Mladí chemici ze Šafařky znovu zazářili

V úterý 29. ledna proběhlo na ISŠ – COP závěrečné kolo soutěže pro žáky 9. ročníků ZŠ se zájmem o chemii a současně i vyhlášení celkových vítězů krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2019.
Soutěžilo se tradičně ve 3 kolech. První kolo proběhlo na naší škole, druhé a třetí pak na ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí, kde byly prověřeny nejprve teoretické a později i praktické dovednosti žáků v laboratořích školy.

Letošního ročníku se regionálního kola soutěže zúčastnilo rekordních 102 žáků z 35 ZŠ. Jindřich Španěl z 9. B se umístil na 31. místě, Hanka Rudolecká z 9. A na celkovém 5. místě a Petr Ondrušek z 9. B se umístil na vynikajícím 2. místě a postoupil do celostátního kola soutěže. Celostátní finále se uskuteční 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Našim žákům děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a Petrovi přeji hodně úspěchů v celostátním finále.

Mgr. Jana Veselá, učitelka chemie