Výlet 7.A


Po namáhavé a dlouhé cestě vlakem jsme přesedli na autobus, který nás převezl na místo, kde jsme měli po následující dny setrvat. Z Baldovce jsme s velkými batohy vyrazili kolem kamenolomu až do našeho tábořiště. Tam jsme si na osamělé louce postavili stany a potom jsme šli ke 12 metrů vysoké lezecké věži. Tam začal náš animační program. Naštěstí jsme nemuseli lézt na věž, ale jen jsme si vyzvedli vybavení, oblékli se do sedáků a vyrazili na vedlejší lanovou dráhu, která také visela v úctyhodné výšce. Po patřičném vyškolení jsme se na ni pustili. Jistili nás naši kamarádi, což se nakonec ukázalo jako ne zas tak špatný nápad. Vydováděli jsme se, ale někteří toho ještě neměli dost, a proto až do setmění hráli fotbal. Po večeři jsme ještě udělali táborák, na kterém jsme si opekli špekáčky a šli jsme spát. Více …