Deváťáci se účastnili projektu

FOND MALÝCH PROJKEKTŮ

Žáci z devátých ročníků ZŠ Šafaříkova se účastnili dvou on-line workshopů, které se konaly v rámci projektu „Československé historické dědictví, kameny zmizelých dětí“ kód projektu: CZ/FMP/6c/04/066. První on-line workshop se konal 20. května 2021 ze Základní školy Jána Amosa Komenského v Čadci. Lektoři v rámci workshopu prostřednictvím zážitku otevřeli téma nucené migrace, antisemitismu, xenofobie. Žáci byli seznámeni s postupnou přeměnou společenské atmosféry v období 30. let 20. století.  Druhý on-line workshop se konal 27. května 2021 z Valašského Meziříčí. V rámci on-line workshopu proběhla beseda s historikem Tomášem Baletkou na téma „Židé ve Valašském Meziříčí“. V rámci této besedy byl představen průřez dějinami židovské komunity ve Valašském Meziříčí (a Krásně nad Bečvou) od středověku prakticky až do roku 1945. Workshopy byly doplněny prezentací žáků na téma holocaust a reportáží o výsadbě „hvězd smíření“.