Archiv pro rubriku: Projekt

Projekty, kterých se škola účastní

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Pokračování textu Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Záložka do knihy spojuje školy


Během podzimních měsíců se všichni učitelé českého jazyka spolu se svými žáky zapojili do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy – Záložka do knihy spája naše školy“. Cílem projektu bylo propojit vždy konkrétní českou a slovenskou školu, vytvořit vlastními silami záložku na téma pohádka a poté si své výtvory navzájem vyměnit. Naší škole byla přiřazena Základní škola ve východoslovenském Kechneci. Pokračování textu Záložka do knihy spojuje školy