Úspěchy v matematické olympiádě

Pro mnoho dětí ze ZŠ Šafaříkova je matematika předmět, kterému se věnují rádi a ještě zvládnou něco navíc. Mezi nejobtížnější matematické soutěže patří matematická olympiáda. Úspěšní řešitelé školního kola postupují do okresního. Uspět v okresním kole je nelehký oříšek. Letos se podařilo třem žákům z 6. ročníků vyřešit bezchybně všechny úkoly a získat první místo. Jedná se o Jakuba Fialu z 6.A, Adama Rechtoroviče z 6.B a Reginu Juřicovou z 6.C. Mezi úspěšnými řešiteli byli ještě další tři žáci 6. ročníku a Vojtěch Stromšík ze 7.A. Všem žákům gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Eva Goláňová