Evropský den jazyků

Naše škola si připomenula – jako každoročně – Evropský den jazyků ve čtvrtek 26. 9. 2019. Je to den podpory jazykového vzdělávání v Evropě a slaví se z iniciativy Rady Evropy už od roku 2001. V České republice jej organizují většinou školy, univerzity a jazykové a kulturní instituce.

Více …

Deváťáci s prvňáky pouštěli draky

První školní týden zakončili naši nejmenší spolu se svými kamarády deváťáky drakiádou. Dlouhou cestu ze školy až na Vrchovinu zvládli prvňáčci na jedničku. Všichni jsme se posilnili vydatnou svačinkou a deváťáci vyzkoušeli svou zručnost při skládání draků. I když nám počasí nebylo příliš nakloněno, celé dopoledne se obešlo bez deště. Vítr foukal jen slabě, ale děti rychlým během dokázaly, že draci alespoň na chvíli vzlétli. Unavení a plní zážitků jsme se vrátili do školy na zasloužený oběd.

učitelky prvních tříd