Šablony na „Šafařce“ v novém kabátě OP JAK

Logo Eu a MŠMT

Základní škola Šafaříkova získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou zjednodušených projektů Šablony I. OP JAK“ (reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001551). Podpora byla získána v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský, výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Šablony OP JAK navazují na úspěšnou realizaci šablon I., II. a III. z OP VVV a pokračují tak v celostní podpoře českého vzdělávacího systému.

Více …

Když jeden projekt Erasmus+ na Šafařce končí, další začíná

Blíží se konec školního roku a na naší škole také s koncem prázdnin ukončíme tří letý projekt vzdělávání učitelů. Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01-KA101-060857 začal o prázdninách roku 2019. Od té doby se naši učitelé měli příležitost učit angličtině v jazykových kurzech ve Velké Británii a na Maltě, získávat nové poznatky o metodách výuky a práce v hodinách anglického a německého jazyka v Německu a Velké Británii a v neposlední řadě se také měli možnost podívat na výuku a poznat „školní život“ v Německu, Chorvatsku a Finsku.

Více …