Den maminek s Šafařkou

Dne 10. 5. 2018 jsme přivítali ve velké tělocvičně na ZŠ Šafaříkova všechny maminky, tetičky, babičky a ostatní, kteří za námi přišli společně oslavit Den maminek. Žáci prvního stupně pilně nacvičovali se svými třídními učitelkami program, kterým chtěli potěšit všechny přítomné. Celé pásmo uváděla Beátka Červenková ze 4. třídy. Jako první vystoupily dvě úspěšné recitátorky Anička a Esterka z 2. ročníku se svými básněmi a po nich následovalo taneční vystoupení zumby. Následně dvě třídy 5. ročníku předvedly malou módní přehlídku. Poté si připravil 3. ročník netradiční alternativní hudební vystoupení. 

Následovala báseň Ukolébavka v podání moderátorky Beátky a po ní jsme se podívali na vystoupení žáků 5. ročníku na jejich sportovní vystoupení. Dále se představila se svým tancem třída 4. B. Předposlední vystoupení tříd 4. A a 4. C za doprovodu kytar svých třídních učitelek nenechal také jedno oko suché. Závěr patřil našim prvňáčkům s písněmi z mládi našich maminek. Děti si zasloužily bouřlivý a dlouhý potlesk.

Chtěla bych tímto poděkovat svým kolegyním a jejich šikovným žákům za přichystaný program a všem přítomným za návštěvu naši školy.

Mgr. Lenka Šimčíková