Archiv pro rubriku: Projekt

Projekty, kterých se škola účastní

Záložka do knihy spojuje školy


Během podzimních měsíců se všichni učitelé českého jazyka spolu se svými žáky zapojili do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy – Záložka do knihy spája naše školy“. Cílem projektu bylo propojit vždy konkrétní českou a slovenskou školu, vytvořit vlastními silami záložku na téma pohádka a poté si své výtvory navzájem vyměnit. Naší škole byla přiřazena Základní škola ve východoslovenském Kechneci. Pokračování textu Záložka do knihy spojuje školy

Šafařka rozjíždí spolupráci s Německem

Začal nový školní rok a my na Šafařce rozhodně nezahálíme. Na základě mezinárodního kontaktního semináře v Německu se nám podařilo sehnat další partnerskou školu pro naše žáčky, tentokrát v Německu! Jedná se o evangelickou základní školu, Gesamtschule Philipp Melanchton v městečku Lutherstadt Wittenberg ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Německý školský systém je odlišný od našeho, ale jejich „Gesamtschule“ bychom mohli přirovnat k našemu 2. stupni ZŠ až po 10. třídu. Pokračování textu Šafařka rozjíždí spolupráci s Německem

Gruzínské studentky na Šafařce


Naše škola se opět zapojila do mezinárodního projektu hostitelství zahraničních studentů v projektu Edison, organizovaném sdružením AISEC. V září jsme měli možnost poznat dvě studentky Elenu Gotsiridze a Ketevan Phagava z Gruzie. Čekaly nás velmi zajímavé prezentace obou dívek vedené v angličtině v hodinách anglického, německého, ruského jazyka, zeměpisu, dějepisu. S reáliemi a jazykem Gruzie se měli možnost seznámit i docela malé děti na prvním stupni. Pokračování textu Gruzínské studentky na Šafařce

Zdravá školní jídelna


Naše škola se přihlásila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Základem je dát našim
žákům správné návyky pro stravování, které se nejlépe naučí v praxi. To bylo i podstatou naší soutěže, která proběhla dne 30. 4. 2018 na druhém stupni „O nejlépe sestavený jídelní lístek“ na dva týdny dle nutričních doporučení. Bylo velkým překvapením, že žáci opravdu měli jídelníčky nejen dle nutričních a mých doporučení, ale většinu z nich bych si dovolila zařadit do jídelníčku pro celou školu. Proto také jsme udělili více cen, než jsme měli původně v plánu. Vyhlašování výsledků proběhlo na den dětí, kdy žáci absolvovali kvalifikaci na Valašskou olympiádu. Ceny jim jistě přišly v parném dni velmi vhod – jednalo se totiž o koše plné ovoce. Pokračování textu Zdravá školní jídelna