Soutěž

Stěna ve velké tělocvičně s nápisem ZŠ Šafaříkova potřebuje opravit. Proto vyhlašujeme soutěž o novou podobu nápisu.

Návrh by měl obsahovat nápis ZŠ Šafaříkova doplněný sportovním motivem (florbal, volejbal…), může obsahovat i znak školy.

Barevný návrh posílejte elektronicky na adresu bilova@zssafarikova.cz nebo přineste na papíře velikosti A4 nebo A3 do kanceláře školy.

Termín do 6.10.2021

Svůj návrh může poslat kdokoliv (žák, rodič, zaměstnanec, veřejnost) – nezapomeňte uvést kontakt, vztah ke škole a třída (u žáků).

Návrhy, které budou vybrány do užšího výběru, budou oceněny.

S Erasmem+ do Frankfurtu nad Mohanem

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logosbeneficaireserasmusright_cs_1-1024x210.jpg.

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060857

Budova školy DID, ve které probíhal můj metodický kurz němčiny, leží nedaleko centra města, pouhých 5 minut pěšky od hlavního nádraží.  Výuka probíhala 5 dnů v týdnu v rozsahu 26 hodin jazykových kurzů  a 11 hodin metodických kurzů týdně. Jazykové kurzy se věnovaly gramatickým jevům a aktuálním konverzačním tématům. Odpolední metodické kurzy spočívaly v hospitační činnosti v kurzech začátečníků a mírně pokročilých. Dvouhodinový kurz indivduální metodiky týdně spočíval v rozboru metodických postupů. Z těchto hodin jsem si odnesla nejvíce námětů, které mohu ve výuce na naší škole využít. Jedná se o nejnovější písničky, videa a krátké filmy, které na DID využívají v hodinách k oživení výuky. Dále jsem získala řadu tipů, jak učit v online prostředí, protože tato škola vyučovala online v době uzavření škol.  

Více …