Tomáš Bobek je druhým nejlepším mladým chemikem ČR

              

 


V úterý 12. 6. 2018 proběhlo v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice celostátní kolo prestižní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2018.
Šestý ročník této soutěže zaznamenal rekordní účast více než 15 000 žáků z 602 základních škol a na 39 nejlepších čekal ve finále nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodl o letošním vítězi. Stal se jím Tomáš Brablec ze ZŠ Letovice, který sice o dva body porazil našeho Tomáše Bobka, ale může nás těšit, že v teoretických znalostech chemie byl Tomáš ze všech finalistů nejlepší! Tak obrovský úspěch jsme nečekali a byli jsme nesmírně překvapení, čeho se nám podařilo dokázat.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo na akademické půdě za přítomnosti řady významných hostů. Kromě diplomu a poháru za druhé místo, převzal Tomáš cenu děkana z rukou prof. Ing. Petra Kalendy, CSc., děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, příslib přiznání stipendia v celkové výši 24 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FCHTU Pardubice.
K dosaženému výsledku mu blahopřál Dr. Ing. Jan Kvarda, projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR, který Tomáši předal TABLET Acer One 64 GB v hodnotě 6 000,- Kč, přenosný reproduktor od společnosti SYNTHOS Kralupy a další věcné ceny.

S Tomášem soutěžila i jeho spolužačka Magda Matuštíková, a i když obsadila až celkové 29. místo, zaslouží si i ona velkou pochvalu za svědomitou přípravu na každé kolo soutěže.

Organizátoři této soutěže, pravděpodobně jako jediní u nás, nezapomínají ani na ty, kteří žáky připravují a učitele těch žáků, kteří se umísťují na prvních třech místech, každoročně oceňují spolu se soutěžícími. Pamětní medaile Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie, čestné uznání za vynikající přípravu celostátního finalisty, ale i osobnosti ocenění předávající, jsou dostatečným a jasným vyjádřením úcty k práci učitele.

Součástí finálového dne byla i science show společnosti iQLANDIA Liberec, která nám nabídla velmi zajímavé interaktivní fyzikálně-chemické divadlo. Pořádající fakulta pozvala učitele na workshop zaměřený na lékařskou genetiku a mikrobiologii, rodiče absolvovali komentovanou exkurzi v nejmodernějších prostorách fakulty a samozřejmě nechyběly ani ukázky efektních pokusů.

Děkuji Tomáši i Magdě za skvělou reprezentaci naší školy, našeho města, ale i celého regionu Zlín a už teď se těším na práci s dalšími nadějnými mladými chemiky, kteří se mezi letošními osmáky zcela určitě najdou.

A vůbec nebude vadit, pokud se jim nepodaří zazářit podobně jako Tomáši. Důležité je se něčemu novému naučit, prožít něco nového a možná najít lásku na celý život – chemii.

Mgr. Jana Veselá, učitelka chemie

Připojuji poděkování vedení školy žákům Tomáši Bobkovi a Magdě Matuštíkové za skvělé výkony a také jejich učitelce Mgr. Janě Veselé za skvělou a soustavnou mnohaletou práci a elán při podpoře a vedení nejen Tomáše s Magdou.

Mgr. Milan Hendrych