2.A navštívíla ekocentrum


Ve čtvrtek 25. 10. byli žáci 2. A na návštěvě Ekocentra ve Valašském Meziříčí. I když nám počasí moc nepřálo, program jsme si velmi užili. Byl zaměřen na třídění odpadu, v dnešní době často diskutované. Vše bylo s názornou ukázkou a děti se dozvěděly, jak správně a bezpečně odpad třídit. Nejprve to v místnosti vypadalo jako na skládce. Během chvilky byly ale všechny odpady na správných místech a děti si poradily i s tříděním nebezpečných obalů. Dozvěděli jsme se také něco o jejich recyklaci a dalším využití. Bylo vidět, že třídění odpadu není pro žáky nový pojem.

Mgr. Marcela Ondruchová