Ředitelské volno – stávka 27.11.2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků. 

Dnes jsem obdržel finální informace od odborové organizace působící v naší škole o zapojení zaměstnanců do nadcházející stávky a na jejich základě vyhlašuji na pondělí 27.11.2023 ředitelské volno.  

V případě, že se situace po jednání centrály školských odborů s MŠMT či vládou změní, budeme Vás neprodleně informovat. 

Drtivá většina zaměstnanců se připojí ke stávce. Proto nejsme schopni zajistit provoz základní školy, školní družiny, školního klubu ani školní jídelny.

Bobřík informatiky

V listopadu proběhlo školní kolo soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná ministerstvem školství. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěž probíhala na počítačích v počítačových učebnách školy. Soutěží se v několika kategoriích. 

Více …

S virtuálními brýlemi až do vesmíru aneb Den otevřených dveří na Šafařce

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhl na základní škole Šafaříkova Den otevřených dveří u příležitosti výročí 90 let školní budovy. Naši učitelé si pro veřejnost připravili spoustu zajímavostí a interaktivních aktivit, se kterými jim pomáhali i žáci.

Návštěvníci si tak mohli prohlédnout, historické školní pomůcky, původní plány školy, stará fotoalba nebo třídy, do kterých kdysi chodili. Za splněné aktivity získávali šafíkovy koruny, jež mohli na konci směnit za originální školní placku. Čekala na ně alchymistická laboratoř, interaktivní tabule, výroba dřevěného robotka v dílnách nebo trocha pohybu v tělocvičnách.

Velmi populární byla naše zánovní počítačová učebna, ve které se děti i dospělí mohli seznámit s programováním robotů a pohledem do virtuální reality.

Více …