Pozdrav od školní psycholožky

Kluci a holky ze Šafařky,

moc vás zdravím. Myslím na vás každý den. Říkám si: “Jak se asi máte? Jak vám jde domácí výuka a jestli vám třeba není smutno po kamarádech?” Pak si ale vzpomenu na to, že jste velmi šikovní a vím, že to nakonec všechno dobře zvládnete.

Nemůžeme se teď potkat a popovídat si. Můžete mi ale napsat nebo zatelefonovat. Budu moc ráda, když mi napíšete. Napište mi, jak se vám daří, co vám třeba nejde a co už jste zvládli dobře. Pořád jsem tady pro vás a zajímá mě, jak se cítíte.

Domácí výuka brzy skončí a my se zase budeme moci potkávat, usmívat se na sebe, mluvit spolu, budeme se moci obejmout. Tohle je velká zkouška pro vás i pro nás pro všechny. Do školy se pak vrátíte mnohem bohatší, samostatnější a dospělejší.

Hodně úspěchů ve studiu a zejména hodně zdraví

                       vám přeje vaše psycholožka

                       Jana Sedlářová

Mail: sedlarova@zssafarikova.cz

Tel: 702 008 823 (PO -PÁ od 8 do 15h)

Začíná vzdálená výuka

Vážení rodiče, 

od středy 14.10.2020 probíhá, dle nařízení Vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020, vzdálená výuka pro 1. i 2. stupeň dle pravidel, která jsme Vám rozeslali a přikládám je i zde. Tento týden nemusí frekvence a zadání odpovídat přesně pravidlům, protože výuka začíná uprostřed týdne. 

5. ročník využívá pro vzdálenou výuku Ms Teams a konkrétní podoba (frekvence videohodin, úkolů) je také na třídním učiteli. 

Všichni žáci mají od 14.10.2020 odhlášeny obědy. V případě zájmu je třeba nahlásit přihlášku vedoucí školní jídelny do 12:30 (dnes 13.10. až do 19:00) na jidelna@zssafarikova.cz. 

Obědy se vyzvedávají z rampy (vedle vstupu do školy-do jídelny) v čase 11:00-11:20. Za oběd se kromě běžné ceny platí také cena jednorázového obalu. 

Krizová opatření ze dne 8.10.2020

Kluby zábavné logiky, čtení a komunikace v cizích jazycích budou probíhat na 1. stupni bez změny, na 2.stupni distančně (přihlášení žáci dostanou mailem námět na samostatnou práci).

Všechny sportovní kroužky a dřevařský kroužek budou do konce října zrušeny.

Doučování pro žáky, kteří chodí do školy bude probíhat, pro ročníky, které mají distanční výuku bude také distanční formou – žáci dostanou mailem náměty na samostatnou práci.

Pravidla vzdálené výuky

Vážení rodiče, ostatní zákonní zástupci a žactvo.

Vzhledem k tomu, že budeme pravděpodobně muset přistoupit od příštího týdne u některých tříd či ročníků k povinné vzdálené výuce, zasíláme Vám Pravidla vzdálené výuky a Návod s odkazy k používání MO365 v přiložených souborech. Žádáme Vás o jejich prostudování. Případné připomínky či dotazy prosím směřujte na třídní učitele. I pro nás je používání uvedených prostředků pro vzdálenou výuku nové, proto lze očekávat alespoň zpočátku častá nedorozumění či změny. 

Zejména u žáků na 2. stupni a nejlépe i v 5. ročníku klademe důraz na samostatnost. Rodič by neměl suplovat roli učitele, měl by žákovi připravit odpovídající podmínky, poskytnout technickou či odbornou IT podporu. Pokud si nebude vědět rady, lze se samozřejmě obrátit na třídního učitele či ostatní učitele. Žáci se již s použitím MO365 i jejich aplikacemi (zejména Teams a Outlook) seznámili, účty již používají. 

Přeji Vám hodně sil a úspěchů nejen ve vzdálené výuce.

Mgr. Milan Hendrych – ředitel