Pravidla vzdálené výuky

Vážení rodiče, ostatní zákonní zástupci a žactvo.

Vzhledem k tomu, že budeme pravděpodobně muset přistoupit od příštího týdne u některých tříd či ročníků k povinné vzdálené výuce, zasíláme Vám Pravidla vzdálené výuky a Návod s odkazy k používání MO365 v přiložených souborech. Žádáme Vás o jejich prostudování. Případné připomínky či dotazy prosím směřujte na třídní učitele. I pro nás je používání uvedených prostředků pro vzdálenou výuku nové, proto lze očekávat alespoň zpočátku častá nedorozumění či změny. 

Zejména u žáků na 2. stupni a nejlépe i v 5. ročníku klademe důraz na samostatnost. Rodič by neměl suplovat roli učitele, měl by žákovi připravit odpovídající podmínky, poskytnout technickou či odbornou IT podporu. Pokud si nebude vědět rady, lze se samozřejmě obrátit na třídního učitele či ostatní učitele. Žáci se již s použitím MO365 i jejich aplikacemi (zejména Teams a Outlook) seznámili, účty již používají. 

Přeji Vám hodně sil a úspěchů nejen ve vzdálené výuce.

Mgr. Milan Hendrych – ředitel