Výlet 7.A


Po namáhavé a dlouhé cestě vlakem jsme přesedli na autobus, který nás převezl na místo, kde jsme měli po následující dny setrvat. Z Baldovce jsme s velkými batohy vyrazili kolem kamenolomu až do našeho tábořiště. Tam jsme si na osamělé louce postavili stany a potom jsme šli ke 12 metrů vysoké lezecké věži. Tam začal náš animační program. Naštěstí jsme nemuseli lézt na věž, ale jen jsme si vyzvedli vybavení, oblékli se do sedáků a vyrazili na vedlejší lanovou dráhu, která také visela v úctyhodné výšce. Po patřičném vyškolení jsme se na ni pustili. Jistili nás naši kamarádi, což se nakonec ukázalo jako ne zas tak špatný nápad. Vydováděli jsme se, ale někteří toho ještě neměli dost, a proto až do setmění hráli fotbal. Po večeři jsme ještě udělali táborák, na kterém jsme si opekli špekáčky a šli jsme spát.

Dalšího dne ráno jsme se po rušné noci vydali lesní cestou na autobus, který nás dovezl do obce Sloup, ve které se nachází Sloupsko-šošůvské jeskyně. Absolvovali jsme velice zajímavý a 2 km dlouhý okruh a navštívili jsme výstavu o pravěkém osídlení jeskyně Kůlna, ve které se výstava nacházela. Vyšli jsme ven a zaplavila nás vlna horka. Odpočinuli jsme si a po obědě a nákupech nás přivítal pan farář v kostele a něco málo nám o něm řekl. Poté jsme se vydali pěšky 8.2 km dlouhou trasou do kempu. Cestou jsme ještě navštívili zříceninu hradu Holštejn, ze kterého moc nezbylo. Tam jsme potkali slavného horolezce Adama Ondru, se kterým jsme se vyfotografovali. Potom jsme hráli v kempu fotbal a začala bouřka. Po dlouhé bouřce a večeři jsme zalezli do svých stanů.

Třetí den jsme vstali, sbalili stany a došli na zastávku, ze které jsme se autobusem vydali k jeskyni Balcarka. I zde jsme absolvovali prohlídku. V blízké vesnici jsme se naobědvali a pak jsme se několika autobusy a vlaky vydali domů.

Marek Šnajdr, 7.A