Když jeden projekt Erasmus+ na Šafařce končí, další začíná

Blíží se konec školního roku a na naší škole také s koncem prázdnin ukončíme tří letý projekt vzdělávání učitelů. Náš projekt pod názvem Rozvoj jazykových kompetencí a získání zkušeností managementu, pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy prostřednictvím jazykových, metodických stáží a stínováním v zemích EU a Velké Británii, vedený pod registračním číslem 2019-1-CZ01-KA101-060857 začal o prázdninách roku 2019. Od té doby se naši učitelé měli příležitost učit angličtině v jazykových kurzech ve Velké Británii a na Maltě, získávat nové poznatky o metodách výuky a práce v hodinách anglického a německého jazyka v Německu a Velké Británii a v neposlední řadě se také měli možnost podívat na výuku a poznat „školní život“ v Německu, Chorvatsku a Finsku.

Více …

Informace k zahradní slavnosti

Pozvánka na zahradní slavnost

Program:

Vystoupení žáků 

Začátek v 15.00 a v 16:15 ve velké tělocvičně – vstup vchodem u velké tělocvičny (Máchova ulice)

Posezení na školní zahradě – hřišti

od 15:45

občerstvení lze zakoupit v jídelně

Zábavné aktivity pro děti 

od 16:45 – překážková dráha, soutěže a hry s hudbou, hry v písku

Výstava prací žáků

Od 16:45 – chodba před velkou tělocvičnou

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Milan Hendrych

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Více …