3.A navštívila knihovnu

Dne 15.11.2019 naše třída 3.A ZŠ Šafaříkova navštívila nově otevřenou knihovnu ve Valašském Meziříčí, která se nachází v budově kina na Mostní ulici. Paní Mgr. Pavla Holmanová nejprve děti seznámila s novými a krásnými prostorami dětského oddělení, řádem a pravidly. Ukázala všem, jaké knihy i časopisy si mohou mladí čitatelé zapůjčit domů, pod jakým písmenem nebo číslem danou knihu hledat.

Ve druhé části besedy jsme se zaujetím poslouchali vyprávění o knize Zuzajda a Jurajda od Marie Podešvové, zaposlouchali jsme se do kapitol o tom, jak se sušilo seno, pekly koláče, nebo jak děti navštívily skanzen. Besedovali jsme o valašském nářečí, výrazech a slovech, které kluci a holky již neznají. Podívali jsme se společně do mapy, poznávali pohoří našeho kraje a řeky, které tudy protékají, pramení nebo se spojují. Pomocí řeky Vláry jsme se přenesli k autorce Amálii Kutinové, autorky několika dílů o Gabře a Málince. Paní knihovnice nás seznámila se zajímavostmi o paní spisovatelce z našeho města. Veselé příběhy dvou sester přiblížila valašským nářečím.

Na závěr jsme společně porovnávali život dětí v dřívější době s dobou současnou. Návštěva knihovny a společná beseda všem malým čtenářům ze Šafařky velmi rychle utekla a velký potlesk na závěr ocenil paní knihovnici. Děkuji za třídu 3.A.

Mgr. Lenka Šimčíková