Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace, školní rok 2019/2020

Zápis do prvního ročníku pro děti, které dovrší šestý rok věku mezi 1.9.2018 a 31.8.2019 (a děti po odkladu z roku 2018) , se bude konat ve čtvrtek 4. DUBNA 2019 od 12:00 do 18:00 hodin v budově naší školy (vstup z ulice Nerudova). Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni přihlásit je k zápisu k povinné školní docházce.

V termínu zápisu budeme přijímat z kapacitních důvodů maximálně 66 dětí. Kritéria přijetí jsou uvedena v příloze tohoto článku.

Pokud se Vám ze závažných důvodů nehodí termín 4.4.2019, přihlaste se na telefonním čísle 739 454 348 nebo 571 611 168 a domluvíme jiný termín zápisu.

K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Průběh zápisu

První část zápisu je motivační. Děti plní úkoly na stanovištích. Druhá část zápisu probíhá pod vedením učitelky prvního stupně. Podle kresby postavy a rozhovoru s dítětem učitelka posoudí jeho školní zralost.

Zápis pak pokračuje formální částí, při které mají děti i jejich doprovod k dispozici hernu a možnost občerstvení. Dojde k podání žádostí a další související administrativě.

V průběhu zápisu bude připravena školní psycholožka i školní speciální pedagožka, aby Vám poskytly jakoukoli konzultaci (např. ohledně odkladu školní docházky apod.).

V období zápisu lze požádat o odklad školní docházky.

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad školní docházky, půjde Vaše dítě k zápisu za rok. V takovém případě je třeba doručit žádost o odklad školní docházky s oběma požadovanými přílohami:

– posouzení příslušného školského poradenského zařízení
– posouzení odborného lékaře ( pediatra) nebo klinického psychologa

Předčasné zaškolení

Pokud jste se rozhodli požádat o předčasné zaškolení dítěte (tzn. dítě dosáhne šestého roku věku až v průběhu školního roku 2019-20), jsou podmínky následující:

K žádosti o přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je nutné doložit:

– doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
K žádosti o přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je nutné doložit dvě doporučující vyjádření:

– doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

– doporučující vyjádření odborného lékaře (pediatra)

Žádost o přijetí, Žádost o odklad a Zápisový list jsou přílohou tohoto článku. Můžete si je
vytisknout a přinést k zápisu vyplněné.