ZŠ Šafaříkova na Holešovské regatě: Drak Šafík okouzlil diváky 

V sobotu 22. června proběhl v zámeckém parku v Holešově již dvanáctý ročník hudebního festivalu Holešovská regata. Na festivalu hrály kapely jako Monkey Business, Circus Problem, Pokáč a mnoho dalších.  

Mimoto je nedílnou součástí i plavba netradičních plavidel. A naše škola je od roku 2016 pravidelným účastníkem. Letos jsme vypluli na zámecký kanál již po sedmé. 

Během školního roku naši žáci pracovali v rámci kroužku Dřevák na výrobě plavidla, které neslo podobu draka – Šafíka, maskota naší školy. Plavidlo bylo výsledkem jejich úsilí a kreativity, na kterém pracovali s nadšením a zápalem. Hlavním lákadlem našeho plavidla bylo to, že diváci mohli, pokud měli dostatek kuráže, prolézt jeho tlamou a vylézt zadkem. Ti nejodvážnější, kteří se touto cestou vydali, byli odměněni malou skládačkou dráčka Šafíka. A skutečně, odvaha na festivalu nechyběla – více než 80 diváků se rozhodlo naší loď navštívit a projít touto jedinečnou dráhou. 

Účast na Holešovské regatě byla pro naše žáky i pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Nejenže jsme mohli představit naše plavidlo a zúčastnit se přehlídky, ale také jsme si užili skvělou hudbu a atmosféru festivalu.  

Poděkování patří všem žákům, kteří se na výrobě i prezentaci našeho plavidla na festivalu účastnili. A také panu mistru Vaškovi Čepovi ze SPŠS, který vede kroužek Dřevák a celou stavbu zaštítil odborným dohledem a my se nemuseli bát, že plavidlo půjde ke dnu. 

Jiří Vološin