Československý den

Ve středu 7. listopadu přijela na Šafařku milá návštěva ze Slovenska. Přátelé z Partizánského s sebou přivezli žáky šestých tříd, kteří v každé škole prošli s místními šesťáky zajímavým programem.

Na Šafařce jsme nejdřív Slováky uvítali za přítomnosti zástupců školního parlamentu a osmi šesťáků, kteří s nimi měli strávit den. Na přivítanou také zazpívaly děti našeho pěveckého sboru.

Dopolední program se odehrával na hvězdárně, kde se žáci mohli přiučit něčemu novému o magnetismu a elektřině. Po obědě jsme vyrazili do místní gobelínky a na prohlídku města. Poté už nazrál čas na cestu a my se s našimi kamarády rozloučili. Ovšem ne na dlouho..

Za týden, konkrétně 14. listopadu, jeli naši žáci navštívit své nové kamarády do Partizánskeho. Na cestu se vydala skupinka osmi žáků 6. ročníku v doprovodu dvou pedagogů. Příjemný den strávili na ZŠ Radovana Kaufmana, kde byl pro ně připraven zajímavý program. Po slavnostním uvítání se v interaktivním programu seznámili s českými i slovenskými státními symboly, poznali všechny české a slovenské národní parky a prověřili své logické i manuální schopnosti v Kloboukovém kvízu. Odpoledne zbyla ještě chvilka na prohlídku města. Po ní už následovalo loučení a cesta domů.

Karel Adamuška a Martina Bilová