Jazykářky na zkušené v Německu

V rámci projektu Erasmus + KA1 jsem měla možnost vyjet se svou kolegyní Mgr.  Hanou Břouškovou na vzdělávací pobyt do německého města Lutherstadt Wittenberg. Zde jsme strávily celý týden na základní škole Evangelische Gesamtschule Philipp Melanchton a na gymnáziu Cranach. Přihlížely jsme výuce cizích jazyků a mohly poznat, jak vypadá pracovní den učitelů a také žáků v SRN. Nejvíc zajímavé bylo srovnání průběhu výuky a zázemí v naší škole a na německých školách. Zkráceně napsáno, není na německé škole tolik prostoru pro zábavné formy učení, jak známe z naší školy. Nejen znalosti, ale i chování je hodnoceno dle jednotných kritérií školy. Proto se žáci chovali v hodinách o poznání lépe než známe z českého prostředí. Velice se mi líbila důslednost, s jakou bylo vymáháno porušení zákazu používání mobilů. Zneužití zákazu mobilů u žáků či studentů jsem za celý pobyt v obou školách nezaznamenala. Žáci trávili přestávky venku. Na základní škole bylo vybavení informační technikou  na velmi vysoké úrovni. Za to gymnázium nebylo nijak inovační. A co máme lepší? Určitě to, že se žáci u nás přezouvají, jazykové skupiny jsou menší, vyučovací hodina netrvá 90 minut, nevybíráme poplatky za učebnice a také více mi chutná v naší jídelně.

Mgr. Magdalena Hrstková