Holešovská regata


Od začátku školního roku jsme v rámci školního klubu společně s Dřevákem (zájmový kroužek probíhající ve školních dílnách, ve kterém se děti věnují práci se dřevem) vymýšleli, plánovali a vyráběli plavidlo na Holešovskou regatu.

Holešovská regata je tradiční hudební festival v Holešově, který se letos konal 23. června. Mimo populárních českých kapel a muzikantů (Chinaski, MIG 21, David Koller, Polemic, …) je součástí programu i přehlídková plavba netradičních, vlastnoručně vyrobených plavidel. Letošního ročníku se plavby zúčastnilo kolem 20 rozmanitých lodí, strojů i mechanismů.
Naše plavidlo neslo název Cháronova taxi služba. Plavidlo, kde u kormidla byl samotný Cháron (převozník mrtvých) v doprovodu několika pomocníků, oděných do stylových tmavých kápí svým recesistickým stylem získalo u početného publika potlesk.
Plavba proběhla úspěšně a všichni jsme si tento den užili nejen jízdu na vodě, ale i atmosféru festivalu.

Poděkování patří všem žákům, kteří se na stavbě podíleli. Velký dík patří také mamince Márii Havlové, která pro nás všechny ušila převleky. A samozřejmě mistrovi zájmového kroužku Dřevák, Vaškovi Čepovi, bez kterého by naše plavidlo nejspíše neslo název Cháronova ponorka.

Plavbě zdar a už teď se těšíme na příští ročník Holešovské regaty 2019.

Jiří Vološin