Informace k zápisu 2023 na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí  

Vážení rodiče, zápis do prvních tříd bude probíhat dne 20. 4. 2023 od 12:00 do 18:00 hodin v budově
1. stupně (vstup hlavním vchodem).

K zápisu se prosím registrujte ONLINE od 5.4.2023 zde nebo kliknutím na tento baner

Banner online registrace k zápisu do školy

Na základě elektronické ONLINE registrace Vám připravíme žádost, kterou je třeba v den zápisu podepsat nejlépe oběma zákonnými zástupci (popřípadě jedním, pokud jednají ve shodě) .

Pro případ, že byste měli problém s elektronickou ONLINE registrací, vzorovou žádost o přijetí a žádost o odklad najdete  od 5.4.2023 v přílohách ve spodní části stránky.   

K zápisu vezměte s sebou:

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)

Tento zápis je určen i dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Budete-li žádat o odklad školní docházky pro své dítě, přineste tato doporučení:

– Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
– Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Více …