Vážení rodiče žáků – absolventů.

Na radě rodičů na konci května jsme se dohodli se zástupci z Vašich tříd na společném loučení s absolventy formou zahradní slavnosti i s Vaší účastí, nicméně v letošním roce se nám tato akce vzhledem k časové tísni nepodařila uspořádat.
Zveme Vás proto alespoň na slavnostní zakončení školního roku do naší tělocvičny (v pátek 28.6.2019 v 10.00), kde pedagogové společně se žáky hodnotí uplynulý rok a loučí se i s Vašimi dětmi – absolventy 9. ročníků. Celá akce bude trvat cca 1 hodinu, vstup bude umožněn ze dvora či od školního hřiště a nemusíte se přezouvat.

Za tým pracovníků ZŠ Šafaříkova Milan Hendrych