Návštěvy u hasičů


Žáci ze školní družiny ZŠ Šafaříkova podnikli v průběhu měsíce května několik exkurzí do Hasičské zbrojnice ve Valašském Meziříčí. Vychovatelky se svými svěřenci přišly vždy v dohodnutých časech a s určeným počtem žáků, aby všichni mohli absolvovat prohlídku celé budovy, ale zároveň také jejího vybavení.
Během této exkurze se žáci dozvěděli mnohé o práci profesionálních hasičů. Zhlédli dokument a během besedy s hasiči živě diskutovali. Chlapci a dívky se nejvíce dotazovali na konkrétní případy zajímavých zásahů, které naše hasiče při jejich práci potkaly nebo potkat mohou.
Největší atrakcí celé návštěvy zbrojnice byla určitě prohlídka vozového parku. Mohli jsme si
prohlédnout zásahová auta s veškerým vybavením . Viděli jsme hadice, čerpadla, speciální
ochranné obleky, nafukovací plavidla, nůžky na rozstřihnutí karosérií aut a jiné další potřebné vybavení. Dozvěděli jsme se také, že hasiči vyjíždí nejen k požárům, ale pomoc poskytují u autonehod nebo třeba v době záplav. Našim žákům se tyto exkurze moc líbily a mnozí z nich si již teď vybrali své budoucí povolání.
Děkujeme všem hasičům z Valmezu, kteří se o nás ukázkově starali a dovolili nám nahlédnout pod pokličku této krásné, ale náročné práce.

Renata Wiesnerová – vychovatelka