Dětský den

U příležitosti oslavy Dne dětí proběhlo 31.5. na hřišti a v parku před školou ZŠ Šafaříkova zábavné odpoledne pro děti. Počasí nám přálo, a tak se mohlo začít. Před vchodem do školní družiny si děti vyzvedly startovní kartičku, do které se zapisovalo splnění jednotlivých aktivit, např. zdolání překážkové dráhy, přetahování lanem, lovení ryb na udici, za asistence Městské policie projet na koloběžce danou trasu. Zde si děti mohly vyzkoušet, jak se jejich pozornost změní po požití návykových látek, což zjistily díky speciálním brýlím, dále si natrénovaly odchyt toulavého psa, či hada, nebo se na chvíli staly malým požárníkem díky dobrovolným hasičům z Oznice, naučily se řešit složité dopravní situace na našich silnicích a křižovatkách pod dohledem Policie ČR, poskytnout první pomoc díky členkám červeného kříže. Velký úspěch měl bodypaintig – malování na obličej , Po zdolání aktivit všem vyhládlo, za vyplněnou kartičku si zaplnili bříška ve školní jídelně a nějaká sladkost se také našla, nechyběly propagační předměty městské policie a OVO centra.

Rádi bychom poděkovali ,,účastníkům Dne dětí“ za pomoc, organizaci a ochotu vykouzlit
úsměvy na dětských tvářích.

Mgr.Anna Erbanová Polociková