

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus +
Reg. číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

letošní červenec pro mě začal poněkud netradičně a to návštěvou školy. V rámci projektu Erasmus + jsem se vydala do Irska na metodický kurz. Kurz byl zaměřený na metodu CLIL, tedy používání cizího jazyka v hodinách jiných předmětů. Škola ACET, kterou jsem čtrnáct dní navštěvovala, sídlí v krásném univerzitním městě Cork na jihozápadním pobřeží Irska.  

Více …

Šablony na „Šafařce“ v novém kabátě OP JAK

Logo Eu a MŠMT

Základní škola Šafaříkova získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ (reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001551). Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci šablon I., II. a III. z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Více …