Krizová opatření ze dne 8.10.2020

Kluby zábavné logiky, čtení a komunikace v cizích jazycích budou probíhat na 1. stupni bez změny, na 2.stupni distančně (přihlášení žáci dostanou mailem námět na samostatnou práci).

Všechny sportovní kroužky a dřevařský kroužek budou do konce října zrušeny.

Doučování pro žáky, kteří chodí do školy bude probíhat, pro ročníky, které mají distanční výuku bude také distanční formou – žáci dostanou mailem náměty na samostatnou práci.