Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D – 55. ročník

V pondělí 4. března proběhlo na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí okresní kolo Chemické olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na plynné látky vyskytující se v atmosférách planet Sluneční soustavy, na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, způsoby jejich přípravy a jejich reakce.

Soutěže se zúčastnilo celkem 20 žáků základních škol a víceletých gymnázií.
Petr Ondrušek z 9. B v soutěži zvítězil a bude naši školu reprezentovat v krajském kole,
Hanka Rudolecká z 9. A obsadila 3. místo. Oběma žákům moc blahopřeji, děkuji za svědomitou přípravu a skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Veselá, učitelka chemie