Slavnostně jsme zahájili provoz výtahu a jazykových učeben

Ve středu 12.2.2020 jsme ve škole slavnostně zahájili provoz školního výtahu, který byl dlouho plánovaným a konečně realizovaným záměrem a spolu s dalšími úpravami proměnil naši školu v bezbariérovou. Na událost se přišli podívat také zástupci města Valašské Meziříčí v čele s panem starostou Robertem Stržínkem a místostarostkami Zdislavou Odstrčilovou a Yvonou Wojazckovou. Nechyběly ani reportérky Regionální televize.

Více …

CLIL ve 3.A

Již po několikáté se naše škola ZŠ Šafaříkova zapojila do metody CLIL v rámci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II – aktivita CLIL ve výuce“. Metoda  CLIL znamená zapojení cizího jazyka do předmětu, který si sám učitel  zvolí. Vyučující není odborník v tomto jazyce, proto s jazykářem konzultuje a probírá připravenou projektovou hodinu. V letošním roce jsme společně se třídou 3.A prožili netradičně 5 vyučovacích hodin. Jednalo se o výtvarnou výchovu a pracovní činnost.

Více …

Československý den

Ve středu 7. listopadu přijela na Šafařku milá návštěva ze Slovenska. Přátelé z Partizánského s sebou přivezli žáky šestých tříd, kteří v každé škole prošli s místními šesťáky zajímavým programem.

Na Šafařce jsme nejdřív Slováky uvítali za přítomnosti zástupců školního parlamentu a osmi šesťáků, kteří s nimi měli strávit den. Na přivítanou také zazpívaly děti našeho pěveckého sboru.

Více …

Učitelé ze Šafařky se budou vzdělávat v zahraničí

Učitelé i žáci ze Šafařky dostali v červnu velmi dobrou zprávu. Podařilo se nám získat grant v programu Erasmus+ KA1 a v průběhu následujících dvou let poskytnout možnost osmi učitelům včetně vedení školy vzdělávat se v zahraničí. Profitovat z jejich profesního růstu by měli zprostředkovaně i žáci.

Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01- KA101-060857, je dvouletý a účastnit se jej bude vedení i 6 učitelek a učitelů 1. a 2. stupně. Projekt je rozdělen do několika fází a má dva základní cíle.

Více …

Rozloučení s letošním eTwinningem na Šafařce

Rok se s rokem sešel a my stojíme opět na prahu prázdnin. Letošní školní rok byl však pro třídu 5.B speciální tím, že se celý rok poctivě věnovali projektu „Teach me your language and I´ll visit you“ – eTwinningovému projektu s německou školou Gesamtschule ve městě Lutherstadt Wittenberg. Kromě pár zbylých interaktivních cvičení, na které s žáky „vletíme“ ještě příští týden, máme hotovo… Čím jsme letošní projekt zakončili?

Více …