Zdravá školní jídelna


Naše škola se přihlásila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Základem je dát našim
žákům správné návyky pro stravování, které se nejlépe naučí v praxi. To bylo i podstatou naší soutěže, která proběhla dne 30. 4. 2018 na druhém stupni „O nejlépe sestavený jídelní lístek“ na dva týdny dle nutričních doporučení. Bylo velkým překvapením, že žáci opravdu měli jídelníčky nejen dle nutričních a mých doporučení, ale většinu z nich bych si dovolila zařadit do jídelníčku pro celou školu. Proto také jsme udělili více cen, než jsme měli původně v plánu. Vyhlašování výsledků proběhlo na den dětí, kdy žáci absolvovali kvalifikaci na Valašskou olympiádu. Ceny jim jistě přišly v parném dni velmi vhod – jednalo se totiž o koše plné ovoce.

Věříme, že se nám podaří splnit všechna kriteria projektu Zdravá školní jídelna, a zařadíme se tak mezi školy, které dávají dětem příklad pro jejich zdravější budoucnost.

Výsledky:
8C – nejzdravější jídelníček
6B – nejrozmanitější jídelníček
6A – inspirující obědy vč. skvělého nápojového lístku
8B – nutričně výborný
9A – velmi exotický jídelníček
9B – nejzajímavější obědy č. 2 (úžasná poznámka ve spodní části jídelníčku – Vedoucí – MY,
hl. kuchařka – VY, ředitel – ONI)
6C – výborná sestava svačinkového jídelníčku
7B – dle přesného nutričního doporučení
7A – vhodná kombinace I + II + polévky
8A – inspirující jídelníček
7C – zajímavé nápady + ohodnocen jako nejlepší jídelníček