Dětské slyšení

Dne 26. 4. se naše třída 9. A zúčastnila Dětského slyšení s představiteli města v čele s panem starostou Stržínkem. Hlavním tématem byly plasty. Dozvěděli jsem se mnoho nových informací proč a jak plasty třídit, co se s nimi děje a co všechno se z recyklovaných plastů dále vyrábí. Uvědomili jsme si, že je opravdu důležité, aby každý člověk používal kontejnery a odpad důsledně třídil. Získali jsme informace o připravované rekonstrukci náměstí, přesunutí autobusového nádraží , vybudování nové sportovní haly na Palackého ulici i o plánovaném obchvatu města. Dozvěděli jsme se, že po hlavním kruhovém objezdu do Rožnova projede denně 40 000 až 50 000 aut. Doprava v našem městě je jedna z hlavních příčin špatného ovzduší. Udělali jsme si představu o finančních nákladech na opravu kina. Čas rychle uplynul a na některé dotazy se ani nedostalo.

Vendula Baruchová a Magda Matuštíková 9.A