Deváťáci ze Šafařky uklízeli Valmez

V pátek 22.4.2022, se žáci naší školy připojili k akci „UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME VALMEZ A BEČVU“. Do sběru odpadu, konaného v rámci Dne Země, se zapojily všechny deváté třídy Šafařky. 
Úkolem bylo vyčistit levý břeh Rožnovské Bečvy od zámku Žerotínů, až po soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Množství nasbíraných odpadků nás nemile překvapilo. Za dvě hodiny práce jsme nasbírali 7 pytlů všemožného materiálu. Nejčastějším nálezem byly plechovky, PET láhve, sklo, oblečení nebo papírky od potravin. Akce se vydařila a doufáme, že se lidé poučí, a nebudou házet odpadky do přírody.  

Ondřej Jelínek, žák 9. A