Úkoly a videokonference v červnu

Vážení rodiče, vážené žákyně a vážení žáci,

pro žáky 2. stupně, kteří nejsou v červnu přihlášeni k docházce do školy, zůstává systém zadávání a plnění úkolů stejný jako doposud.

Jelikož ale budou učitelé ČJ, M a AJ část týdne zaneprázdněni výukou ve škole, dojde v některých případech ke změnám tradičních videokonferencí, případně i ke změnám v zadávání domácí výuky.
U některých lekcí probíhajících ve škole bude těmto žákům umožněn přenos lekce po internetu stejným způsobem, jako když probíhají videokonference. Žák bude moct sledovat dění na tabuli a v její blízkosti a případně psát do chatu dotazy.


O všech těchto změnách Vás budou informovat jednotliví učitelé či třídní učitelé prostřednictvím zpráv v Bakalářích.

vedení školy

Informace pro rodiče žáků 2. stupně, kteří jsou přihlášeni k docházce do školy v týdnu od 8.6.2020

Podmínkou nástupu do školy je dodání aktuálního Čestného prohlášení v den nástupu. Vzor Čestného prohlášení je k dispozici na nástěnce školy v systému Bakaláři, na webu školy a jako příloha této zprávy. Je možné si jej také předem vyzvednout v papírové podobě v kanceláři školy po telefonické domluvě na 571 611 168 nebo v krajním případě doprovodit žáka první den (dle rozvrhu) do školy a vyplnit na místě.

Každý den bude mít žák dvě vlastní čisté roušky a čistý igelitový sáček.

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla (nošení roušek, pravidelné mytí a dezinfekce rukou, dodržovat odstupy  min. 1,5m , řídit se pokyny pracovníků školy). Opakované nedodržování hygienických pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z výuky.

Harmonogram:

Žáci jsou  rozděleni do skupin, maximálně po 15-ti.

Vzdělávací aktivity budou probíhat 2x týdně v rozsahu 3x 60 minut – matematika, český jazyk, anglický jazyk. V případě anglického jazyka je možné, že z organizačních důvodů lekci nebude vést vyučující Vašeho dítěte.

Podrobný rozvrh je přílohou tohoto dopisu.

Vstup do školy:

Vstup do školy bude probíhat hospodářským vchodem z ulice Šafaříkova (z parku pod kruhovým oknem) a je umožněn pouze žákům. Dospělým je vstup do školy zakázán.

Přicházejte do školy nejdříve 10 minut před stanoveným časem .

Před školou je nutné nosit roušky v případě, že se 2 osoby přiblíží na vzdálenost menší než 2 m.

Omlouvání:

Omlouvání žáků probíhá standardně přes třídní učitele.

V případě, že víte dopředu o nepřítomnosti dítěte, pište omluvenku s předstihem.

V případě nemoci, nevolnosti apod. kontaktujte třídního co nejdříve, případně zavolejte ráno do kanceláře školy..

Ve Valašském Meziříčí 4.6.2020 Vedení školy

Den dětí a Výzva k pohybu

Milí žáci,

přejeme vám vše dobré k dnešnímu Dni dětí! Letos nemůžeme organizovat žádnou školní akci, jako to děláváme každý rok, proto alespoň přinášíme Výzvu k pohybu. Školní hřiště je pro vás k dispozici v odpoledních hodinách jako obvykle od 16:00 do 20:00 ve všední dny a od 9:00 do 20:00 o víkendech a svátcích. Tak se přijďte proskočit, ať nezeje prázdnotou.

Mnozí z vás přijdou  nově příští týden do školy, ale s dalšími se třeba neuvidíme až do září. Vydržte ve své píli, vždyť do prázdnin už není daleko. 

Vaše Šafařka