Školní kolo Biologické olympiády

Ve středu 6. února proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo Biologické olympiády pro žáky druhého stupně. Na účastníky čekaly tři části vyžadující nejen znalosti, ale i manuální zručnost.

V první části olympiády prověřil účastníky písemný test. Druhou část představovala tzv. poznávačka rostlin a živočichů v podobě modelů, herbářových položek nebo obrázků. V závěrečné třetí části si žáci změřili vitální kapacitu plic a rozdýchali vlastnoručně sestavený model dýchací soustavy.

Nejlépe se s úkoly popasovala trojice, Matěj Farkaš, Lucie Janovská a Adam Kuráň, která postupuje do okresního kola.

Všem zúčastněným biologům tímto děkujeme a věříme, že úspěšní řešitelé budou naši školu zdárně reprezentovat i ve vyšších úrovních této soutěže.

Mgr. Lukáš Navrátil