Sestry Terka a Šárka Lieblovy ze ZŠ Šafaříkova se umístily na podiu na RF v OVOV

Stává se již krásnou tradicí, že se Terka Lieblová ze ZŠ Šafaříkova pravidelně účastní republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Ne jinak tomu bylo i tento rok, ovšem s tím rozdílem, že se mezi nejlepší sportovce z celé České republiky v tomto desetiboji probojovala i Terezčina o dva roky mladší sestra Šárka.

Třídenní akce začala ve středu 5. září, kdy jsme do Brna v dopoledních hodinách přicestovali. Poté následovala prezentace a ubytování. V podvečer posilněni večeří jsme vyrazili na generálku slavnostního zahájení. Druhý den ráno následovalo slavnostní zahájení republikového finále s různými proslovy významných osobností, přinesení státní vlajky hradní stráží, státní hymnou, seskoky parašutistů z vrtulníku a samozřejmě se slavnostní formulí, kterou pronesla Šárka Kašpárková, bronzová trojskokanka z olympiády v Atlantě 1996 a spoluorganizátorka akce – „Republikové finále v odznaku všestrannosti 2018 prohlašuji za zahájené.“ Poté již začali sportovci plnit jednotlivé disciplíny, které byly rozděleny do dvou soutěžních dnů.  Kromě tradičních atletických, jako jsou sprint na 60 m, skok do dálky, hod míčkem, či běh na 1000 m, patří do OVOV desetiboje také hod medicinbalem, shyby na lavičce, přeskoky přes švihadlo za 2 min, trojskok, kliky za 2 min a sedy–lehy za 2 min. Pro všechny sportovce byla také velikým lákadlem #BeActive vesnička, kde bylo k dispozici stanoviště pro sporty jako handbike, běh poslepu, střelba vzduchovou pistolí nebo oblíbený golf. Děti se rovněž mohly bezplatně vyfotit, či udělat dočasné tetování v tetovacím stánku. Celkově se republikového finále zúčastnilo 57 aktivních či bývalých sportovců, mezi kterými nechyběl Martin Doktor, basketbalistka Ilona Burgrová, výškařka Michaela Hrubá nebo dálkař Radek Juška. Všichni sportovci se účastnili autogramiády a někteří se také zapojili do exhibice v disciplínách Odznaku všestrannosti. Na spoluorganizování akce se také podílí armáda a Policie České republiky, která plní funkci rozhodčích a dohledu nad žáky. Této prestižní akce pro nejlepší sportovce v ČR se letos zúčastnilo téměř 600 nadaných dětí z téměř 190 škol v republice. Do celého projektu, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle, aby motivovali děti ke sportu, všestrannosti a překonávání sebe sama, se letos od okresních kol zapojilo více jak 10 000 závodníků.

Mezi jednotlivce do republikového finále poustoupil pouze vítěz z krajského kola a deset závodníků na body. ZŠ Šafaříkova měla vítězky hned dvě. Terku Lieblovou ze sedmé třídy a její o dva roky mladší sestru Šárku. Obě předváděly během dvoudenních závodů skvělé sportovní výkony. Za zmínku stojí bezpochyby 124 kliků mladší Šárky, či 54,5 m v míčku Terky.  Mladší ze sester při premiéře na republikovém finále získala celkové 3. místo. Terka se již potřetí v republikovém finále postavila na pódium. Po loňské bronzové medaili a předloňské stříbrné to letos bylo místo druhé. Nejen umístění na stupni vítězů, ale i celková atmosféra  závodů byl bezpochyby nejen pro holky velikým zážitkem.

Děvčatům  patří velká pochvala a dík za vzornou reprezentaci ZŠ Šafaříkova. Oběma přejeme mnoho úspěchů a štěstí v jejich sportovní kariéře a doufáme, že se „sbíráním“ medailí na republikovém finále zdaleka ještě nekončí.

Mgr. Ondřej Fojtík