Zavření škol od 1.3.2021 potvrzeno

Oficiální oznámení jsme jako škola sice ještě nedostali, ale dle zprávy na www.msmt.cz a s odkazem na krizové opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021 (https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna) je pobyt žáků ve škole zakázán. 
Od 1.3.2021 tedy bude probíhat vzdálená výuka pro všechny žáky.
Ohledně změn v režimu školních jídelen nemáme žádné zprávy.
Školní jídelna tedy vaří, žáci mají právo na odebrání dotovaného oběda do jednorázových obalů. Všichni mají oběd odhlášen. Přihlášky na pondělí 1.3. proveďte prosím dnes do 17:00 (v neděli 28.2.2021) mailem, telefonicky či SMS. Kdy aktuální režim skončí, nedokážeme bohužel předpovědět.

Milan Hendrych

Režim výuky od 1.3.2021 je zatím nejistý

Bohužel stále ještě nevíme, v jakém režimu se budeme nacházet od pondělí 1.3.2021.
Pro 3. – 9. ročník se pravděpodobně nic nezmění a budou pokračovat ve stávající vzdálené výuce.

Jak to bude s výukou 1. a 2. ročníku?
V případě, že budou školy zavřeny, oznámíme Vám to neprodleně přes Komens, upozorníme na webu a také přes třídní učitele. Žáci by v tomto případě měli odhlášeny automaticky obědy včetně svačinek a výuka by probíhala vzdáleně –  podobně, jako tomu bylo na podzim. Kolegyně na ni již děti “předpřipravily” a komunikovat s Vámi i dětmi ve třídě budou obvyklým způsobem. Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na ně či na vedení školy (přes Komens, mailem, telefonem). Případné vratky plateb za družinu bychom řešili dle délky přerušení prezenční výuky.

Více …

Organizace výuky od 15.2.2021

Na základě informace zveřejněné dnes ráno (pá 12.2.2021) na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT – https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud ) budeme (pravděpodobně minimálně do konce března 2021) pokračovat ve stávajícím režimu.

Pokud se informace změní​, budeme Vás neprodleně informovat.

Opět Vám přeji hodně sil, trpělivosti a zdraví.

Milan Hendrych