Archiv pro rubriku: Informace

Informace pro rodiče, žáky, veřejnost.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace, školní rok 2019/2020

Zápis do prvního ročníku pro děti, které dovrší šestý rok věku mezi 1.9.2018 a 31.8.2019 (a děti po odkladu z roku 2018) , se bude konat ve čtvrtek 4. DUBNA 2019 od 12:00 do 18:00 hodin v budově naší školy (vstup z ulice Nerudova). Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni přihlásit je k zápisu k povinné školní docházce.

V termínu zápisu budeme přijímat z kapacitních důvodů maximálně 66 dětí. Kritéria přijetí jsou uvedena v příloze tohoto článku.

Pokračování textu Zápis do 1. tříd

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.

Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ Šafaříkova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010924). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – šablony I.

Pokračování textu Základní škola Šafaříkova ve Valašském Meziříčí pokračuje v „šablonách“.