Jaký byl letošní zápis

Ačkoli teplé jarní počasí lákalo spíše ven, 75 předškoláků si 4. dubna v odpoledních hodinách našlo cestu na naši základní školu. Konal se zde totiž pečlivě připravený zápis do prvních ročníků. Pro nesmělé děti v doprovodu rodičů bylo připraveno několik pohádkových stanovišť s rozmanitými úkoly.

Více …

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd Základní školy Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace, školní rok 2019/2020

Zápis do prvního ročníku pro děti, které dovrší šestý rok věku mezi 1.9.2018 a 31.8.2019 (a děti po odkladu z roku 2018) , se bude konat ve čtvrtek 4. DUBNA 2019 od 12:00 do 18:00 hodin v budově naší školy (vstup z ulice Nerudova). Zákonní zástupci těchto dětí jsou povinni přihlásit je k zápisu k povinné školní docházce.

V termínu zápisu budeme přijímat z kapacitních důvodů maximálně 66 dětí. Kritéria přijetí jsou uvedena v příloze tohoto článku.

Více …

Zápis 2018 – informace o průběhu zápisu č. 1

Ve čtvrtek 6. dubna 2018 bylo přijato celkem 65 žádostí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2018/2019 na naší Základní škole Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace. Z těchto 65 žádostí má 39 dětí trvalé bydliště v našem spádovém obvodu. Z ostatních žádostí (děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast naší školy) má a bude mít ve školním roce 2018/2019 celkem 7 dětí ve škole sourozence. Po uplatnění zveřejněných kriterií pro přijetí a při kapacitě 50 volných míst zbývají 4 volná místa a 19 žádostí o přijetí. Losování, které se týká zmíněných 19 žadatelů (děti mimo spádovou oblast bez sourozence ve škole), proběhne ve středu 18.4.2018 v 15.00 hodin v učebně dějepisu a zeměpisu (2. nadzemní podlaží budovy 2. stupně). Zákonným zástupcům dětí, jichž se losování týká, budou podrobnější informace odeslány na mail uvedený při zápisu.

Mgr. Milan Hendrych, ředitel