Archiv pro rubriku: Informace

Informace pro rodiče, žáky, veřejnost.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Pokračování textu Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Připravili jsme manuál k elektronické žákovské knížce

Od druhého pololetí zavádíme rozšířené možnosti elektronické žákovské knížky, kterou realizujeme v prostředí systému Bakaláři. K současnému modulu klasifikace přibude například sekce omlouvání a komunikace mezi rodiči a školou prostřednictvím systému Bakaláři – modul Komens. Vše je vysvětleno v přiloženém manuálu. Pro zdárné fungování je také potřeba dodržovat pravidlo, že rodičovské přihlašovací údaje mají sloužit rodiči, žákovské potom žákovi.