Uložili jsme časovou kapsli

Na naší škole oslavili hned několik významných událostí, a to výročí 100 let vzniku ČSR, 85 let založení staré školní budovy a také 17. listopad. Oslavy proběhly formou uložení časové kapsle – v našem podání dřevěné truhly – která se znovu otevře za 15 let na stoleté výročí školy.

Na tuto událost jsme se pečlivě připravovali. Již 31.10. proběhl projektový den. Každá třída si vybrala téma, na které zpracovala svůj příspěvek do kapsle. Forma zpracování byla zcela volitelná. Někdo natočil film, jiný napsal dopis žákům budoucnosti nebo vytvořil plakát. Cílem bylo předat poselství budoucí generaci o našem současném životě. Vše se v pátek 16. 11. 2018 slavnostně uložilo do časové kapsle. Přispěl i pan ředitel a paní místostarostka Wojaczková.

Určili jsme také funkci Strážce kapsle, který má veledůležitý úkol – myslet na to, že nějaká kapsle existuje, kde je, kdy ji otevřít apod. Doufáme, že za 15 let, při slavnostním otevření časové kapsle, se přijdou podívat i někteří současní žáci na to, co kdysi vytvořili a snad budou v našem úsilí pokračovat i žáci budoucí a k obsahu také něco přidají. Pokud by se povedlo tuto tradici předávat dál, vytvořili bychom opravdu jedinečný zdroj informací o lokální historii.

Mgr. Karel Adamuška