Erasmus nespí ani v době distanční výuky!

Logo projektu

V září jsme se skupinkou 14 žáků začali pracovat s Lotyši a Španěly na projektu Hiking – Explore And Learn! v rámci projektu Erasmus +. Už měsíc a půl nato nám covid-19 postavil do cesty velkou překážku – zavření škol a nemožnost jít společně ven. Vždyť náš Erasmus je právě o turistice! My jsme se však se vzniklou situací poprali a pracujeme na projektu formou videohodin a úkolů.

Více …

Šafařka po letech rozjíždí další Erasmus +

Spolufinancováno z programu Evropské unie, Erasmus +

Mnozí možná pamatují, jak v letech 2014-17 obohatil naši školu projekt Erasmus +, tehdy s našimi finskými a chorvatskými partnery. Po třech letech od jeho ukončení se nám podařilo získat grant z EU na další podobný projekt, tentokrát s nově nalezenými partnerskými školami v Lotyšsku a Španělsku.

Projekt je koncipován jako dvouletý, tedy od školního roku 2020 do 2022. Naši lotyšští partneři jsou základní školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nachází se přímo v hlavním městě Riga. Španělská škola je kombinací základní a střední školy a je situována v městečku Pilas, poblíž známé Sevilly.

Více …

Slavnostně jsme zahájili provoz výtahu a jazykových učeben

Ve středu 12.2.2020 jsme ve škole slavnostně zahájili provoz školního výtahu, který byl dlouho plánovaným a konečně realizovaným záměrem a spolu s dalšími úpravami proměnil naši školu v bezbariérovou. Na událost se přišli podívat také zástupci města Valašské Meziříčí v čele s panem starostou Robertem Stržínkem a místostarostkami Zdislavou Odstrčilovou a Yvonou Wojazckovou. Nechyběly ani reportérky Regionální televize.

Více …

CLIL ve 3.A

Již po několikáté se naše škola ZŠ Šafaříkova zapojila do metody CLIL v rámci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II – aktivita CLIL ve výuce“. Metoda  CLIL znamená zapojení cizího jazyka do předmětu, který si sám učitel  zvolí. Vyučující není odborník v tomto jazyce, proto s jazykářem konzultuje a probírá připravenou projektovou hodinu. V letošním roce jsme společně se třídou 3.A prožili netradičně 5 vyučovacích hodin. Jednalo se o výtvarnou výchovu a pracovní činnost.

Více …

Československý den

Ve středu 7. listopadu přijela na Šafařku milá návštěva ze Slovenska. Přátelé z Partizánského s sebou přivezli žáky šestých tříd, kteří v každé škole prošli s místními šesťáky zajímavým programem.

Na Šafařce jsme nejdřív Slováky uvítali za přítomnosti zástupců školního parlamentu a osmi šesťáků, kteří s nimi měli strávit den. Na přivítanou také zazpívaly děti našeho pěveckého sboru.

Více …